plakat

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - Tradycje wielkanocne - Pisanki 2017"

20.02 – 03.04.2017
13:30

Ogród Jordanowski Nr 2 organizuje V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - "Tradycje wielkanocne - Pisanki 2017". Do współpracy zaprasza szkoły, placówki pozaszkolne i osoby indywidualne.

Pielęgnując polskie tradycje wielkanocne, Ogród Jordanowski nr 2 zachęca do pracy twórczej przy wykonaniu pisanek przez dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat. Praca musi mieć kształt jajka, wielkość dowolna, ozdobionego w oryginalny sposób przy zastosowaniu dowolnej techniki.

Prace konkursowe można składać osobiście w siedzibie lub wysłać pocztą do dnia 3 kwietnia 2017, do godziny 19.00 na adres: Ogród Jordanowski Nr 2, ul. Przybyszewskiego 30 a, 60-561 Poznań z dopiskiem "Pisanka 2017".

Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: od 5 do 8 lat, od 9 do 12 la,t od 13 do 16 lat. Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni o wyniku konkursu. W sobotę, 8 kwietnia 2017 r., o godz. 12 00, zostaną rozdane dyplomy wraz z nagrodami rzeczowymi, uroczystości towarzyszyć będzie wystawa wszystkich prac konkursowych. Galę rozdania nagród uświetni koncert wychowanków Ogrodu Jordanowskiego Nr 2.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.oj2poznan.pl lub pod numerem tel. 61 847 36 27. Osoba odpowiedzialna za projekt Agnieszka Szcześniak.