Obsługiwane wydziały

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Sprawy pojazdów i kierowców:

 • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań,
 • ul. 28 Czerwca 1956 r. 404, 61-441 Poznań (budynek WDGiR).

Sprawy dowodów osobistych i meldunków:

 • ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

BIP - Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Urząd Stanu Cywilnego

 • ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

BIP - Urząd Stanu Cywilnego

Wydział Finansowy

 • plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

BIP - Wydział Finansowy

Wydział Podatków i Opłat

 • ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań

BIP - Wydział Podatków i Opłat

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu

 • plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznń

BIP - Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu

Gabinet Prezydenta

 • plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

BIP - Gabinet Prezydenta

Wydział Oświaty

 • ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

BIP - Wydział Oświaty

Wydział Urbanistyki i Architektury

 • plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

BIP - Wydział Urbanistyki i Architektury

Biuro Spraw Lokalowych

 • ul. Matejki 50, 60-770 Poznań

BIP - Biuro Spraw Lokalowych

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

 • ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań

BIP - Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

 • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań

BIP - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wydział Gospodarki Komunalnej

 • ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

BIP - Wydział Gospodarki Komunalnej