Bezpłatna sterylizacja i kastracja kotów należących do mieszkańców miasta Poznania

Program bezpłatnej kastracji i sterylizacji zwierząt domowych

Uprzejmie informujemy, że Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2024, został uchwalony przez Radę Miasta Poznania i wejdzie w życie do końca marca br.

Jednym ze sztandarowych działań prowadzonych w ramach Programu jest finansowanie przez Miasto Poznań zabiegów kastracji zwierząt właścicielskich. W tegorocznym budżecie Miasta zabezpieczono na to zadanie kwotę 200 000 zł, przy czym 50 000 zł na sterylizację psów - wyłącznie samic, a 150 000 zł na sterylizację lub kastrację kotów (samic i samców).

Informacje o możliwości skorzystania z bezpłatnej kastracji zwierząt należących do mieszkańców Poznania oraz wykaz gabinetów realizujących usługę, będą publikowane niezwłocznie po uruchomieniu akcji. Szacujemy, że w bieżącym roku z zabiegów skorzysta ok. 600 zwierząt.

Z zabiegów będę mogły skorzystać zwierzęta, będące pod opieką mieszkańców Poznania, którzy:

  • rozliczają w Poznaniu podatek dochodowy od osób fizycznych (okazanie Osobistej Karty Poznańskiej OK Poznań lub potwierdzenia rozliczenia podatku),
  • lub pobierają w Poznaniu świadczenia socjalne,
  • lub są studentami uczelni wyższych.

Kastracja zarówno kotów wolno żyjących, jak i psów i kotów właścicielskich, jest działaniem, które w znacznym stopniu zapobiega bezdomności zwierząt w Poznaniu poprzez uniemożliwianie niekontrolowanego rozmnażania się tych zwierząt.

Rekomendujemy jednak, aby decyzję o wykonaniu u zwierzęcia zabiegu nie uniezależniać wyłącznie od dostępu do bezpłatnych akcji. Kastracja zwierząt nie tylko przeciwdziała ich rozmnażaniu się, ale również ma wpływ na ich zdrowie - zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia takich chorób jak nowotwory listwy mlecznej i dróg rodnych u kotek, oraz ropomacicza i nowotworu gruczołu mlekowego u suk. Dodatkowo zabiegi te eliminują kłopotliwe, z punktu widzenia właścicieli, rujki u kotek, cieczki i ciąże urojone u suk, a także ograniczają  problem z instynktownym znaczeniem terenu przez kocury.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej