plakat

Warsztaty - grupa przet-art

2015-09-08 ( wtorek )
18:30
ODK Słońce, os. Przyjaźni 120, Poznań

Zajęcia są skierowane do artystów, artystów amatorów oraz wszystkich, którzy chcą spędzić kreatywnie czas. Wiek uczestników grupy: 25+ 30+ 40+ 50+ i tak dalej...

Grupa działająca na pograniczu wielu sztuk jak: muzyka, plastyka, poezja, teatr, taniec. Na spotkaniach tworzy wspólnie artystyczne hybrydy przet-arty: czasem będzie to spektakl teatralny, czasem happening muzyczny, innym razem rzeźba w przestrzeni.

Stowarzyszenie działa od 29 listopada 2013 r. Najpierw powstał portal o sztuce współczesnej, potem narodził się pomysł grupy artystycznej. Trzon grupy stanowią członkowie stowarzyszenia artystów PRZET-ART. Uczestnicy projektu czerpać będą z idei teatru plastycznego, gdzie słowo schodzi na dalszy plan, najważniejszy staje się obraz. Aktor jest elementem całości, animuje obiekty, rekwizyty teatralne.Działania będą wykorzystywać: collage, assamblage, environment happening, performance. Tego typu działania przedstawia twórczość Tadeusza Kantora, Józefa Szajny czy Leszka Mądzika.

Prowadzenie: Małgorzata Brzozowska-Nowak

Zobacz https://www.facebook.com/events/476386519197116/