Minigranty dla Seniora - program pilotażowy

Do końca marca 2018 roku Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. przyjmuje wnioski do udziału w pilotażowym programie "Minigranty dla Seniora". Celem programu jest poprawa warunków mieszkaniowych najemców lokali mieszkaniowych lub lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego Miasta Poznania, poprzez wykonanie drobnych remontów (do kwoty 10 tys. zł) miejskich mieszkań zamieszkałych przez poznańskich seniorów.

Minigranty dla_Seniora
Minigranty dla Seniora

Program "Minigranty dla Seniora" dedykowany jest osobom samotnym, małżeństwom, jak i tym, które żyją w związkach partnerskich. Ważne aby na dzień składania wniosku, jeden z małżonków/partnerów ukończył 65 rok życia.

Poza kryterium wieku, należy również spełniać następujące warunki:

  • być najemcą lokalu mieszkalnego lub socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania;
  • nie mieć zadłużenia z tytułu najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.
  • spełniać kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania lokalu mieszkalnego lub socjalnego z zasobów mieszkaniowych Miasta Poznania tj. dla osób samotnie gospodarujących 1750 zł brutto (w przypadku lokalu socjalnego), zaś 2250 zł brutto (w przypadku lokalu mieszkalnego). Dla osób zamieszkujących z rodziną kolejno          1250 zł brutto na osobę (lokal socjalny) i 1750 zł brutto na osobę (lokal mieszkalny).

Kompletny wniosek powinien zawierać wymienione niżej dokumenty:

  • Formularz wniosku - do pobrania w siedzibie ZKZL oraz ze strony internetowej www.zkzl.poznan.pl;
  • Tytuł prawny do lokalu mieszkaniowego z mieszkaniowego zasobu lokalowego Miasta Poznania;
  • Dokumenty potwierdzające dochód za 12 miesięcy uzyskany w ostatnim okresie rozliczeniowym;
  • Oświadczenie potwierdzające liczbę osób w gospodarstwie domowym;
  • Dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności, jeśli jeden z członków gospodarstwa domowego takowym się legitymuje.

Miejsce składania wniosków:
Siedziba ZKZL sp. z o.o. przy ul. Matejki 57 w Poznaniu.

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń - 61 646 33 44. Czekamy na Państwa telefony od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 20:00.