Drzwi Otwarte PCŚ
 

Drzwi Otwarte PCŚ

W ramach Poznańskich Dni Rodziny, Poznańskie Centrum Świadczeń zaprasza osoby zainteresowane ofertą PCŚ na ,,Drzwi Otwarte'' w sobotę, 1 czerwca 2019 r.:

  • w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1, w godzinach od 9.00 do 14.00
  • w siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ul. Ratajczaka 44, w godzinach od 9.00 do 16.00
czytaj więcej
Konkurs "uDOSTĘPniacze"
 

Konkurs "uDOSTĘPniacze"

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z firmą PRownia - Sztuka Relacji s.c. uruchomiło realizację konkursu "uDOSTĘPniacze" skierowanego do uczniów klas 4-7 szkół podstawowych z terenu całej Polski. Celem konkursu jest uwrażliwienie i podniesienie świadomości młodych ludzi na temat potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się,  czy percepcji (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z czasowymi urazami) oraz istniejących barier w otaczającej przestrzeni.

czytaj więcej
Poznańskie Dni Rodziny 2019
 

Poznańskie Dni Rodziny 2019

W ramach Inauguracji, 11 maja w godz. 14:00-19:00 na Łęgach Dębińskich odbędzie się Festyn Rodzinny. W programie m. in.: pokazy teatralne, występy muzyczne, widowiska akrobatyczne, liczne strefy aktywności dla całych rodzin - zajęcia plastyczne, edukacyjne i sportowe, pokazy ratownictwa medycznego i straży pożarnej oraz strefa gastronomii. Na zakończenie o godz. 19:00. odbędzie się koncert gwiazdy wieczoru - MICHAŁA SZPAKA z zespołem. Wstęp wolny!

czytaj więcej
Poznań w Partnerstwie na rzecz dostępności
 

Poznań w Partnerstwie na rzecz dostępności

Poznań dołączył do programu Partnerstwa na rzecz dostępności. Dokument podpisała w Warszawie Dorota Potejko, pełnomocniczka prezydenta Poznania ds. osób z niepełnosprawnościami. To kolejny krok w stronę likwidowania barier w przestrzeni publicznej miasta.

czytaj więcej
Dzień Osób z Niepełnosprawnością
 

Dzień Osób z Niepełnosprawnością

23 maja 2019 r. I Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu organizuje Dzień Osób z Niepełnosprawnością, który odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych ul. Towarowa 55 w Poznaniu).

czytaj więcej
Wyróżnienie dla Poznania
 

Wyróżnienie dla Poznania

Urząd Miasta Poznania otrzymał Certyfikat Samorządu Wdrażającego Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. To kolejny dowód na to, że Poznań jest otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

czytaj więcej
Czytanie bez barier
 

Czytanie bez barier

Biblioteka Raczyńskich od września 2018 r. uruchomiła usługę "CZYTANIE BEZ BARIER". W ten sposób bibliotekarze docierają do osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy z racji niepełnosprawności i gorszego stanu zdrowia nie mogą sami dotrzeć do biblioteki. Dzięki tej usłudze Czytelnicy mogą wypożyczać książki, audiobooki, filmy.

czytaj więcej
Niezależność na telefon 2
 

Niezależność na telefon 2

Głównym celem projektu jest zapewnienie dorosłym osobom niepełnosprawnym wysokiej jakości usług asystenta, dzięki któremu będą mieli możliwość realizacji stojących przed nimi codziennych zadań w krótszym czasie a także w bardziej komfortowych warunkach.

Kto może wziąć udział?

Każda dorosła osoba z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, mieszkająca w Poznaniu oraz rozliczająca się z podatku dochodowego na terenie Poznania. Korzystający powinien także mieć możliwość zakomunikowania asystentowi swojej woli werbalnie w języku polskim, w języku migowym lub przy pomocy alternatywnych metod komunikacji (np. piktogramów).

czytaj więcej
Dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnościami
 

Dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnościami

Informujemy, że wnioski na 2019 rok o dofinansowanie:

- pobytu na turnusie rehabilitacyjnym,

- likwidacji barier technicznych, architektonicznych i w komunikowaniu się,

- zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

 można składać od 2 stycznia 2019 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu określił uregulowania wewnętrzne, z których wynikają kryteria rozpatrywania wniosków. Kolejność złożenia wniosku nie jest kryterium decydującym, a tym samym nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Zasady rozpatrywania wniosków są załączone do każdego druku wniosków, a także dostępne na stronie www.mopr.poznan.pl/sekcja-rehabilitacja/druki-do-pobrania/ lub w siedzibie MOPR, ul. Cześnikowska 18.

czytaj więcej
Poznań przyjazny niedowidzącym
 

Poznań przyjazny niedowidzącym

Nowoczesne sygnalizatory podpowiedzą niewidomym, ile pasów jezdni jest do przejścia. A jeśli pomiędzy pasami znajduje się wyspa - poinformują o tym specjalne piktogramy. To kolejne ułatwienie dla osób z niepełnosprawnością w Poznaniu.

czytaj więcej
Aplikacje SelFind
 

Aplikacje SelFind

Aplikacje SelFind powstały w ramach projektu pn. "System elektronicznego wspomagania samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną"dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Innowacje społeczne". Celem nadrzędnym inicjatywy było opracowanie innowacyjnego rozwiązania wspierającego samodzielność życiową osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii i metod terapeutycznych w życiu codziennym. Projekt zrealizowało Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Stowarzyszenie Na Tak oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

czytaj więcej
Strona 1 2 16