Model zarządzania

CUW jako jednostka sektora finansów publicznych, która spełnia kryteria stawiane przed współczesną administracją publiczną, optymalizuje swoje działania poprzez zarządzanie procesowe. W codziennej pracy stosujemy metody Six Sigma Lean Management. Pozwala to, podobnie jak w organizacjach biznesowych, na zwiększenie efektywności i sprawności funkcjonowania organizacji publicznej.

Zarządzanie procesowe wpływa na sprawne stosowanie standardów kontroli zarządczej w Centrum i jednostkach przez nie obsługiwanych, jak również efektywne stosowanie narzędzi monitorujących poziom kontroli zarządczej w naszej instytucji. Nieustannie pracujemy nad jak najwyższymi standardami kontroli zarządczej i zawsze mając w pamięci, że kontrola zarządcza to kultura funkcjonowania instytucji.

Misja: Centrum Usług Wspólnych to instytucja dostarczająca wysokiej jakości usługi, dzięki kompetentnym i zaangażowanym pracownikom, nieustannie doskonalącym realizowane procesy biznesowe, wykorzystując w tym celu informacje od naszych klientów.

Wizja: Centrum Usług Wspólnych to zaufany partner obsługiwanych jednostek, wykorzystujący profesjonalne metody zarządzania procesowego i nowoczesne, elektroniczne metody komunikacji i przetwarzania danych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej