Wydarzenia na planie Pokaż na planie
Action learning

Action learning - praktyczne zastosowanie w organizacjach uczących się

2020-10-05 ( poniedziałek ) – 2020-10-06 ( wtorek )
16:30-19:30
Internet

Urząd Miasta Poznania oraz Get Better Beata Zięba zapraszają na bezpłatne, dwudniowe warsztaty online pt. "Action learning  - praktyczne zastosowanie w organizacjach uczących się".

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności związanych z kreowania atmosfery współpracy zespołowej oraz rozwój wiedzy i umiejętności efektywnej współpracy przy użyciu metody Action Learning. Szkolenie ma także zwiększyć poziom umiejętnosci związanych z realizacją projektów, ich zarządzaniem i ewaluowaniem. Celem warsztatu jest także zapoznanie uczestników z praktycznym podejściem do zagadnień trudnych sytuacji i sposobów radzenia sobie z nimi poprzez wypracowanie odpowiednich procedur oraz narzędzi.

KORZYŚCI: Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności związane z efektywnym komunikowaniem się w zespole, planowaniem pracy zespołu, praktycznego podejścia do pracy projektowej. Będą przygotowani do zaangazowania i współpracy w ramach wspólnie ralizowanych projektów, wymagających zaangazowania i szybkiego reagowania na zmieniające się warunki. Dzięki udziałowi w szkoleniu będą potrafili rozpoznać sytuacje trudne oraz uzyć odpwiednich metod i technik z metody Action learning, pozwalających sytuacje trudne przekształcić w działania kreatrywne i budujące atmosferę współpracy.

Program szkolenia: 

  1. AL  - jak go wykorzystać w pracy  z zespołem
  2. Budowanie wzorców komunikacji - dobór kanałów komunikacji i częstotliwości kontaktów
  3. Wspólne narzędzia niezbędne w pracy metodą Action Learning - karty projektowe, formularze itp.
  4. Wybór wyzwania do pracy zespołu
  5. Analiza stanu obecnego - podjęte działania, zrealizowane podobne projekty, możliwe do wykorzystania zasoby  będące w dyspozycji lidera  i partnerów
  6. Generowanie pomysłów w oparciu o metodykę Action Learning
  7. Tworzenie planu/schematu działania, modyfikacja istniejących programów działania
  8. Monitorowanie i ewaluacja

Termin: 5-6 października 2020 r., godz. 16.30 - 19.30

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia. 

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący: Beata Zięba

Socjolog, trener biznesu i administracji, doradca MSP. Posiada niemal 15 letnie doświadczenie szkoleniowe. Współpracuje jako trener, wykładowca, konsultant z wielkopolskimi uczelniami, firmami szkoleniowymi oraz instytucjami rynku pracy. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla administracji publicznej, osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz środowiska biznesowego: przedsiębiorców, pracodawców i kadry menadżerskiej. Bazując na zdobytych doświadczenia prowadzi również z sukcesami doradztwo dla mikro, małych i średnich firm m.in. w zakresie tworzenia strategii firm, budowania strategii marketingowych, budowania sieci trwałych kontaktów biznesowych, tworzenia standardów obsługi klienta, wdrażania koncepcji Flexicurity oraz w zakresie selekcji i rekrutacji pracowników.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

  • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Zapraszamy serdecznie!