plakat

Wykład inauguracyjny "Skazani na błąd?" wygłosi prof. dr hab. Roman Kubicki z Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych.

Piąta edycja cyklu "Uniwersyteckie Wykłady na Zamku". Jest to wspólna inicjatywa Fundacji UAM, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Kultury ZAMEK. Główny cel projektu stanowi popularyzacja nauki w akademickim wydaniu podczas otwartych, bezpłatnych spotkań organizowanych w drugi wtorek każdego miesiąca roku akademickiego.
"Uniwersyteckie Wykłady na Zamku" nawiązują do Wykładów Otwartych powadzonych przez pracowników ówczesnego Uniwersytetu Poznańskiego, który miał swoją siedzibę m.in. w obecnym Centrum Kultury ZAMEK.

Każdy cykl ma swój motyw przewodni. Wszystkie spotkania w ramach danego cyklu prezentują perspektywę poszczególnych dyscyplin naukowych w odniesieniu do przyjętego motywu. W pierwszej edycji prelegenci skupili się na różnych ujęciach wartości, w drugiej rozważano zagadnienia dotyczące dostrzegania i pokazywania niewidzialnego. W trzecim cyklu wykładowcy uniwersyteccy prezentowali podejścia różnych dyscyplin do tematu porządku, a w czwartym - absolutu.
Tym razem motywem przewodnim "Uniwersyteckich Wykładów na Zamku" będzie BŁĄD. Czym jest w ujęciu poszczególnych nauk? Czy i dlaczego się zdarza, jakie są jego rodzaje, czy można go skorygować i kto może to zrobić? Czy błąd występuje w badaniach? Jakie jest oddziaływanie błędu spowodowanego lub dostrzeżonego w wyniku badań na inne dyscypliny naukowe?
Comiesięczne spotkania pozwolą uczestnikom spojrzeć na zagadnienie błędu z różnych perspektyw. Dowiemy się zatem, czym jest błąd m.in. w rozumieniu filozofa, chemika,  historyka, filologa.

Wstęp wolny.