Kolejnych 6 innowacyjnych pomysłów otrzyma grant w ramach INKUBATORA WINS!

W wyniku naboru uzupełniającego na innowacje społeczne dotyczące tworzenia innowacyjnych usług opiekuńczych dla osób starszych i/lub z niepełnosprawnościami INKUBATOR WINS wyłonił 6 pomysłów, które rekomedowane są do dofinanowania w ramach umowy grantowej.

Serdczenie gratulujemy !

LOGO
WINS

Lista rankingowa dostępna jest tutaj oraz jako załącznik poniżej.

Łącznie w wyniku dwóch naborów wybrano 30 innowacyjnych pomysłów, które w roku 2018 zostaną przetestowane by ostatecznie stworzyć możliwą do wdrożenia na stałe innowacyjną mikrousługę opiekuńczą dla mieszkańców Poznania i Wielkopolski.

Zachęcamy do śledzenia postępów prac poszczególnych innowatorów. Każdy z nich prowadzi bloga dzieląc się na bieżąco swoim refleksjami, wynikami, sukcesami i wątpliwościami :)

Blogi dostępne na stronie INKUBATORA WINS.

*Inkubator WINS prowadzony jest w ramach projektu grantowego pn. "Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych", partnersko realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Miasto Poznań i Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki