Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2024

Uprzejmie informujemy, że Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2024, został uchwalony przez Radę Miasta Poznania w dniu 05 marca 2024 r.

Najważniejsza zadania realizowane w ramach Programu to:

  • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
  • odławianie bezdomnych zwierząt,
  • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt ze schroniska, czyli adopcje, których w ubiegłym roku przeprowadzono blisko 600,
  • zakup karmy i domków całorocznych dla kotów wolno żyjących,
  • finansowanie kastracji kotów wolno żyjących,
  • finansowanie kastracji zwierząt właścicielskich (kocurów, kotek i suk).

Miasto sukcesywnie będzie informowało o możliwości skorzystania z pomocy oferowanej w ramach Programu, w tym o gabinetach, które będą realizować zabiegi bezpłatnej kastracji zwierząt właścicielskich. Więcej o kastracji zwierząt właścicielskich tutaj: https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,285/bezplatna-sterylizacja-i-kastracja-kotow-nalezacych-do-mieszkancow-miasta-poznania,p,51606,51609,52290.html

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej