Konsultacje społeczne dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Poznania - II część II etap

Druga część II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozpoczynamy kolejny etap konsultacji projektu Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

W dniu 31 marca 2022 r. o godzinie 17:00, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie konsultacyjne.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej i będzie transmitowane w mediach społecznościowych.

Spotkanie będzie dostępne pod adresem:

https://poznan-pl.zoom.us/j/89067050218?pwd=QkFUUUZSRDhKd0NuMzR4aVdMc0Z2QT09

Identyfikator spotkania: 890 6705 0218

Kod dostępu: 975657

Na ww. spotkaniu Miejska Pracownia Urbanistyczna zaprezentuje główne założenia kierunków nowego Studium miasta Poznania, jak również poinformuje uczestników o szczegółach organizacyjnych prowadzonych konsultacji. W trakcie spotkania będzie możliwość zadawania pytań poprzez platformę ZOOM lub poprzez czat prowadzony w ramach transmisji w mediach społecznościowych.

Konsultacje społeczne dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Poznania planowane były do końca marca 2022 r.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że z uwagi na duże zainteresowanie wydłużamy przedmiotowe konsultacje społeczne do 6 maja br.

W związku z powyższym do 6 maja 2022 Miejska Pracownia Urbanistyczna będzie zbierać opinie na temat projektu nowego Studium od wszystkich zainteresowanych. 

Swoje opinie dotyczące projektu nowego Studium będzie można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Poniżej znajdą Państwo przekierowanie do materiałów informacyjnych (prezentacji multimedialnych), przygotowanych na potrzeby wszystkich debat.

Informacje na temat procedury sporządzania projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz stan prac nad projektem nowego Studium.

Serdecznie zapraszamy!

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej