Heksagramy I Ching w diagramie należące do niemieckiego matematyka i filozofa Gottfrieda Wilhelma Leibniza

Andrzejkowe spotkanie z I Ching - Księgą Przemian

2019-11-30 ( sobota )
11:00-14:00
Gabinet Art & Psyche, CK Zamek, ul. Święty Marcin 80/82, p. 329 (III piętro), wejście B

Andrzejkowe spotkanie z I Ching - Księgą Przemian. Warsztat The I Ching - Book of Changes Workshop.

Jest to warsztat adresowany do osób, które mają już doświadczenie w psychologicznej pracy ze snami, obrazami, zjawiskami synchronicznymi. Będzie to spotkanie w przestrzeni pomiędzy nieświadomością a świadomością, w której mogą pojawić się różne obrazy i znaczenia.

Uczestnicy spotkają się z I Ching, czyli Księgą Przemian. Niebo, Ziemia, Nadejście Wielkiego, Początkowe Trudności, Młodzieńcze Niedoświadczenie, Konflikt, Entuzjazm, to niektóre nazwy heksagramów, których I Ching ma 64. O heksagramach można powiedzieć, że są to obrazy archetypowe, odwołujące się do różnych sytuacji, ludzkiego losu i doświadczeń.

Spotkanie rozpocznie się krótkim wykładem wprowadzającym. Na warsztatach uczestnicy będą pracować ze skojarzeniami, analogiami, amplifikacją. Każdy będzie pracował ze swoim pytaniem i powstałym w jego kontekście heksagramem, obrazem własnym stworzonym w kontekście heksagramu i związaną z nim treścią komentarzy Księgi Przemian.

Więcej o I Ching: I Ching, Yijing, Księga Przemian to jeden z najstarszych chińskich tekstów klasycznych, reprezentujących rdzennie chińską kosmologię i filozofię. Jest księgą kanoniczną taoizmu i konfucjanizmu. Księga była i jest używana do wróżb (bibliomancja), które w starożytnych Chinach pełniły wyjątkową rolę m.in. przy sprawowaniu władzy, organizowaniu ceremonii, wypraw wojennych. Yijing przetłumaczył z chińskiego na niemiecki teolog i sinolog Richard Wilhelm, przyjaciel C. G. Junga, jest to dotychczasowy najbardziej pełny i popularny przekład na którym oparte są przekłady między innymi na język angielski (Cary F. Baynes) i polski.

Cena: 180 zł.

Liczba miejsc jest ograniczona. Konieczne są wcześniejsze zgłoszenia mailowe: artpsychegabinet@gmail.com.

Zobacz www.artandpsyche.com.pl