Obsługiwane wydziały

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Sprawy pojazdów i kierowców:

 • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań,
 • ul. 28 Czerwca 1956 r. 404, 61-441 Poznań (budynek WDGiR).

Sprawy dowodów osobistych i meldunków:

 • ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
 • ul. 28 Czerwca 1956 r. 404, 61-441 Poznań (budynek WDGiR).

BIP - Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Urząd Stanu Cywilnego

 • ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

BIP - Urząd Stanu Cywilnego

Wydział Podatków i Opłat

 • ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań
 • ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań
  Biura Obsługi Klienta
 • ul. Za Bramką 1
 • ul. Gronowa 22a
 • ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

BIP - Wydział Podatków i Opłat

Gabinet Prezydenta

 • plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

BIP - Gabinet Prezydenta

Wydział Oświaty

 • ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

BIP - Wydział Oświaty

Wydział Urbanistyki i Architektury

 • plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

BIP - Wydział Urbanistyki i Architektury

Biuro Spraw Lokalowych

 • ul. Matejki 50, 60-770 Poznań

BIP - Biuro Spraw Lokalowych

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

 • ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań

BIP - Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wydział Klimatu i Środowiska

 • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań

BIP - Wydział Klimatu i Środowiska

Wydział Gospodarki Komunalnej

 • ul. 28 Czerwca 1956 r. 404, 61-441 Poznań (budynek WDGiR)
 • ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

BIP - Wydział Gospodarki Komunalnej

Biuro Administracji Cmentarzy Komunalnych

 •  ul. 23 lutego 4/6, 61-741 Poznań

BIP - Biuro Administracji Cmentarzy Komunalnych

Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa

 • ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań

BIP - Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 • ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

BIP - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Organizacyjny

 • plac Kolegiacki, 61-841 Poznań

BIP - Wydział Organizacyjny

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

 • ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań

BIP - Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

 • ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

BIP - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wydział Obsługi Urzędu

 • plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

BIP - Wydział Obsługi Urzędu

Wydział Finansowy

 • plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

BIP - Wydział Finansowy