Deratyzacja w mieście

Na podstawie § 16 uchwały Nr LVI/1025/VII/2017 Rady Miasta Poznania
z dnia 7 listopada 2017 r. ws. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Poznania
  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia
15 listopada 2017 roku poz. 7458)

Prezydent Miasta Poznania ogłasza, co następuje:

W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych
na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy nakazuje się przeprowadzenie obowiązkowej deratyzacji na nieruchomościach położonych na terenie miasta Poznania.

 Deratyzację należy przeprowadzić w dniach
od
2 do 15 maja 2020 roku.

Deratyzacją należy objąć obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz obszary w miejscach najbardziej narażonych bytowaniem gryzoni,
w tym: 

 • lokale gastronomiczne,
 • obiekty handlowe branży spożywczej,
 • targowiska i giełdy rolno-spożywcze,
 • magazyny żywności,
 • gospodarstwa rolne i hodowlane,
 • zakłady przetwórstwa żywności,
 • szpitale,
 • hotele, internaty, domy akademickie i bursy,
 • obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie,
 • wolno stojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy,
 • wielolokalowej,
 • miejsca zbierania odpadów w zabudowie wielolokalowej,
 • obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów,
 • schronisko dla zwierząt,
 • ogród zoologiczny.

Zachęcamy do zapoznania się z całością komunikatu dotyczącego deratyzacji w Poznaniu - załącznik poniżej.

Zamieszczamy również listę firm deratyzacyjnych oraz sklepów z artykułami deratyzacyjnymi.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem tel.: 61 878 4255 lub 61 878 4257

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej