Dodaj obiekt - Pomoc dla osób doznających przemocy

Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej

Opis

PCPS udziela wsparcia psychologiczo-pedagogicznego dorosłym doświadczającym przemocy domowej, świadkom przemocy domowej oraz dorosłym stosujący przemoc domową.

Dostępność:codziennie (od poniedziałku do niedzieli) w godz. 8.00 do 20.00

Wróć do listy