mundury Legii Cudzoziemskiej

Pierwszy oddział powietrzno-desantowy Legii, to powołana w czasie wojny w Indochinach (w 1948 r.) Kompania Spadochroniarzy 3. Cudzoziemskiego Pułku Piechoty, która od razu miała możliwość wykazania się w warunkach bojowych. Powstałe kolejno: 1, 2 i 3 Bataliony Spadochroniarzy kontynuowały jej tradycje. Dzisiaj jedyną jednostką spadochronową w Legii jest 2. Cudzoziemski Pułk Spadochroniarzy (2REP). Określany jako "elita wśród najlepszych", bierze wiodący udział w większości operacji militarnych francuskich sił zbrojnych. 

Prowadzenie: Krzysztof Schramm, kierownik Sekcji Historycznej Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Przyjaciół Legii Cudzoziemskiej w Polsce, jeden z kuratorów wystawy Legia Cudzoziemska (Légion Étrangère). Polacy w służbie Francji

Zobacz www.mnp.art.pl