Tytuł konkursu. Pod spodem ikonki przedstawicieli zawodów medycznych: lekarz i pielęgniarka.

Konkurs "Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej"

08.03 – 10.04.2021

Departament Edukacji i Nauki UMWW zaprasza do udziału w kolejnej już edycji konkursu "Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej" pod hasłem "Polscy medycy w świecie". Tegoroczny konkurs jest wyrazem szczególnego uznania dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, sanitariuszy, diagnostów i wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy codziennie, narażając swoje zdrowie, stają na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem. Celem konkursu jest przedstawienie sukcesów Polaków, których pionierskie badania, odkrycia naukowe, nowatorskie metody leczenia oraz przeprowadzone zabiegi i operacje wpłynęły na kształt dzisiejszej medycyny. Świadomość, że nasza Ojczyzna dała światu tylu wybitnych medyków, napawa nas dumą z Polski oraz jej wybitnych reprezentantów na przestrzeni wieków.

Adresaci konkursu: - dzieci i młodzież z wielkopolskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zaangażowanie to ma służyć rozwijaniu wrażliwości oraz kreatywności poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i różnorodność kulturową oraz zachęcenie do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych.

Termin składania prac konkursowych upływa 10 kwietnia 2021 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 23 kwietnia 2021 r. podczas XXV Targów Edukacyjnych.

Zobacz www.pbp.poznan.pl/node/169