Targi Przedsiębiorczości 2011

...

ZAPRASZAMY DO TRZECH STREF BEZPŁATNEGO DORADZTWA DLA MSP

w których informacji udzielać będą specjaliści Instytucji Otoczenia Biznesu

miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Hol Wschodni (wejście od ul.Głogowskiej)

...


I DZIEŃ TARGÓW - 6 kwietnia (środa)

09:00 - 9:30 Rejestracja oraz powitanie uczestników

9:30 - 13:00 I część - Przedsiębiorczość jako postawa życiowa - promocja dobrych praktyk

9:30 - 10:50 "PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA"

"Wykorzystanie instrumentów zarządzania przedsiębiorstwem w zarządzaniu szkołą."

dr Marcin Gołembski (Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa, Uniwersytet Ekonomiczny)

 • Wykład skierowany do kadry zarządzającej poznańskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

"Przedsiębiorcza szkoła" - konkurs na najlepsze programy wsparcia postaw przedsiębiorczych w poznańskich szkołach

Urząd Miasta Poznania/ Wydział Działalności Gospodarczej, Wydział Oświaty

 • Prezentacja założeń konkursu służącego promocji przedsiębiorczości i edukacji przedsiębiorczej.

11:00 - 12:00 "ŚCIEŻKA KARIERY. PRACA NA SWOIM CZY PRACA NA ETACIE?"

Tomasz Frąckowiak (Zastępca Dyrektora Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO BP SA w Poznaniu )

 • Jak "przedsiębiorczo" zarządzać swoją przyszłością? Własny biznes czy praca na etacie - prezentacja, porównanie, analiza szans i zagrożeń, określenie ryzyka. Warsztaty skierowane przede wszystkim do uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych.

12:10 - 13:00 "WOLONTARIAT - CZY MOŻNA ZDOBYĆ KOMPETENCJE PRZEZ DOŚWIADCZENIE?"

.... z perspektywy uczniów: Andrzej B. Tomczak (Dyrektor Wydziału Oświaty, Urząd Miasta Poznania)

.... z perspektywy studentów: dr Jacek Radomski (Kierownik BIURA KARIER Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 • Promocja wolontariatu jako sposobu na rozwój osobisty oraz krok ku karierze zawodowej. Zasady funkcjonowania praktyk i wolontariatu w szkołach oraz na uczelniach wyższych, analiza szans i zagrożeń związanych z wolontariatem. Ponadto, w trakcie wystąpienia nt. wolontariatu studenckiego przedstawione zostaną doświadczenia Unii Wielkopolan, program "Projektor" oraz Portal "YoungPro".

13:00 - 13:30 Przerwa


13:30 - 16:30 II część - Przedsiębiorczość a własny biznes - promocja dobrych praktyk

13:30 - 14:00 "START WE WŁASNY BIZNES - KROK PO KROKU"

Karolina Szalewska (Wydział Działalności Gospodarczej, Urząd Miasta Poznania)

 • Prezentacja podstawowych informacji nt. obowiązków formalno-prawnych związanych z  założeniem własnej działalności gospodarczej w Poznaniu oraz krótka prezentacja oferty lokalnych instytucji otoczenia biznesu.

14:10 - 15:20 "MOJE MARZENIE = MÓJ BIZNES... czyli jak zostałem Poznańskim Rockefellerem"

Prowadzenie: Artur Olszewski (Dyrektor Departamentu Projektów Europejskich, F5 Konsulting) oraz Piotr Szczęsny (koordynator projektu, Urząd Miasta Poznania)

 • Prezentacja realizowanego w Urzędzie Miasta Poznania projektu pn. "Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Poznania" oraz spotkanie panelowe z właścicielami firm założonych w ramach projektu.

15:30 - 16.30 "PSYCHOLOGIA W BIZNESIE... czyli jestem szefem/szefową"

Jacek Wojciechowicz (Prezes Centrum Badań DNA)

 • Wykład z zakresu psychologii prowadzenia biznesu.

16:30 Podsumowanie i zakończenie I dnia Targów


*  *  *


.


