Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Warunki zabudowy od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 539/2018 31-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy hali magazynowej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 540/2018 31-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek usług medycznych oraz chirurgii jednego dnia
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 541/2018 31-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla nadbudowy budynku oficyny poprzez podniesienie dachu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 542/2018 31-08-2018 warunki zabudowy - nadbudowa i przebudowa b. wielorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 144/2018 29-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku garażu zamkniętego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 538/2018 29-08-2018 warunki zabudowy dla budynku jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 537/2018 28-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego parterowego z poddaszem użytkowym
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 142/2018 27-08-2018 warunki zabudowy dla b. wielorodzinnego wraz z wbudowanym garażem dwustanowiskowym - II wn.
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 143/2018 27-08-2018 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego wraz z wbudowanym garażem dwustanowiskowym -I wn.
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 536/2018 27-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy zadaszenia przy halach produkcyjnych 3E,3D,3H
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 141/2018 24-08-2018 warunki zabudowy dla 3 b. jednorodzinnych
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 137/2018 23-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową, parkingiempodiemnym i niezbędną infrastrukturą
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 138/2018 23-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową, parkingiempodiemnym i niezbędną infrastrukturą
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 139/2018 23-08-2018 warunki zabudowy dla 2 budynków jednorodzinnych z garazami oraz 2 zbiorników bezodpływowych wraz z podziałem działki PRZEKAZANO DECYZJE SKO I AKTA ZASTĘPCZE NA ODDZIAŁ UIV
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 140/2018 23-08-2018 warunki zabudowy dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z drogą wewnętrzną i miejscami postojowymi Przekazanie akt sprawy na oddział UIV po uchyleniu decyzji PMP w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia + akta zastępcze Przekazanie akt sprawy na oddz. UIV po po uchyleniu decyzji PMP w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia + akta zastępcze
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 533/2018 23-08-2018 warunki zabudowy dla inwestycji - bocznica kolejowa, kontenery
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 534/2018 23-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego wolnostojącego z garażem wbudowanym
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 535/2018 23-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla nadbudowy istniejącego domu jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 136/2018 22-08-2018 ustalenie warunków zabudowy bud. jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 529/2018 22-08-2018 warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego dwulokalowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 530/2018 22-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 531/2018 22-08-2018 warunki zabudowy - przebudowa i rozbudowa gabinetów lekarskich i odnowy biologicznej NeoMedica
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 532/2018 22-08-2018 warunki zabudowy dla pylonu reklamowego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 134/2018 21-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 135/2018 21-08-2018 warunki zabudowy dla pylonu reklamowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 523/2018 21-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 524/2018 21-08-2018 warunki zabudowy - zmiana sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 525/2018 21-08-2018 warunki zabudowy dla pawilonu handlowo-usługowego z infrastrukturą towarzyszącą, pylonem reklamowym i zjazdami
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 526/2018 21-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego wolnostojącego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 527/2018 21-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 528/2018 21-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy pawilonu gastronomicznego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 518/2018 20-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy parkingu dla samochodów osobowych pomiędzy ul.Tyrwacką a blokiem nr 18
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 519/2018 20-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania części budynku inwentarskiego na warsztat samochodowy
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 520/2018 20-08-2018 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 521/2018 20-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 522/2018 20-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku produkcyjno-magazynowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 515/2018 17-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy budynku magazynowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 516/2018 17-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wolno stojącego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 517/2018 17-08-2018 warunki zabudowy dla parkingu naziemnego dla samochodów osobowych oraz terenu rekreacyjnego i infrastruktury towarzyszącej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 512/2018 16-08-2018 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego z usługami
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 513/2018 16-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 514/2018 16-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową w części parteru oraz garażem podziemnym
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 133/2018 14-08-2018 warunki zabudowy dla rozbudowy b. jednorodzinnego w zabudowie szeregowej i wydaielenia w nim dwóch lokali mieszkalnych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 510/2018 14-08-2018 warunki zabudowy - zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na gastronomiczno-usługowy
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 511/2018 14-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku magazynowo-produkcyjnego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 14-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy wraz z rozbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 14-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 14-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania części kondygnacji podziemnej na lokal usługowy
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 14-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego na cele mieszkalne
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 14-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy garażu jednostanowiskowego, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia nieużytkowanego poddasza na pomieszczenia mieszkalne
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 14-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku biurowo-usługowego z garażem z możliwością budowy przy ścienie budynku istn. w granicy
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 132/2018 13-08-2018 warunki zabudowy dla budynku jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 509/2018 13-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 13-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 13-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy stacji zgazowania tlenu składającej się z dwóch fundamentów dla posadowienia zbiornika na tlen techniczny, parownicy gazu i ich ogrodzenia
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 13-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy 2 budynków wielorodzinnych z dwupoziomową halą garażową
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 131/2018 10-08-2018 warunki zabudowy dla budynku jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 504/2018 10-08-2018 warunki zabudowy dla wiaty magazynowej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 505/2018 10-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania lokali usługowych na mieszkania
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 506/2018 10-08-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku produkcyjno-magazynowego z budynkiem biurowo-usługowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
Strona 1 2 523