Wydarzenia na planie Pokaż na planie
.

WEBINAR: Umowy w czasach epidemii. Jak skutecznie chronić swoje interesy

2020-05-14 ( czwartek )
12:00-13:30
webinar online

Przedsiębiorcy mogą mieć coraz większe trudności w spełnianiu zaciągniętych zobowiązań. Stan epidemii koronawirusa, wprowadzone restrykcje i działania podejmowane w ramach ograniczenia rozprzestrzeniania COVID-19 doprowadziły lub mogą doprowadzić do niewykonania umów. Naturalnie powstają w takiej sytuacji obawy dotyczące odpowiedzialności za powstałe szkody, możliwości jej uniknięcia czy "wyjścia" z umowy.

Zapraszamy na bezpłatne webinarium, podczas którego o tych i innych zagadnieniach opowiedzą specjaliści Olesiński & Wspólnicy. Prelegenci przekażą praktyczne wskazówki jak działać, aby zminimalizować ryzyka związane z niezrealizowanymi umowami. W trakcie szkolenia online opowiedzą m.in. o:

  • Jak krok po kroku przeprowadzić przegląd kluczowych dla firmy umów
  • Które postanowienia umowy są szczególnie istotne
  • Jak dokumentować wpływ epidemii na biznes, aby móc skutecznie powołać się na te okoliczności wobec kontrahenta lub przed sądem
  • Kiedy rozpocząć negocjacje z kontrahentem i jak je prowadzić
  • Jak działać,  kiedy nie uda się znaleźć porozumienia: prawne narzędzia umożlwiające zmianę / wyjście z umowy
  • W jakich przypadkach możemy uwolnić się od odpowiedzialności za naruszenie umowy (czyli nie tylko siła wyższa)
  • Jakie szczególne regulacje musimy uwzględnić w przypadku umów najmu oraz w sprawach zamówień publicznych
  • Czy mimo nieogłoszenia stanu nadzwyczajnego Skarb Państwa może odpowiadać za wprowadzone restrykcje gospodarcze

Webinarium poprowadzą doświadczeni specjaliści z zakresu prawa cywilnego, służący Państwu wsparciem w codziennym doradztwie. Podczas spotkania online będzie możliwość zadawania pytań, na które odpowiedzą prelegenci:

Andrzej Łobodziński, senior manager w Olesiński & Wspólnicy, radca prawny

Maciej Król, manager w Olesiński & Wspólnicy, radca prawny

Michał Wach, senior consultant w Olesiński & Wspólnicy, radca prawny

Zobacz https://ahk.pl/pl/wydarzenia/event-details-pl/wbinar-vertraege-in-zeiten-von-epidemien-wie-sie-ihre-interessen-wirksam-schuetzen-koennen