Kampania "Mamy etaty dla Mamy i Taty"

Miasto Poznań rozpoczęło realizację kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze.

Rysunek, na którym jest dom oraz tata z dwójką dzieci
Kampania "Mamy etaty dla Mamy i Taty"

Kampania "Mamy etaty dla Mamy i Taty" jest szczególnym przedsięwzięciem bazującym na wieloletnim doświadczeniu poznańskich instytucji, specjalistów i samych rodzin zastępczych zapewniających dzieciom bezpieczny dom zastępczy.

Liczymy, że działania zaplanowane do realizacji wpłyną na świadomość społeczną mieszkańców Poznania i pobudzą wśród potencjalnych rodziców zastępczych chęci zapewnienia nowego domu dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Celem kampanii jest zachęcenie mieszkańców do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wzrost świadomości w zakresie różnic między adopcją a rodzicielstwem zastępczym oraz zwiększenie zainteresowania rodzicielstwem zastępczym, a konsekwencji  powstanie nowych zawodowych rodzin zastępczych.

Wszelkie informacje dotyczące rodzicielstwa  zastępczego oraz Kampanii są dostępne na stronie www.poznan.pl