Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Warunki zabudowy od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 683/2018 09-11-2018 warunki zabudowy - rozbudowa, przebudowa i wydzielenie dwóch lokali mieszkalnych b. jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 684/2018 09-11-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 678/2018 08-11-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 679/2018 08-11-2018 O ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 680/2018 08-11-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 681/2018 08-11-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego, wolnostojącego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 682/2018 08-11-2018 ustalenie warunków zabudowy dla nadbudowy ostatniej kondygnacji - poddasza w części frontowej budynku i części wyższej obu oficyn poprzez zmianę geometrii dachów, rozbudowa budynku w parterze o pomieszczenie przeznaczone do składowania odpadów stałych, zm. sposobu użytkowania 7 lokali użytkowych znajdujących się na poddaszu na lokale mieszkalne
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 169/2018 07-11-2018 O ustalenie warunków zabudowy dla budowy (drugiego na działce) budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 675/2018 07-11-2018 ustalenie warunków zabudowy dla legalizacji budynku gospodarczego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 676/2018 07-11-2018 O ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania hal poprzemysłowych na szkolne, ogólnodostępne hale sportowe z zapleczem (sanitariaty, magazyny sprzętu, administracja, mała gastronomia) oraz wielofunkcyjną szkolną salę audiowizualną.
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 677/2018 07-11-2018 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania dwóch lokali mieszkalnych w budynku jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej i przeznaczeniu budynku na cele usługowo-handlowe oraz częśćmieszkalną z dwoma lokalami na częśćhandlowo-usługową
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 671/2018 06-11-2018 ustalenie warunków zabudowy dla remontu z przebudową obiektu ogólnego przeznaczenia (gospodarczego)
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 672/2018 06-11-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy stacji zgazowania tlenu składającej się z dwóch fundamentów dla posadowienia zbiornika na tlen techniczny, parownicy gazu i ich ogrodzenia
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 673/2018 06-11-2018 warunki zabudowy dla budynku jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 674/2018 06-11-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy zespołu budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą, zmieniony na dwa budynki w zab. bliźniaczej (4 segmenty)
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 668/2018 05-11-2018 warunki zabudowy dla hotelu z garażem podziemnym i zewnętrzną obsługą komunikacyjną
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 669/2018 05-11-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 670/2018 05-11-2018 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 666/2018 02-11-2018 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynku mieszkalnego oraz usługowego w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 667/2018 02-11-2018 ustalenie warunków zabudowy dla rozbiórki istniejącego budynku mieszkalnego i budowy nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 166/2018 31-10-2018 warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 167/2018 31-10-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 168/2018 31-10-2018 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania części magazynu opon (obecnie magazyn surowców) na halę produkcyjną
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 661/2018 31-10-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 662/2018 31-10-2018 warunki zabudowy dla parkingu samochodowego na 25 miejsc postojowych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 663/2018 31-10-2018 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania warsztatu usługowego na budynek gospodarczy
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 664/2018 31-10-2018 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy lokalu mieszczącego się w parterze budynku Centrum Handlowego Poznań Plaza
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 665/2018 31-10-2018 warunki zabudowy - rozbudowa b. mieszkalnego - legalizacja samowoli budowlanej
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 163/2018 30-10-2018 warunki zabudowy dla 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 164/2018 30-10-2018 warunki zabudowy - zmiana sposobu użytkowania b. gospodarczo-garażowego na mieszkalny jednorodzinny Przekazane na UI - 12.07.2017 r. przekazane na UIV - 29.01.2018 r.
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 165/2018 30-10-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w 3 segmentach i parkingu podziemnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 659/2018 30-10-2018 warunki zabudowy - zmiana sposobu użytkowania poddasza na lokale mieszkalne
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 660/2018 30-10-2018 warunki zabudowy - zmiana sposobu użytkowania poddasza na lokale mieszkalne
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 30-10-2018 warunki zabudowy dla budynku biurowo-magazynowego, wiaty garażowej oraz pylonu reklamowego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 30-10-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku podstawowej stacji kontroli pojazdów - funkcja usługowa oraz mieszkalna
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu koniec 29-10-2018 kontynuacj asprawy UA.I.U05/73313-1180/08 wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla budynku domu akademickiego z podziemnymi miejscami parkingowymi
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 29-10-2018 ustalenie warunków zabudowy dla nadbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego dot.frontu i oficyny
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 29-10-2018 warunki zabudowy - budowa ogrodu miododajnego na Cytadeli
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 29-10-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku usługowo-magazynowego z częścią biurową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, komunikacyjną i parkingiem, zbiornikiem bezodpływowym na ścieki sanitarne oraz zbiornikiem retencyjnym, na wody opadowe
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 29-10-2018 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego z garazem dwustanowiskowym
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 656/2018 26-10-2018 warunki zabudowy dla tacy ociekowej odpływowej z przyłączem do zbiornika rezerwowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 657/2018 26-10-2018 warunki zabudowy - zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 658/2018 26-10-2018 warunki zabudowy dla budynku biurowo-socjalnego z warsztatem
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu koniec 26-10-2018 warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolno stojącego z tymczasowym zbiornikiem bezodpływowym Kontynuacja spr. nr UA.III.U11/73313-1935/08
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu koniec 26-10-2018 przeniesienie decyzji nr 416/2009 o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolno stojącego z tymczasowym zbiornikiem bezodpływowym UA.III.U11/73313-1932/08 Kontynuacja spr.UA.III.U11/73313-1932/08
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 26-10-2018 warunki zabudowy - nadbudowa kamienicy mieszkalnej
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 26-10-2018 warunki zabudowy dla b. mieszkalnego drewnianego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 26-10-2018 O ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, usługami w parterze i infrastrukturą towarzyszącą.
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 26-10-2018 warunki zabudowy - rozbudowa b. biurowego o zewnętrzną klatkę schodową
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 162/2018 25-10-2018 warunki zabudowy dla budowy zespołu 19 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z dopuszczeniem budowy kondygnacji podziemnej w każdym z budynków) oraz budynku usługowo-mieszkalnego z garażem podziemnym sprawę prowadzono pod nr. UA.II.U01/73313-1031/07
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 654/2018 25-10-2018 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 655/2018 25-10-2018 O ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy budynku biurowego wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny.
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 25-10-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku gospodarczego wolnostojącego niepodpiwniczonego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 25-10-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy zespołu budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej (11 lokali)
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 25-10-2018 warunki zabudowy - zmiana sposobu użytkowania , przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków innych na b. jednorodzinny
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 25-10-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy trzech domów jednorodzinnych na działkac hpowstałych po podziale działki nr 2/86 i 2/68
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 25-10-2018 warunki zabudowy dla budynku jednorodzinnego z lokalem użytkowym
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 25-10-2018 warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego czterolokalowego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 25-10-2018 warunki zabudowy - budowa, rozbudowa i nadbudowa istn. pom. gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na lokal użytkowy oraz przebudowa istn. lokalu użytkowego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 25-10-2018 warunki zabudowy - zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń piwnicznych na lokal gastronomiczny wraz z elewacją części piwnicznej i ogródkiem gastronomicznym
Strona 1 2 528