Wydarzenia na planie Pokaż na planie
plakat

Program InQbacji - spotkanie informacyjne dla start-upów

2019-03-12 ( wtorek )
14:30
Poznański Park Naukowo-Technologiczny, ul. Rubież 46, bud.C4, Poznań

PPNT rusza z 18-miesięcznym programem inQbacji - programem wsparcia rozwoju młodych przedsiębiorców. PPNT zaprasza kolejne spotkanie informacyjne w tej sprawie.

Prowadzenie z sukcesem start-upu to przede wszystkim zyskowna sprzedaż danego produktu i elastyczne dostosowanie rozwiązań do oczekiwań i potrzeb odbiorców. Dlatego tak istotne jest ciągłe rozwijanie kompetencji biznesowych, tworzenie silnego merytorycznie zespołu, dobrej oferty, prowadzenie skutecznej sprzedaży przy jednoczesnym dbaniu o działalność operacyjną związaną np. z finansami, prawem, pracownikami etc.

Program InQbacji skierowany jest do firm (uczestnicy muszą mieć założoną firmę), które:

  • istnieją nie dłużej niż 2 lata;
  • działają na terenie województwa wielkopolskiego;
  • są innowacyjne, tj. produkt, usługa, sposób organizacji można określić jako innowacyjne, nowe, wyróżniające się od innych i wyprzedzające trendy

W ramach Programu InQbacji:

  • Doradztwo biznesowe (pozyskiwanie finansowania, komunikacja i budowanie zespołów, strategie, własność intelektualna)
  • Powierzchnia biurowa i laboratoryjna w PPNT
  • Wsparcie finansowe do 27 tys. zł na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Więcej informacji: Anna Tórz tel.: 61 622 69 60 tel. kom.: +48 664 353 401 e-mail: anna.torz@ppnt.poznan.pl

Projekt "Indywidualne Plany InQbacji Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego nowym narzędziem wspierania firm w początkowej fazie działalności" jest finansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw. Celem projektu jest zapewnienie kompletnego pakietu usług inkubacyjnych firmom w początkowej fazie działalności, stworzenie im warunków do dynamicznego rozwoju oraz realizacji celów biznesowych. Całkowita wartość projektu: 948 438,50 PLN Kwota dofinansowania (EFRR): 593 548,19 PLN.

Zobacz ppnt.poznan.pl/trzecie-spotkanie-informacyjne-dla-startupow/