Szukasz pracy? Tu ją znajdziesz

Urząd miasta oraz miejskie jednostki szukają pracowników. Praca czeka m.in. na księgowych, nauczycieli, pielęgniarki czy specjalistów od ochrony środowiska.

Praca czeka nie tylko w urzędzie miasta, ale i w miejskich jednostkach
Praca czeka nie tylko w urzędzie miasta, ale i w miejskich jednostkach

Poszukiwani są księgowi, ekonomiści i specjaliści do spraw płac.  XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego zatrudni głównego księgowego, a wydział finansowy urzędu miasta - specjalistę do spraw księgowości. Zespół Szkół Nr 5 im. Bolesława Chrobrego i przedszkole Nr 110 "Wesoły Domek" szukają pracowników do spraw płac, a wydział oświaty urzędu miasta zatrudni urzędników do spraw dotowania i rozliczania dotacji. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu szuka specjalisty do spraw funduszy unijnych.

Dużo stanowisk czeka na osoby związane z medycyną lub pomocą społeczną. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ zatrudni lekarza psychiatrę, dwie pielęgniarki oraz opiekunów medycznych. W Miejskim Ośrodku Pomocy rodzinie praca czeka na dwóch pracowników socjalnych (w tym jednego do spraw przemocy w rodzinie) oraz na młodszego asystenta rodziny. Wakat jest również na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego, a Poznańskie Centrum Świadczeń zatrudni pracownika do spraw świadczeń.

Nie brak także ofert dla osób specjalizujących się w wąskich dziedzinach. Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ zatrudni osoby do weryfikacji wyników prac geodezyjnych i kartograficznych oraz do spraw tworzenia i aktualizacji numerycznych opracowań mapowych pozyskanych metodami fotogrametrii. W Zarządzie Dróg miejskich wolne są stanowiska do spraw utrzymania dróg oraz do spraw sterowania ruchem, a Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania szuka specjalistów do spraw powietrza, hałasu i obsługi programu KAWKA-BIS. Wydział informatyki szuka pracownika do spraw analiz i wdrożeń.

Biuro Spraw Lokalowych zatrudni osoby do spraw projektów i pozyskiwania środków na projekty mieszkaniowe oraz do spraw rozliczeń takich projektów. Poznańskie Centrum Świadczeń szuka pracownika do spraw kontroli wewnętrznej, a Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji - pracownika do spraw inwestycji.

Etaty w miejskich jednostkach znajdą też pracownicy oświaty. Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu poszukuje nauczyciela praktycznej nauki zawodu, a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu - sekretarza szkoły. Wydział oświaty urzędu miasta da pracę specjalistom do spraw kadr oraz do spraw organizacyjnych i rozwoju edukacji, a Biblioteka Raczyńskich zatrudni młodszego bibliotekarza.

Pływalnia Miejska Atlantis szuka chętnych na posadę kasjera, a Zespół Szkół Samochodowych -elektryka i elektryka samochodowego.

Uwaga - oferty pracy na stanowiska w urzędzie miasta trzeba składać elektronicznie, za pomocą formularza, który można znaleźć na oficjalnej stronie miasta. Nie trzeba pisać dodatkowego CV ani listu motywacyjnego.

Osoby, które chcą pracować na stanowisku urzędniczym powinny mieć obywatelstwo polskie (od tej zasady można jednak zrobić wyjątek w określonych sytuacjach), być niekarane i korzystać z pełni praw obywatelskich.  Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania, na portalu Poznan.pl: http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/#SeparateFromNavigationList  oraz na stronie www.geopoz.pl.

Alicja Wesołowska/biuro prasowe