Mediacje

Warsztaty Mediacyjne dla Specjalistów Pierwszego Kontaktu.

2018-06-19 ( wtorek )
12:00-16:00
Centrum Bukowska, ul. Bukowska 27/29

Szkolenie odbędzie się w 2 terminach do wyboru: 

19 czerwca 12.00-16.00

22 czerwca 11.00-15.00

Termin do wyboru, w zależności od dostępnych miejsc.

Prowadzący mediatorzy: Ewelina Flatow-Kaleta, Marceli Kwasniewski

Miejsce szkolenia: Centrum Bukowska, ul. Bukowska 27/29

Celem warsztatu jest zaproponowanie uczestnikom spojrzenia na konflikt jako zdarzenie prowadzące do budowy porozumienia w drodze mediacji.  Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat mediacji i techniki umożliwiające jej wykorzystanie w pracy zawodowej w kontakcie z podmiotami zewnętrznymi i osobami z zewnątrz.

Program realizowany jest na zasadzie dyskusji/warsztatu/współuczestnictwa.

Zakres tematyczny szkolenia

  1. Po co nam mediacje, czyli ulokowanie mediacji w porządku prawnym w kontekście specjalistów pierwszego kontaktu.
  2. Cele i zasady mediacji. Przebieg mediacji.
  3. Korzyści dla stron i dla specjalisty wynikające z polubownego rozwiązywania sporów z podopiecznymi/obywatelami.
  4. Rola specjalisty w procedurze mediacyjnej; mediator czy strona?
  5. Zakres i ograniczenia zastosowania mediacji.
  6. Jak informować o mediacji i jak do niej zachęcać? 
  7. Techniki mediacyjne w pracy specjalisty.

Załącznik