plakat

Prognozowanie teraźniejszości - debata III

2017-02-25 ( sobota )
17:00
Scena Nowa, CK Zamek, ul. Święty Marcin 80/82, Poznań

Rozmówcy:

  • Magdalena Środa,
  • Krzysztof Podemski;

Kuratorzy cyklu:

  • Przemysław Czapliński,
  • Joanna Bednarek.

PROGNOZOWANIE TERAŹNIEJSZOŚCI. DEBATY
Przybliżony opis aktualnej sytuacji przedstawia się mniej więcej tak: nowoczesność wchodzi w fazę przesilenia, pozbywając się resztek oświecenia. Dotyczy to nie tylko Polski, jako że cała Europa Środkowa wraca do państw narodowych, uznając je za wcielenie idei suwerenności. Społeczeństwa stawiają bezpieczeństwo przed wolnością, a jedność ponad wielością, co wywołuje kryzys pluralizmu i idei solidarności. Wszystko, co znaliśmy do tej pory - demokracja, neoliberalna gospodarka, miejsce Polski w Europie i w Unii Europejskiej, relacja między Europą i USA - ulega zmianie.
Kiedy pomysły na rzeczywistość odklejają się od rzeczywistości, nie da się już diagnozować dnia dzisiejszego. Można go natomiast - z rosnącym ryzykiem - prognozować. Teraźniejszość wymyka nam się bowiem z rąk: nie pasuje do wcześniejszych założeń, staje się niepojmowalna, nie odpowiada na pytania, znika. Norwidowskie "Jutro to dziś, tylko cokolwiek dalej", przybiera postać: "Dziś to jutro, tylko cokolwiek szybciej".
W tej sytuacji postanowiliśmy zapytać wybitnych humanistów, czy jest możliwe inne myślenie - inne na tyle, by przynajmniej zrozumieć, dlaczego nie rozumiemy. Choć lepiej: aby zrozumieć, skąd dzisiejsza sytuacja się wzięła, na czym polega jej specyfika i ku czemu wydarzenia zmierzają.
Cykl "Prognozowanie teraźniejszości" składać się będzie z pięciu spotkań. Podczas każdego z nich dwoje badaczy zaproponuje swoje rozumienie aktualnych procesów, a powstały dzięki temu kontrapunkt stanie się punktem wyjścia do wspólnej dyskusji.

Organizator: Zakład Antropologii Literatury IFP UAM

Wstęp wolny.

_
oprac.LT