II DZIEŃ TARGÓW - 7 kwietnia 2011 (czwartek)

09:00 - 9:30 Rejestracja uczestników

9:30 - 13:00 I część

9:30 - 10:50 "HOLA CATALUÑA!- młody biznes na przykładzie Barcelony"

Marc Sans (Fundacja Barcelona Activa)

spotkanie prowadzone w j. angielskim

 • Barcelona Activa odkrywa tajemnice hiszpańskiej rewolucji biznesowej ostatniej dekady w formie wskazówek dla młodych przedsiębiorców i klastrów

11:00 - 12:00 "OPEN YOUR MIND- zarabiamy na swoich pracach dyplomowych"

Adam Olszewski, Rafał Sowiński (Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny) Marc Sans (Fundacja Barcelona Activa)

 • Już na etapie wyboru tematu pracy dyplomowej warto rozważyć, do kogo ją kierujemy, kto będzie mógł i chciał ją wykorzystać. Młodzi absolwenci z Polski zdradzają, jak dzięki pracy dyplomowej odnoszą sukces, nie tylko finansowy. Zaprezentują ciekawe pomysły na rozwój osobisty i nowy biznes.

12:10 - 13:30 "JAK (Z)BUDOWAĆ WŁASNĄ MARKĘ W SIECI"

Dr Maciej Dutko (Akademia Allegro)

 • "Marka to podstawa marketingu" - zdawać by się mogło, że nie ma prawdy bardziej oczywistej. Dlaczego zatem tak wielu internetowych przedsiębiorców nie dba o to, by przedstawić się klientowi? Podczas tego szkolenia dowiesz się, jak skutecznie budować i promować własną markę w Sieci. Pamiętaj: "anonimowość" w e-biznesie jest chorobą śmiertelną, ale uleczalną!

13:30 - 14:00 Przerwa

14:00 - 16:30 II część

14:00 - 15:00 "MŁODZI ADEPCI BIZNESU KONTRA DOŚWIADCZENI BIZNESMENI"

Prowadzenie: Jakub Matyjek (F5 Konsulting)

 • Spotkanie z przedstawicielami lokalnego środowiska przedsiębiorców (Laureaci Konkursu "Pierwszy krok we własny biznes" oraz Laureatami konkursu o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości")

15:10 - 16:30 "BIZNES RODZINNY" Siła czy słabość?

Prowadzenie: Paulina Brencz Dziennikarz z POLSAT News

 • O swoich doświadczeniach, przenikaniu się życia osobistego z zawodowym oraz o sukcesji w firmie opowiedzą Wojciech Kruk z synem Wojciechem, oraz Marian Nickel z córką Dagmarą.

16:30 Podsumowanie i zakończenie II dnia Targów


* * *


7 kwietnia 2011, CZWARTEK

13.45 - 14.30 "DESIGN -SYMBIOZA NAUKI Z TWÓRCZOŚCIĄ"

gospodarz: Miasto Poznań oraz poznańskie uczelnie: Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Artystyczny, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomicznym, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Uniwersytet Medycznym,  Uniwersytetet Przyrodniczym

tematyka:

I. Prezentacja Programu Wspierania Projektów Innowacyjnych oraz omówienie realizowanych w ramach Programu projektów:

 • Wielkopolska Platforma Innowacyjna
 • Pierwszy krok we własny biznes
 • Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej
 • Naukowiec w biznesie

II. Prezentacja model wzajemnej współpracy siedmiu poznańskich uczelni wyższych przez pryzmat  korzyści dla gospodarki.

miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Hol Wschodni, sala Niebieska

prowadzący:

Joanna Jajus - Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania

Jarosław Maciej Dohnal  - kierownik Oddziału Wspierania Przedsiębiorczości Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania

Promotorzy przedsiębiorczości akademickiej działający w ramach Programu Wspierania Projektów Innowacyjnych

14.45 - 15.15 Konferencja otwierająca projekt Naukowiec w biznesie - staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach

gospodarz: Miasto Poznań

 • Projekt: "Naukowiec w biznesie - staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach" to projekt stażowo - szkoleniowy dofinansowany ze środków UE w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • W ramach projektu zaplanowano organizację staży i szkoleń dla pracowników naukowych w przedsiębiorstwach. Celem staży jest umacnianie współpracy sfery przedsiębiorstw ze sferą nauki poprzez transfer wiedzy i technologii. Projekt realizowany będzie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2012r.

miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Hol Wschodni, sala Niebieska

prowadzący:

 Piotr Danielewicz - Koordynator projektu

Anna Padewska - Specjalista ds. staży

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej