m

Seminarium Mediewistyczne "IN PRINCIPIO" Mit i prawda początku w kulturze polskiej i europejskiej

2016-12-06 ( wtorek ) – 2016-12-10 ( sobota )
Poznań, Wielkopolska

Ile było początków Polski, dlaczego Kazimierz Wielki nadał nowemu miastu w Krakowie swoje imię? Podczas prowadzonych w Bibliotece Raczyńskich obrad pierwszego dnia seminarium znawcy średniowiecza z ośrodków akademickich w całej Polsce poruszą m.in. temat budowli sakralnych i warownych w dawnej Polsce oraz kultu świętych w dawnej Polsce.
Organizatorami seminarium są: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Biblioteka Raczyńskich, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Wydział Historyczny UAM, Instytut Historii Sztuki UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM.

Szczegółowy program seminarium

opr.sw