POZnań*KONTAKT w mediach

Praca Biura POZnań*KONTAKT stała sie przedmiotem publikacji na łamach prasy tradycyjnej i elektronicznej, portali internetowych, a także programów telewizyjnych. Poniżej prezentujemy odnośniki do w/w materiałów.

  • http://www.lodolamacze.info.pl;                                                                                   "Codzienny Poznań: Biuro Kontakt Poznań wyróżnione przez POPON" - Biuro Poznań Kontakt zostało wyróżnione statuetką Lodołamacza, 09.2017.
  • Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA z dnia 22.04.2017r.; wydanie 8/2017; "Petent nasz pan".

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej