Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Warunki zabudowy od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 101/2019 15-02-2019 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego (strychu) na cele mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 102/2019 15-02-2019 warunki zabudowy - nadbudowa b. jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 100/2019 14-02-2019 warunki zabudowy - rozbudowa b. mieszkalno-usługowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 98/2019 14-02-2019 ustalenie warunków zabudowy dla obiektu tymczasowego - wagon tramwajowy Caffe Bimba
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 99/2019 14-02-2019 warunki zabudowy dla hali magazynowej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 96/2019 13-02-2019 warunki zabudowy dla wiaty rowerowej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 97/2019 13-02-2019 warunki zabudowy dla budynku jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 16/2019 12-02-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 92/2019 12-02-2019 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego na gabinety lekarskie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 93/2019 12-02-2019 O ustalenie warunków zabudowy dla budynku biurowo-handlowo-usługowego.
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 94/2019 12-02-2019 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy pawilonów magazynowych w zabudowie bliźniaczej z punktem sprzedaży i zapleczem socjalno-administracyjnym
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 95/2019 12-02-2019 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy poddasza użytkowego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 15/2019 11-02-2019 warunki zabudowy dla budynku handlowo-usługowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 90/2019 11-02-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy zespołu 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (60 lokali)
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 91/2019 11-02-2019 warunki zabudowy dla 2 budynków jednorodzinnych
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 13/2019 08-02-2019 O ustalenie warunkó zabudowy dla budynku mieszkalno-usługowo-handlowego. PRZEKAZANO NA ODDZIAŁ UIV
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 14/2019 08-02-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 80/2019 08-02-2019 warunki zabudowy dla 2 budynków jednorodzinnych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 81/2019 08-02-2019 warunki zabudowy dla 2 budynków jednorodzinnych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 82/2019 08-02-2019 warunki zabudowy dla 2 budynków jednorodzinnych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 83/2019 08-02-2019 warunki zabudowy dla 2 budynków jednorodzinnych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 84/2019 08-02-2019 warunki zabudowy dla 2 budynków jednorodzinnych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 85/2019 08-02-2019 warunki zabudowy dla 2 budynków jednorodzinnych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 86/2019 08-02-2019 warunki zabudowy dla 2 budynków jednorodzinnych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 87/2019 08-02-2019 O ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu uzytkowania części budynku kościoła (III piętro) z salek katechetycznych na żłobek.
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 88/2019 08-02-2019 warunki zabudowy - budowa kompletu ogródków działkowych wraz z budową domu działkowca, ogólnodostępnego sanitariatu, alejek, 2 wjazdów, miejscami postojowymi, plac, infrastruktura techniczna
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 89/2019 08-02-2019 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 12/2019 07-02-2019 O ustalenie warunków zabudowy dla budowy 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z garażami.
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 78/2019 07-02-2019 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 79/2019 07-02-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy hali namiotowej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 77/2019 06-02-2019 warunki zabudowy dla budynku handlowo-usługowego wraz z infrastruktura techniczną
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 11/2019 05-02-2019 warunki zabudowy dla b. mieszkalnego drewnianego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 76/2019 05-02-2019 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy budynku handlowo-usługowego Alfa i zmiana sposobu uzytkowania na budynek zamieszkania zbiorowego (akademik) z lokalami usługowymi
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 73/2019 04-02-2019 warunki zabudowy dla przebudowy i nadbudowy b. mieszkalnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 74/2019 04-02-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 75/2019 04-02-2019 warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 10/2019 01-02-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 67/2019 31-01-2019 warunki zabudowy dla budynku garażowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 68/2019 31-01-2019 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 69/2019 31-01-2019 warunki zabudowy dla budynku jednorodzinnego z lokalem użytkowym
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 70/2019 31-01-2019 warunki zabudowy dla b. wielorodzinnego z funkcją usługową lub handlową
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 71/2019 31-01-2019 warunki zabudowy dla budynku wielorodzinnego z funkcją usługową lub handlową
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 72/2019 31-01-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z garażami
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 8/2019 31-01-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku usługowo-magazynowego z częścią biurową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, komunikacyjną i parkingiem, zbiornikiem bezodpływowym na ścieki sanitarne oraz zbiornikiem retencyjnym, na wody opadowe
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 9/2019 31-01-2019 warunki zabudowy dla b. mieszkalnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 65/2019 30-01-2019 Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie lakalu w budynku wielorodzinnym oraz zmiana sposobu uzytkowania na lokal mieszkalny.
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 66/2019 30-01-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy 2 budynków wielorodzinnych z dwupoziomową halą garażową
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 30-01-2019 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania wraz z rozbudową, nadbudową, przebudową, częściową rozbiórką i termomodernizacją budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 30-01-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy wiaty przeładunkowej
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 30-01-2019 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania pawilonu handlowego na lokal mieszkalny
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 30-01-2019 warunki zabudowy - przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmianą kąta dachu istn. budynków, zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne, biurowe, usługowe, gastronomiczne
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 30-01-2019 warunki zabudowy - przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istn. budynków + zmiana sposobu użytkowania
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 59/2019 29-01-2019 warunki zabudowy dla budynku wielorodzinnego z usługami w parterze
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 60/2019 29-01-2019 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 61/2019 29-01-2019 warunki zabudowy - rozbudowa b. jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 62/2019 29-01-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku garażowego, w związku z postępowaniem legalizacyjnym prowadzonym przez PINB w sprawie zgodności wybudowanego budynku garażowego z projektem budowlanym, zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę (istotne odstępstwo)Przekazanie akt sprawy na oddział UIV po uchyleniu przez SKO + akta zastepcze.
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 63/2019 29-01-2019 warunki zabudowy - przebudowa i rozbudowa b. wielorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 64/2019 29-01-2019 warunki zabudowy - zmiana sposobu użytkowania i przebudowa istn. b. wielorodzinnego na funkcję biurową + rozbudowa o część biurową
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 29-01-2019 warunki zabudowy dla dwóch budynków jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej z możliwością podziału geodezyjnego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 29-01-2019 warunki zabudowy dla b. wielorodzinnego z mozliwością funkcji usługowej
Strona 1 2 536