Programu Najmu Lokali "Otwarta Strefa Kultury - Łazarz"

Rozpoczęła się druga edycja Programu Najmu Lokali "Otwarta Strefa Kultury - Łazarz". Konkurs oferuje preferencyjne warunki najmu dla 6 lokali ZKZL na Dolnym Łazarzu.

Program najmu lokali
Otwarta Strefa Kultury

W konkursie wybrane zostaną najciekawsze propozycje działań kulturalno - społecznych, a ich pomysłodawcy uzyskają akredytację do podpisania umowy preferencyjnego najmu wybranego lokalu. Warunkiem jest, aby proponowana działalność była otwarta na mieszkańców Łazarza i pozytywnie oddziaływała na dzielnicę.

Aby wziąć udział w konkursie należy swój pomysł opisać we wniosku i przesłać propozycję na adres pireus@um.poznan.pl do dnia 2 lutego 2018 roku (piątek).

W ramach konkursu przewidujemy "Dni Otwarte" - czyli wizyty w oferowanych lokalach, które odbędą się w dniach 9 stycznia  (wtorek) oraz 11 stycznia (czwartek) o godz. 9:00.

Organizatorami konkursu są Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania, inicjatywa Otwarta Strefa Kultury - Łazarz i Rada Osiedla Św. Łazarz. Partnerem konkursu jest Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL). Szczegóły dotyczące lokali oraz wymogów konkursu znajdują się w załącznikach.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Załączniki