Biuro Poznań Kontakt - to miejskie Call Center. Nasze Biuro utworzone zostało w lutym 2009 roku na bazie projektu "Sprawni w pracy urzędu. Teleinformacja w wydziałach obsługi bezpośredniej UMP".

Głównym celem idei utworzenia miejskiej infolinii było połączenie zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością z udostępnieniem mieszkańcom łatwej, szybkiej i nowoczesnej formy kontaktu z Urzędem Miasta Poznania oraz z podległymi mu wydziałami i jednostkami organizacyjnymi. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik i narzędzi teleinformatycznych, aktywnie przyczyniamy się do znacznego skrócenia czasu, potrzebnego Interesantom do załatwienia wielu spraw urzędowych.

Obecnie w Biurze Poznań Kontakt pracuje kilkudziesięciu konsultantów, czyli w żargonie Call Center - Brokerów Informacji Merytorycznej. Do zadań naszych pracowników należy informowanie Klientów gdzie, kiedy, na jakim formularzu, wraz z jakimi dokumentami, za jaką opłatą, mogą złożyć właściwy w danej sprawie wniosek. W skład naszej oferty wchodzi również łączenie rozmów, rezerwacja wizyt w poszczególnych urzędach, a także przeprowadzanie badań i zasięganie opinii Mieszkańców. Powyższe usługi świadczymy zarówno permanentnie, jak i okresowo.

W roku 2020 obsłużyliśmy ponad 732 000 połączeń.

Zobacz więcej statystyk odnoszących się do pracy linii miasta TUTAJ.

Nasze atuty: Kompetencja, rzetelność informacji, szybkość działania!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej