Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Warunki zabudowy od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 276/2019 10-05-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku socjalno-biurowego z częścią warsztatową
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 71/2019 10-05-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i miejscami postojowymi w parterze oraz garażem podziemnym
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 72/2019 10-05-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 267/2019 09-05-2019 warunki zabudowy dla b. wielorodzinnego z mozliwością funkcji usługowej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 268/2019 09-05-2019 warunki zabudowy - zmiana przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na użytkowy
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 269/2019 09-05-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy hali namiotowej na cele gospodarcze
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 270/2019 09-05-2019 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 271/2019 09-05-2019 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 272/2019 09-05-2019 warunki zabudowy - rozbudowa istniejącego domu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 273/2019 09-05-2019 warunki zabudowy dla 7 kondygnacyjnego budynku hotelowego z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 274/2019 09-05-2019 warunki zabudowy dla 7 kondygnacyjnego b. wielorodzinnego wraz z funkcją biurowo-usługowo-handlową, garażem podziemnym oraz towrzyszącą infrastrukturą
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 275/2019 09-05-2019 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego z wbudowanym garażem i wewn. inst. gazu oraz zagospodarowaniem terenu
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 67/2019 09-05-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy zespołu budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 68/2019 09-05-2019 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pomieszczenie łazienki
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 69/2019 09-05-2019 ustalenie warunków zabudowy dla nadbudowy, przebudowy, rozbudowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 70/2019 09-05-2019 warunki zabudowy dla rozbudowy b. mieszkalnego o pomieszczenia mieszkalne
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 266/2019 08-05-2019 warunki zabudowy - rozbudowa prawego segmentu b. jednorodzinnego o pomieszczenie mieszkalne
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 64/2019 08-05-2019 warunki zabudowy - zmiana sposobu użytkowania obiektu na przedszkole z funkcją mieszkalną
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 65/2019 08-05-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy 3 budynków mieszkalnych 6-cio rodzinnych oraz budynku garażowego z 16 stanowiskami
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 66/2019 08-05-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej - 2 segmenty jednolokalowe
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 262/2019 07-05-2019 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego z garażem wbudowanym
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 263/2019 07-05-2019 warunki zabudowy - nadbudowa kamienicy mieszkalnej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 264/2019 07-05-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczo-garażowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 265/2019 07-05-2019 warunki zabudowy - budowa ogrodu miododajnego na Cytadeli
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 63/2019 07-05-2019 warunki zabudowy dla dwóch domów jednorodzinnych wraz z zabudową garażu pięciostanowiskowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 261/2019 06-05-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego wolnostojącego Przekazanie akt sprawy na oddz. UIV po uchyleniu decyzji przez SKO + akta zastępcze
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 61/2019 06-05-2019 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku zakładu Happet sp.z o.o. o część magazynową
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 62/2019 06-05-2019 warunki zabudowy dla 7 kondygnacyjnego budynku hotelowego z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 256/2019 02-05-2019 warunki zabudow dla 2 b. jednorodzinnych z garażmi po podziale działki
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 257/2019 02-05-2019 warunki zabudowy dla 6 domów jednorodzinnych i podział działki na sześć działek
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 258/2019 02-05-2019 warunki zabudowy - przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 259/2019 02-05-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 260/2019 02-05-2019 warunki zabudowy - legalizacja rozbudowy budynku jednorodzinnegop
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 60/2019 02-05-2019 warunki zabudowy dla 7 kondygnacyjnego b. wielorodzinnego wraz z funkcją biurowo-usługowo-handlową, garażem podziemnym oraz towrzyszącą infrastrukturą
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 254/2019 30-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na lokal mieszkalny
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 255/2019 30-04-2019 warunki zabudowy - przebudowa i rozbudowa budynku jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 253/2019 29-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną wielorodzinną , rozbiórka istniejącego garażu
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 29-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania budynku administracyjnego na budynek mieszkalny
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 29-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy zakładu produkcji opon Bridgestone Poznań sp.z o.o. - budowa hali wulkanizacji i magazynu opon surowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacyjną, drogową, niezbędnymi budowlami instalacyjnymi, drogowymi, technologicznymi
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 251/2019 26-04-2019 warunki zabudowy - zmiana sposobu przeznaczenia lokalu handlowo-usługowego na gastronomiczny
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 252/2019 26-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z budynkiem gospodarczo-garażowym i infrastrukturą techniczną
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 26-04-2019 warunki zabudowy dla 4 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i jednego budynku jednorodzinnego wolno stojacego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 26-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dopuszczeniem usług w parterze
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 26-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla zabudowy dla budowy budynku magazynowego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 26-04-2019 warunki zabudowy dla budynku usługowego - domu studenckiego z jednostkami mieszkalnymi na wynajem oraz usługami w parterze
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 249/2019 25-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w celu legalizacji
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 250/2019 25-04-2019 warunki zabudowy dla hotelu i budynku mieszkalnego z pomieszczeniami biurowo-usługowymi oraz garażem podziemnym i zewnętrzna obsługa komunikacyjną
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 59/2019 25-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących pom. gospodarczych ze zmianą sposobu ich użytkowania na lokal użytkowy oraz przebudowa istniejącego lokalu użytkowego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 25-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy, przebudowy, nadbudowy istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą przeznaczenia na funkcję mieszkaniową jednorodzinną
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 25-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z podpiwniczonym garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 25-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i drogi wewnętrznej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 245/2019 24-04-2019 warunki zabudowy - rozbudowa istn. domu jednorodzinnego o pomieszczenie mieszkalne
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 246/2019 24-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z garażem wbudowanym w bryłę budynku mieszkalnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 247/2019 24-04-2019 warunki zabudowy dla budynku jednorodzinnego dwulokalowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 248/2019 24-04-2019 warunki zabudowy - przebudowa lokalu mieszkalnego na 2 lokale mieszkalne, zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne, wykonanie okien połaciowych w b. wielorodzinnym
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 57/2019 24-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy zespołu budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej (11 lokali)
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 58/2019 24-04-2019 warunki zabudowy dla 2 b. wielorodzinnych z niezbędną infrastrukturą
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 24-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania części budynku (lokal użytkowy) na żłobek wraz z przebudową lokalu użytkowego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 24-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy z częściową rozbiórką budynków produkcyjno-magazynowych-socjalno-biurowych oraz budowa budynku biurowo-mieszkalnego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 24-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z warsztatem o część warsztatową (elektryka samochodowa)
Strona 1 2 544