plakat

Przechadzki po placu Kolegiackim, Chwaliszewie i Śródce

27.08 – 17.09.2017
10:00

Wycieczki oprowadza  Karolina Dąbrowska - licencjonowany przewodnik miejski.

Terminy przechadzek: 3.09.2017, 17.09.2017. 
Początek o godz. 10.00 na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania.
Przewidywany czas każdej przechadzki to 2,5 godziny.

Szczegółowy program przechadzki: 

 • zbiórka na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania
 • plac Kolegiacki - opowieść o dawnej Kolegiacie Marii Magdaleny (m. in. członek zespołu archeologów zaprezentuje wyniki dotychczasowych odkryć na placu Kolegiackim), 
 • dawne Kolegium Jezuickie,
 • fara,
 • kościół pw. Wszystkich Świętych,
 • Stara i Nowa Gazownia,
 • pozostałości mostu Chwaliszewskiego Krzyż  - opowieść o zmianie koryta rzeki, powodziach, akcji Bollwerk, Ślepym Antku,
 • ul. Wenecjańska, ul. Ciasna, ul. Czartoria.

Przechadzki po Śródce

Terminy przechadzek to niedziele 27.08 i 10.09 2017.
Zbiórka przy kościele pw. św. Małgorzaty, o godz. 10:00

Szczegółowy program przechadzki:

 • kościoły Świętej Małgorzaty i Świętego Kazimierza,
 • dawny Rynek Śródecki,
 • mural 3D,
 • budynek dawnej Kongregacji Filipinów,
 • zespół poklasztorny Reformatów,
 • ul. Ostrówek,
 • most bpa Jordana.

Zwieńczeniem spaceru będzie pokaz filmów o tematyce związanej z historią Poznania, konkurs dla uczestników z tematyki spaceru oraz poczęstunek w kawiarni Cafe Misja lub restauracji Hyćka.

Udział we wszystkich wycieczkach jest bezpłatny!