Zaproszenie na debatę publiczną

Serdecznie zapraszamy na debatę publiczną poświęconą pracom złożonym w konkursie.
Debata odbędzie się w środę, 14 listopada 2018 r. o godzinie 17.00 w sali Białej Urzędu Miasta Poznania mieszczącym się przy pl. Kolegiackim 17 w Poznaniu.
Celem debaty publicznej jest uzyskanie opinii społeczeństwa o pracach złożonych w niniejszym konkursie.

Zgodnie z uchwałą nr 1060/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20 maja 2015 r. zmienionej uchwałą nr L/875/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20 czerwca 2017 r. oraz nr LXIX/1278/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania, Sąd konkursowy organizuje debatę dotyczącą złożonych w konkursie projektów pomnika, po której - zgodnie z kryteriami określonymi w warunkach konkursu - dokonuje oceny prac konkursowych.

Zaproszenie adresowane jest do wszystkich mieszkańców Poznania w szczególności mieszkańców Osiedla Stare Miasto, Rady Osiedla Stare Miasto a także ekspertów z zakresu rzeźby, architektury oraz urbanistyki i pozostałych interesariuszy.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej