Dodaj obiekt - Instytucje miejskie

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opis

Do kompetencji MKRPA należy między innymi: pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, motywowanie do powstrzymywania się od spożywania napojów alkoholowych, inicjowanie działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz nadzór nad przestrzeganiem warunków i zasad sprzedaży alkoholu. W sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie również członkinie/członkowie MKRPA uruchmiaj procedurę Niebieskie Karty.

Informacje:

  • dla mieszkańców Starego Miasta tel. 61 878 58 60, 61 878 58 63,
  • dla mieszkańców Nowego Miasta i Grunwaldu tel. 61 878 58 63,
  • dla mieszkanców Jeżyc i Wildy tel. 61 878 58 60.
Wróć do listy