Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Warunki zabudowy od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 521/2017 04-08-2017 ustalenie warunków zabudowy dla budowy pylonu reklamowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 522/2017 04-08-2017 ustalenie warunków zabudowy dla nadbudowy istniejącego budynku usługowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 523/2017 04-08-2017 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy nadbudowy istniejącego budynku usługowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 524/2017 04-08-2017 ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch hal namiotowych do celów magazynowych w celu legalizacji
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 525/2017 04-08-2017 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w poziomie parteru - piwnicy (zabudowa w pionie istniejących balkonów)
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 526/2017 04-08-2017 ustalenie warunków zabudowy dla budowy hali magazynowej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 527/2017 04-08-2017 warunki zabudowy dla zespołu b.jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 528/2017 04-08-2017 warunki zabudowy - zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na lokal mieszkalny
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 148/2017 03-08-2017 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego + informacja dodatkowa dot.ujęcia wody przekazanie akt na UIV 20.04.2017r. -AD
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 513/2017 03-08-2017 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy istniejącego budynku
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 514/2017 03-08-2017 warunki zabudowy dla b. biurowo-usługowego i garażowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 515/2017 03-08-2017 warunki zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania i przebudowy budynku oficyny (południowej) na funkcję mieszkalną wielorodzinną
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 516/2017 03-08-2017 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy, przebudowy i zm. sposobu użytkowania budynku wielorodzinnego na budynek zamieszkania zbiorowego (hotel) wraz z rozbudową
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 517/2017 03-08-2017 Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu nr 2 z biurowego na funkcję mieszkalną
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 518/2017 03-08-2017 Warunki zabudowy dla budynku jednorodzinnego ze zb. bezodpływowym
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 519/2017 03-08-2017 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy pomieszczenia gospodarczego i tarasu, zabudowa balkonu z loggią na ogród zimowy
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 520/2017 03-08-2017 warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 147/2017 02-08-2017 warunki zabudowy - rozbudowa budynku magazynowo-biurowego o budynek biurowy oraz dwie hale magazynowe
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 509/2017 02-08-2017 warunki zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania lokali w budynku
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 510/2017 02-08-2017 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy domu jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 511/2017 02-08-2017 Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektu Biurowo-usługowo-apartamentowego z wielokondygnacyjnym parkingiem podziemym.
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 512/2017 02-08-2017 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zm.sposobu użytkowania poddasza na cele biurowe
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 506/2017 01-08-2017 warunki zabudowy - wymiana istn. 2 zbiorników kwasu solnego i 2 zbiorników ługu sodowego z budową nowej tacy dla 2 zbiorników ługu sodowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 507/2017 01-08-2017 warunki zabudowy dla budowy zespołu składającego się z dwóch budynków mieszkalno - biurowo - handlowo - usługowych z infrastrukturą techniczną
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 508/2017 01-08-2017 ustalenie warunków zabudowy dla nadbudowy powierzchni tarasowej na pow. mieszkalną oraz dobudowa schodów zew. prowadzących do kondygnacji parteru
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 146/2017 31-07-2017 ustalenie warunków zabudowy dla produkcji innowacyjnych suplementów diety i kosmetyków na bazie propolisu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 501/2017 31-07-2017 warunki zabudowy dla hali namiotowej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 502/2017 31-07-2017 warunki zabudowy dla domu jednorodzinnego z garażem
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 503/2017 31-07-2017 ustalenie warunków zabudowy dla budowy zespołu mieszkaniowo-usługowego z garażem podziemnym
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 504/2017 31-07-2017 Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 2 domów jednorodzinnych wolnostojących.
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 505/2017 31-07-2017 warunki zabudowy dla 4 budynków bliźniaczych
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 145/2017 28-07-2017 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku handlowo-usługowego z parkingiem
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 496/2017 28-07-2017 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 497/2017 28-07-2017 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 498/2017 28-07-2017 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części I i II piętra budynku biurowo-usługowego na hotel
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 499/2017 28-07-2017 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 500/2017 28-07-2017 ustalenie warunków zabudowy dla budowy garażu
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 28-07-2017 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 28-07-2017 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku hotelowego z częścią usługową oraz garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 28-07-2017 warunki zabudowy dla 2 budynków jednorodzinnych z garazami
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 490/2017 27-07-2017 ustalenie warunków zabudowy dla budowy zespołu budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 491/2017 27-07-2017 ustalenie warunków zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 492/2017 27-07-2017 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku gospodarczego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 493/2017 27-07-2017 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 494/2017 27-07-2017 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania dwóch lokali w piwnicy na lokale usługowe
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 495/2017 27-07-2017 warunki zabudowy - rozbudowa b. mieszkalnego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 27-07-2017 ustalenie warunków zabudowy dla budowy 5-ciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z tymczasowymi zbiornikami bezodpływowymi na nieczystości płynne
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 27-07-2017 warunki zabudowy dla schodów wejściowych do b. jednorodzinnego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 27-07-2017 ustalenie warunków zabudowy dla budowy myjni samochodowej samoobsługowej
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 143/2017 26-07-2017 warunki zabudowy dla budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym i pom. handlowo-usługowym
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 144/2017 26-07-2017 warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego sprawa przekazana na Oddział UIII
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 489/2017 26-07-2017 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 26-07-2017 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania wraz z budową szybu windowego i biegu schodów na poddasze
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 26-07-2017 warunki zabudowydla budynku jednorodzinnego dwulokalowegooraz budynku garażowo-gospodarczego pełniącego funkcję warsztatu samochodowego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 26-07-2017 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku magazynowo-warsztatowego i budynku biurowo-socjalnego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 26-07-2017 warunki zabudowy - legalizacja pawilonu handlowego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 26-07-2017 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku handlowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 140/2017 25-07-2017 budowa budynku mmieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 141/2017 25-07-2017 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 142/2017 25-07-2017 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania I piętra budynku na cele krótkiego zamieszkania i pobytu wraz z klatką przeznaczona wyłącznie na cele I piętra
Strona 1 2 490