Osoby niepełnosprawne w Biurze

Zgodnie z koncepcją projektu "Sprawni w pracy urzedu. Teleinformacja
w wydziałach obsługi bezpośredniej UMP
", Biuro Poznań Kontakt oferuje miejsce pracy również osobm niepełnosprawnym.

Jest to możliwe dzięki specyfice pracy, która nie wymaga przemieszczania sie podczas wykonywania obowiązków oraz znoszeniu barier architektonicznych
w naszym budynku.

Obecnie Biur Poznań Kontakt zatrudnia kilkudziesięciu pracowników, z czego połowę zatrudnionych stanowią osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników naszego Biura w związku
ze stanem epidemiologicznym dla brokerów została udostepniona świadczenia pracy w formie zdalnej.