Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2020

Wydział Gospodarki Komunalnej od marca 2019 r. prowadził spotkania Zespołu "Kociego Okrągłego Stołu", w skład którego weszli przedstawiciele Urzędu Miasta, Schroniska dla zwierząt, organizacji, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, radni oraz poznaniacy zaangażowani w problematykę zwierząt. Zadaniem zespołu było wypracowanie nowego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2020 i kolejne lata, odpowiadającego standardom europejskiej aglomeracji.

Przez wprowadzenie do Programu szeregu rozwiązań, które wynikają z wiedzy i praktyki członków Zespołu, dokument ma w sposób realny przyczyniać się do zapobiegania bezdomności zwierząt, rozwiązywania problemów u podstaw, a w perspektywie długofalowej - do zmniejszania liczby bezdomnych zwierząt trafiających do Schroniska z terenu Poznania oraz do ustabilizowania i sukcesywnego  zmniejszenia populacji kotów wolno żyjących w mieście.

Uchwała Nr XXIV/459/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10-03-2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2020 - szczegóły tutaj

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej