Uchwała NR L/894/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 6 lipca 2021 r.

Szanowni Państwo,

Dnia 6 lipca 2021 roku, Rada Miasta Poznania znakomitą większością głosów uchwaliła Politykę Mobilności Transportowej Miasta Poznania i Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w proces powstawania obu dokumentów. Ich przyjęcie w formie uchwały kończy wielomiesięczny partycypacyjny proces tworzenia wytycznych dla rozwoju mobilności w naszym mieście w perspektywie najbliższych 10 lat. 

Załączniki