Działalność wydawnicza Akcji Katolickiej w Poznaniu w latach 30. XX wieku : na podstawie materiałów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

okładka publikacji Działalność wydawnicza Akcji Katolickiej w Poznaniu w latach 30. XX wieku : na podstawie materiałów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

Autor: Leszek Wilczyński
ISBN: 83-88856-91-X
Wydawca: Wydawnictwo RYS
Liczba stron: 119 s.
Data publikacji: Poznań 2004

Publikacja jest omówieniem materiałów archiwalnych dotyczących inicjatyw edytorskich Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej oraz wydawania czasopisma "Kultura", który był znanym i cenionym tygodnikiem społeczno-kulturalnym drugiej połowy lat 30. XX wieku. Omówiono też materiały związane z wydawaniem dwumiesięcznika "Doniesienia", który był organem prasowym gnieźnieńsko-poznańskiej Archidiecezjalnej Akcji Katolickiej.

sieci społecznościowe