Plakat wydarzenia

Program KADRY KULTURY został zaprojektowany z uwzględnieniem realiów i potrzeb przedstawicieli wielkopolskiego sektora kultury. Udział w warsztatach i realizacja zaplanowanych działań daje instytucjom, organizacjom i animatorom szansę na wprowadzenie realnych zmian, usprawniających ich pracę i podnoszących komfort codziennego funkcjonowania w sektorze kultury.
Od września do grudnia odbędzie się 9 warsztatów - 3 warsztaty wprowadzające i 6 warsztatów poświęconych rozwiązywaniu problemów, z którymi najczęściej spotykają się w pracy przedstawiciele wielkopolskiego sektora kultury.
Warsztaty wprowadzające zaplanowane na 23 września 2019r. skierowane są do przedstawicieli NGO, osób pracujących i współpracujących z poznańskimi i wielkopolskimi organizacjami pozarządowymi oraz członków organów stowarzyszeń i fundacji.
Podczas warsztatów wprowadzających uczestnicy wspólnie zaplanują, jakimi tematami z zakresu kultury organizacyjnej, komunikacji i public relations, budowania publiczności, wprowadzania zmian czy zarządzania chcą się zająć. Otrzymają też narzędzia pozwalające zaplanować nowe działania oraz określić potrzeby i możliwości związane ze zmianami.

Maksymalna liczba uczestników: 25 osób.

Warsztaty organizowane są w ramach podprogramu KADRY KULTURY Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023 przez NU Foundation na zlecenie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania.

Zobacz www.facebook.com/events/678965762606403/