Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Warunki zabudowy od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 140/2018 16-03-2018 warunki zabudowy - przebudowa i rozbudowa istn. b. warsztatowych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 141/2018 16-03-2018 warunki zabudowy - nadbudowa i przebudowa kamienicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne + remont elewacji
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 142/2018 16-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu wraz z lokalizacją pawilonów handlowych i gospodarczych oraz budową zadaszenia
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 143/2018 16-03-2018 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej - legalizacja
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 136/2018 15-03-2018 warunki zabudowy - zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku warsztatowego na przedszkole
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 137/2018 15-03-2018 warunki zabudowy dla zmiany sposobui użytkowania lokalu usługowego na żłobek niepubliczny
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 138/2018 15-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego parterowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 139/2018 15-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 44/2018 15-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 45/2018 15-03-2018 warunki zabudowy dla b. wielorodzinnego z usługami w parterze
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 46/2018 15-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy zakładu usługowego (serwis samochodowy)
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 135/2018 14-03-2018 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego po podziale działki
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 40/2018 14-03-2018 O ustalenie warunków zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego wolnostojącego w zabudowie rezydencjonalnej.
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 41/2018 14-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielomieszkaniowego (V-VI) z garażem wielostanowiskowym w kondygnacji podziemnej oraz niezbędną infrastrukturą przekazano na UIV- 28.09.2017 r. AD
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 42/2018 14-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy zespołu garaży jednostanowiskowych i miejsc postojowych
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 43/2018 14-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych, wolnostojących
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 129/2018 13-03-2018 warunki zabudowy dla domu studenckiego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 130/2018 13-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem wbudowanym w bryłę budynku
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 131/2018 13-03-2018 warunki zabudowy - przebudowa i rozbudowa b. mieszkalnego z usługami
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 132/2018 13-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej oraz rozbudowa, przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego, rozbiórka istniejącego budynku garażowego, budowa budynku garażowego w granicy działki
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 133/2018 13-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 134/2018 13-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy zewnętrznych schodów wejściowych do budynku mieszkalnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 128/2018 12-03-2018 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego - prawy segment w zabudowie bliźniaczej z wbudowanym garażem
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 125/2018 09-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch domów mieszkalnych jednorodzinnych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 126/2018 09-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 127/2018 09-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 4 na gabinet lekarsko-zabiegowy
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 39/2018 09-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 124/2018 08-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy 6 kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze wraz z 2 kondygnacjami garażu podziemnego oraz zagospodarowaniem terenu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 123/2018 07-03-2018 warunki zabudowy - rozbudowa b. mieszkalnego o część mieszkalną
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 36/2018 07-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy ośmiu domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 37/2018 07-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dróg wewnętrznych oraz rozbudowy drogi wewnętrznej - ul. Halszki Przekazanie na U I - 10.08.2017 r.
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 38/2018 07-03-2018 warunki zabudowy dla zespołu domów jednorodzinnych bliźniaczych wraz z infrastrukturą
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 119/2018 06-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego i gospodarczego o część gospodarczą
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 120/2018 06-03-2018 warunki zabudowy dla budynku jednorodzinnego - legalizacja
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 121/2018 06-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania lokali z funkcji niemieszkalnej na mieszkalną, dla lokali nr 1,3,4,5,6,9b
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 122/2018 06-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 33/2018 06-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz bezodpływowego zbiornika na szambo
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 34/2018 06-03-2018 warunki zabudowy dla budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 35/2018 06-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 117/2018 05-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na części działki
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 118/2018 05-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 115/2018 02-03-2018 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego z wbudowanym garażem
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 116/2018 02-03-2018 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 32/2018 02-03-2018 warunki zabudowy dla warsztatu stolarskiego przekazanie na UIV 12.10.2016r.
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 112/2018 28-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku produkcyjno-biurowo-usługowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 113/2018 28-02-2018 ustalenie warun ków zabudowy dla budowy placu utwardzonego dla składowania oczyszczonych palet z tworzywa Sztucznego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 114/2018 28-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego z garażem
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 110/2018 27-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dla zadaszenia miejsc parkingowych z częścią gospodarczą w celu legalizacji
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 111/2018 27-02-2018 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 27-02-2018 O ustalenie warunków zabudowy dla budowy wiaty magazynowej.
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 27-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego wolnosotjącego z częścią biurowo-usługową dla prowadzonej działalności gospodarczej
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 27-02-2018 warunki zabudowy dla przebudowy i nadbudowy b. jednorodzinnego wraz z nowymi instalacjami
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 27-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dla nadbudowy domu jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 106/2018 26-02-2018 warunki zabudowy - zmiana sposobu użytkowania części przyziemia na lokal fryzjersko-kosmetyczny
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 107/2018 26-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na działalność żłobka
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 108/2018 26-02-2018 warunki zabudowy dla rozbudowy b. magazynu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 109/2018 26-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie klatki schodowej do budynku mieszkalnego-rozbudowa budynku mieszkalnego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 30/2018 26-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 31/2018 26-02-2018 warunki zabudowy - rozbudowa b. jednorodzinnego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 26-02-2018 O ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy budynku handlowo-magazynowego o część magazynową.
Strona 1 2 508