Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Warunki zabudowy od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 115/2019 12-07-2019 warunki zabudowy dla 6 b. jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 438/2019 12-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy i nadbudowy dachu wraz z dobudowaniem windy w celu adaptacji poddasza na cele mieszkalne oraz modernizacji elewacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 439/2019 12-07-2019 warunki zabudowy - rozbudowa i nadbudowa dachu w celu adaptacji poddasza na cele mieszkalne oraz modernizacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 435/2019 11-07-2019 warunki zabudowy dla warsztatu samochodowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 436/2019 11-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy i nadbudowy pawilonu handlowego z częścią mieszkalną w poziomie piętra (rozbudowa funkcji mieszkalnej)
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 437/2019 11-07-2019 warunki zabudowy - budowa drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem do hali sportowej Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 428/2019 10-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na poddasze użytkowe - część lokalu mieszkalnego M18 oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku wraz z przebudową układu pomieszczeń wewnątrz całego budynku
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 429/2019 10-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy wraz z rozbudową domu jednorodzinnego oraz budowa przy nim tarasu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 430/2019 10-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 431/2019 10-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania części piwnicy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na cel usług nieuciążliwych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 432/2019 10-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy z przebudową domu jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 433/2019 10-07-2019 warunki zabudowy - rozbudowa /nadbudowa b. jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 434/2019 10-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą towarzyszącą
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 426/2019 09-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku zamieszkania zbiorowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 427/2019 09-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze , garażem podziemnym oraz rozbiórką zabudowań istniejących
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 424/2019 08-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku garażowego dla potrzeb postępowania legalizacyjnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 425/2019 08-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 114/2019 05-07-2019 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 111/2019 04-07-2019 warunki zabudowy dla 4 budynków jednorodzinnych dwulokalowych
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 112/2019 04-07-2019 warunki zabudowy dla 6 b. jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i 2 b. jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 113/2019 04-07-2019 warunki zabudowy dla 8 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 421/2019 04-07-2019 warunki zabudowy dla 2 domów jednorodzinnychz dwoma lokalami mieszkalnymi
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 422/2019 04-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 423/2019 04-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku biurowego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 109/2019 02-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Przekazane na UI - 11.09.2017r.
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 110/2019 02-07-2019 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego dwukondygacyjnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 414/2019 02-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu, zbiornikiem bezodpływowym i studnią jako własne ujęcie wody
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 415/2019 02-07-2019 warunki zabudowy dla 3 budynków jednorodzinnych czteromieszkaniowych w zabudowie bliźniaczej oraz 1 budynku jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 416/2019 02-07-2019 warunki zabudowy - zmiana funkcji części budynku po Osiedlowym Domu Kultury na funkcje usługową i handlową
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 417/2019 02-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudoiwe bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 418/2019 02-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy bocznicy kolejowej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 419/2019 02-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy, rozbudowy budynku portierni wraz z budową bramy jednoskrzydłowej, chodników, dwóch szlabanów
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 420/2019 02-07-2019 warunki zabudowy - adaptacja poddasza i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek zamieszkania zbiorowego z inkubatorem przedsiębiorczości oraz żłobkiem, przedszkolem i dziennym domem opieki senioralnej
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 108/2019 01-07-2019 warunki zabudowy dla dwóch b. mieszkalno-usługowych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 409/2019 01-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 410/2019 01-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego dla potrzeb szkoły terapeutycznej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 411/2019 01-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 412/2019 01-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy poddasza budynku jednorodzinnego iraz zm. sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 413/2019 01-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku usługowo-biurowego i jednego budynku mieszkalnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 405/2019 28-06-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego z parterem przeznaczonym na lokale usługowe i handlowe
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 406/2019 28-06-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z lokalami usługowymi w parterze i podziemną halą garażową
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 407/2019 28-06-2019 warunki zabudowy - rozbudowa i przebudowa budynku biurowo-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek zamieszkania zbiorowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 408/2019 28-06-2019 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Społecznej
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 28-06-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy garażu podziemnego oraz parkingu naziemnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 28-06-2019 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na funkcję mieszkalno-usługową
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 28-06-2019 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania poddasza niemieszkalnego na cele mieszkalne w Domu Parafialnym
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 28-06-2019 wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 28-06-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku przeznaczonego na gabinety rehabilitacyjne z zapleczem
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 28-06-2019 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy zakładu opon Bridgestone Poznań sp.z o.o. - budowa hali konfekcji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacyjną, drogową, niezbędnymi budowlami instalacyjnymi, drogowymi, technologicznymi
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 106/2019 27-06-2019 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 107/2019 27-06-2019 O ustalenie warunków zabudowy dla zespołu 6 budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną.
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 398/2019 27-06-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i trzech budynków jednorodzinnych dwulokalowych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 399/2019 27-06-2019 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy, nadbudowy i adaptacji istniejących garaży na funkcję usługową
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 400/2019 27-06-2019 warunki zabudowy dla budynku jednorodzinnego z garażem
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 401/2019 27-06-2019 warunki zabudowy - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne wraz z podniesienim dachu oraz dociepleniem i remontem elewacji budynku
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 402/2019 27-06-2019 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej oraz termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 403/2019 27-06-2019 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 404/2019 27-06-2019 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany spoosbu użytkowania poddasza budynku mieszkalno-usługowego na usługi hotelarskie bez prowadzenia robót budowlanych
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 27-06-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 27-06-2019 uztalenie warunków zabudowy dla zalegalizowania budynku garażowego
Strona 1 2 550