Aktualne wyniki pomiarów WIOŚ Poznań

WIOŚ Poznań na http://cas1.poznan.wios.gov.pl/iseo/ podaje aktualne wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza, dające możliwość śledzenia na bieżąco: zmian wysokości stężeń poszczególnych zanieczyszczeń oraz danych meteorologicznych z godzinowym czasem uśredniania.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej