Zdjęcie na pierwszym planie ma gałązki drzewa, na dalszym uśmiechniętą młodą kobietę.

Kręgi to formuła spotkań opierająca się na dobrowolności wypowiedzi, w atmosferze intymności i wzajemnego szacunku. Każda osoba współtworząca krąg jest tak samo ważna, każda może dawać i brać, poprzez opowiadanie o swoich przeżyciach i refleksjach. Rozmowy w ekofeministycznych kręgach dotyczyły będą przede wszystkim zmian klimatycznych, widma katastrofy gatunkowej oraz związanej z nimi kondycji psychicznej współczesnych ludzi, a także ekofeministycznego ducha - którego postaramy się wywołać w trakcie spotkania.

prowadzenie: Sara Grolewska i Anka Gruszka (Dziewczyny w Naturze)

Zobacz https://arsenal.art.pl/event/krag-ekofeministyczny-2/