Kocia Opieka Terenowa (KOT)

Szanowni Państwo,

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2022, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania informuję, że zmienił nazwę z Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących na terenie miasta Poznania na  Kocią Opiekę Terenową (KOT).

Osoba działająca w ramach Kociej Opieki Terenowej dobrowolnie i nieodpłatnie sprawuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie miasta Poznania, została wpisana do Rejestru Kociej Opieki Terenowej (KOT) oraz posiada Legitymację Kociej Opieki Terenowej.

Deklaracja osoby chcącej działać społecznie w ramach Kociej Opieki Terenowej na terenie  Poznania do pobrania znajduje się poniżej.

Ci z Państwa, którzy są zainteresowani wpisaniem do Rejestru Kociej Opieki Terenowej (KOT) na terenie Poznania, proszeni są o wypełnienie właściwej deklaracji (wraz z podaniem adresu do korespondencji, na który zostanie przesłana legitymacja) i przekazanie dokumentów do skrzynki podawczej znajdującej się w holu siedziby Urzędu Miasta Poznania przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, lub przesłanie dokumentów drogą pocztową na adres:  Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 , 61-441 Poznań.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej pod numeram telefonu 61 878 1500 lub 878 4176.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej