Obraz Jarosława Kozłowskiego o nazwie "Niebieskie linie, 1989/2018".

Wystawa Jarosława Kozłowskiego - Ćwiczenia z obrazowania

09.10 – 13.11.2020

"W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz decyzją rządu z przykrością informujemy, że w dniach 07‒29.11.2020 Galeria Piekary będzie zamknięta dla zwiedzających. W tym czasie nie będą odbywały się planowane wydarzenia."

"Pytania, które zawarte są w pracach składających się na wystawę Ćwiczenia z obrazowania, nie są nowe, zadawałem je wielokrotnie, każdorazowo inaczej je formułując, od początku lat 70. W moim przekonaniu dotyczą fundamentalnych dla sztuki kwestii, powracam do nich, ponieważ są ciągle aktualne.
Tytułowa, składająca się z dwunastu części praca z 2019 roku, jest pytaniem o status obrazu, o istotę obrazowania i jego punkty graniczne, a także pytaniem o to, co wynika z procesu percepcji i o rolę, jaką w tym procesie odgrywa wyobraźnia. Niektóre aspekty tych pytań zawarte są również w cyklu pt. Small Images (2019).
Rysunki z serii Niebieskie linie (1989/2018) odnoszą się do pytania o autonomię sztuki i do związanych z tym pojęciem kwestii dotyczących relacji pomiędzy sztuką a rzeczywistością, a więc pytań o społeczne funkcje sztuki, jej znaczeniowość, metaforykę i jej treści symboliczne.
Przypomnieniem wcześniejszych pytań i refleksji jest praca z 1972 roku pt. Nazwa pusta. Jej tytuł zaczerpnięty został z logiki, gdzie pojęcie to wiąże się z bytami wyobrażeniowymi, jak np. »szklana góra«, »pegaz« czy »kwadratura koła«, które nie mają desygnatów w rzeczywistości przedmiotowej. Zastanawiałem się wówczas, czy koncepcja sztuki jako zbioru pustego nie jest trafnym określeniem dla artykulacji artystycznych.
Dopełnieniem wystawy są Rysunki incydentalne (2019‒2020), które są tym, czym są, niczym więcej".
Jarosław Kozłowski

Jarosław Kozłowski (ur. 1945) to artysta posługujący się takimi mediami jak rysunek, książka, obiekt i instalacja artystyczna oraz fotografia i performance. Konsekwentnie bada ideę prymatu pojęcia, intelektu nad przedmiotem materialnym, granic możliwości wyrażenia tego, co pomyślane, poprzez obiekt czy gest, strukturę języka i znaku, co pozwala sytuować jego twórczość w ramach sztuki konceptualnej. Działalność artystyczna Kozłowskiego czyni go jednym z najważniejszych artystów konceptualnych w Polsce, a jego twórczość jest doceniana i wystawiana na świecie.

  • Wystawa czynna pon.-pt. 10:00-18:00
  • Wstęp wolnyUWAGA!
    Ze względów bezpieczeństwa nie jest organizowany wernisaż, wystawa zostanie otwarta dla publiczności 09.10.2020 (piątek) w godzinach 10:00-18:00.
    Jednocześnie w Galerii może przebywać nie więcej niż 26 osób zwiedzających ekspozycję; zwiedzający powinni zachować pomiędzy sobą i personelem Galerii Piekary minimum 2 m odstępu. Zwiedzający zobowiązani są do noszenia maseczek zakrywających usta i nos. Zasada ta nie dotyczy osób zwolnionych z tego obowiązku na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk środkiem zapewnianym przez Galerię Piekary (płyn jest dostępny przy wejściu).
  • Organizator: Fundacja 9/11 Art Space
  • Partner: Galeria Piekary

_
opr.LT

Jeden z obrazów prezentowanych na wystawie.

Zobacz https://fundacjaartspace.pl/2020/09/23/jaroslaw-kozlowski-cwiczenia-z-obrazowania/