Jednostki obsługiwane przez Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu prowadzi obsługę następujących jednostek:

1) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu;
2) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych 26 w Poznaniu;
3) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu;
4) Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu;
5) Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1;
6) Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub";
7) Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej;
8) Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda";
9) Centrum Inicjatyw Senioralnych;
10) Zespół Dziennych Domów Pomocy;
11) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom";
12) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek";
13) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa";
14) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Filarecka";
15) Poznański Zespół Żłobków;
16) Ogród Zoologiczny w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej