Forma działalności

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu (CUW) jest jednostką budżetową powołaną przez Radę Miasta Poznania w celu zapewnienia realizacji zadań publicznych przez jednostki polityki społecznej, dostarczające usług z obszaru polityki społecznej.

Najważniejsze informacje o Centrum:

  • Jako jednostka budżetowa nie posiada osobowości prawnej. Wykonuje zadania na rzecz Miasta Poznania, z upoważnienia Prezydenta;
  • jest jednostką sektora finansów publicznych;
  • działa w oparciu o najwyższe standardy w obsłudze jednostek publicznych;
  • funkcję organu nadzorczego nad działalnością CUW w Poznaniu pełni Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej