Plakat wystawy

Wystawa Exlibris Juliusza Batury + wykład

10.10 – 10.11.2014
17:00

Wykład - 10.10.2014 r., godz. 17.00, wernisaż wystawy 10.10.2014 r., godz. 19.00.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17:00 wykładem artysty pt. "PRZYDŁUGI ESEJ - Mandala, swastyka, Gwiazda Syjonu i tajemnice alfabetów, czyli wędrówka na Litwę, Ukrainę do Kazachstanu i przez zapomnianą historię". Po wykładzie o godzinie 19:00 zapraszamy na wernisaż prac ekslibrisu Juliusza Batury.

Juliusz Szczęsny Batura urodził się 20.11.1953 r. w Augustowie, gdzie mieszka do dzisiaj. Z wykształcenia jest matematykiem, ale od 1986 roku, kiedy uzyskał uprawnienia Ministerstwa Kultury i Sztuki do uprawiania zawodu artysty grafika, pracował jako nauczyciel wychowania plastycznego i instruktor w Młodzieżowym Domu Kultury w Augustowie, w Zespole Szkół Społecznych STO w Augustowie i w Młodzieżowym Domu Kultury w Suwałkach. Obecnie jako emeryt prowadzi koła plastyczne w kilku szkołach w Augustowie i stale pracuje w ZSS STO w Augustowie. Do ubiegłego roku tworzył kukiełki i scenografie Dziecięcego Twórczego Teatru Lalkowego "Bajama" przy APK w Augustowie, prowadzonego przez żonę - Blankę. Od końca lat siedemdziesiątych para się grafiką. Ekslibris w jego twórczości pojawił się przed 1983 rokiem, kiedy swoje prace zaprezentował w KMPiK w Olsztynie. Jest autorem 30 artykułów na temat pedagogiki plastyki ("Edukacja i Dialog") i 20 artykułów na temat fotografii ("Foto Kurier"). Na przełomie lat 80. i 90. ilustrował książki w Instytucie Wydawniczym "Nasza Księgarnia", "Pax" w Warszawie, i KAW w Białymstoku. Później zilustrował kilka książek dla dzieci w wydawnictwach suwalskich oraz kilka tomików poezji. Miał ponad dwadzieścia dużych indywidualnych wystaw. Brał udział w ponad stu wystawach zbiorowych. Organizował wystawy ekslibrisów twórców polskich i zagranicznych. Z jego inicjatywy odbyły się w Suwałkach cztery edycje konkursu ogólnopolskiego na ekslibris dziecięcy i młodzieżowy im. Marii Konopnickiej. Do dziś stworzył ponad 1200 ekslibrisów.

Zobacz https://www.facebook.com/events/419448961527226/