Literackie przystanki

okładka publikacji Literackie przystanki

ISBN: ISSN 0137-3552
Wydawca: Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu
Liczba stron: 240 s.
Data publikacji: "Kronika Miasta Poznania" 2006, nr 4

"Poznańscy ludzie pióra, homines litterati... Jak to bowiem ukazuje - choć jeszcze w sposób niepełny i niedoskonały - prezentowany tom, życie literackie (i teatralne) kwitło tu wcale bujnie. Najważniejszą rolę odgrywały w nim środowiska akademickie Lubranscianum, a potem kolegium jezuickiego. Kolegium, największe i najlepsze spośród wszystkich kolegiów jezuickich Rzeczypospolitej, było uzasadnioną dumą Poznania. To głównie dzięki niemu istniało w naszym mieście rozwinięte życie teatralne. Profesorowie retoryki i poetyki dostarczali repertuaru na przyzwoitym poziomie. Należało to nawet do ich obowiązków - każdy taki profesor był zobowiązany do napisania jednej sztuki rocznie i do wystawienia jej wraz ze swoimi uczniami"- ze słów Od redakcji.

sieci społecznościowe