Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania

Jak zorganizować ruch w mieście, aby służył wszystkim jego użytkownikom? Jak transport uczynić bardziej ekologicznym i zrównoważonym? Odpowiedzi na te pytania ma udzielić Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który powstanie z udziałem mieszkańców Poznania.

Już w styczniu 2020 r. miasto rozpocznie prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Poznania. Będzie to kompleksowy dokument, który powstanie do listopada 2020 roku i obejmie wszystkie zagadnienia dotyczące komunikacji i przemieszczania się w obrębie miasta oraz wskaże dalsze kierunki ich rozwoju.

Plan Mobilności oraz Polityka Mobilności zastąpi dokumenty, które obecnie regulują kwestie transportu w Poznaniu - m.in. Politykę Transportową Miasta z 1999 r. i programy realizacyjne, takie jak Program Rowerowy z 2017 r. oraz uwględni Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2025 oraz kwestie parkowania i rozwoju sieci drogowej. Większość z nich wymaga aktualizacji i nowego, obszernego przeanalizowania tematu.

Dokument tworzony razem z mieszkańcami

Nowy Plan będzie całościowo obejmować zagadnienia bezpieczeństwa i dostępności dróg pieszych, rowerowych oraz transportu publicznego na terenie Poznania. Dotyczyć będzie również planowania przestrzennego w mieście i potrzeb osób zmotoryzowanych.

W związku z tym o założeniach dokumentu miasto będzie dyskutować z wszystkimi użytkownikami przestrzeni. W skład grupy konsultacyjnej wejdą zarówno eksperci i przedstawiciele różnych wydziałów urzędu miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych i spółek, jak i reprezentanci różnych instytucji i środowisk, tacy jak radni osiedlowi, społecznicy, mieszkańcy, osoby ze szczególnymi potrzebami czy przedstawiciele mniejszości narodowych.

O opinię zostaną poproszeni również młodzi poznaniacy, bo to oni w przyszłości będą mierzyć się z wyzwaniami współczesności. Do Planu Mobilności zostaną wpisane także rekomendacje dla władz miasta oraz zarządów jednostek miejskich działających w zakresie mobilności.  Udział wszystkich wymienionych grup zagwarantuje powstanie planu dostosowanego do warunków lokalnych.

Planowanie przyszłości miasta z nastawieniem na ludzi

Koncepcja Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej została stworzona na bazie doświadczeń interesariuszy i ekspertów w dziedzinie planowania z obszaru całej Unii Europejskiej. To, co wyróżnia Plan wśród innych dokumentów strategicznych, to nie tylko planowanie działań i inwestycji, które mają na uwadze troskę o środowisko naturalne, ale też postawienie sobie za cel poprawy bezpieczeństwa i warunków przemieszczania się, a więc i jakości życia mieszkańców. Głównym celem planu jest polepszanie dostępności obszarów miejskich i zapewnianie wysokiej jakości zrównoważonej komunikacji w obrębie miasta. Ideą projektu jest również partycypacyjność, która wyraża się poprzez uczestnictwo różnych grup społecznych w tworzeniu dokumentu, a także wymianę doświadczeń i dzielenie się wiedzą ekspercką.

Każdy mieszkaniec Poznania będzie mógł wziąć udział w 3-etapowych konsultacjach. Pozwolą one wskazać konkretne działania i rozwiązania transportowe, które mają wpływ nie tylko na rewitalizowane części śródmieścia, ale i na cały Poznań. Przeprowadzone analizy ułatwią wprowadzenie niezbędnych zmian.

13 stycznia 2020 r. organizatorów konsultacji będzie można spotkać także na mieście - w specjalnym punkcie informacyjnym, w którym będzie można pobrać materiały nt. Planu Mobilności.

Projekt na zlecenie Urzędu Miasta Poznania realizuje firma "TRAKO" PROJEKTY TRANSPORTOWE

Załączniki