Grafika

#kulturanawynos

2020-04-17 ( piątek ) – 2020-05-31 ( niedziela )
online

Na stronie swoje propozycje online przedstawiają:

  • Teatr Muzyczny w Poznaniu
  • Teatr Ósmego Dnia
  • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
  • Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Themersonów
  • Teatr Nowy Poznań

Zobacz www.facebook.com/hashtag/kulturanawynos?source=feed_text&epa=HASHTAG&__tn__=*NK-R