Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 40/2017 15-02-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy lądowiska dla śmigłowców na dachu budynku szpitala CM HCP
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 41/2017 15-02-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy nowego 4-kondygnacyjnego skrzydła Szpitala Miejskiego im.J.Strusia wraz z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi i zagosodarowania terenu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 39/2017 14-02-2017 ustalenie warunków zabudowy dla budowy gazociągu ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 38/2017 13-02-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch obwodów linii kablowych SN-15kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 13-02-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń powojskowych na obiekt muzealny wraz z ich ren owacją i zagospodarowaniem terenu w obrębie zabudowy wokół wejścia do fortu, kaponiery czołowej i fosy fortecznej oraz budowa toalet na terenie Fortu VII
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 37/2017 10-02-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy otwartego zbiornika na wodę deszczową oraz budowę stacji transformatorowej na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-02-2017 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej.
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-02-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka osiedlowej sieci cieplnej wraz z z przyłączami do budynku mieszkalnego wielorodzinnego - etap I
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 36/2017 09-02-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 09-02-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci cieplnej preizolowanej od komory J1/8) (X) do komory 6/16 oraz przyłączy do węzłów cieplnych zasilających budynki - etap I
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 08-02-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci nn 0,4kV związanej z likwidacją stacji transformatorowej MST-598 oraz wprow. istn.kabli do projektowanej szafy kablowej wraz z nową linią kablową od MST-3242
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 32/2017 07-02-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej na os.Pawła Strzeleckiego oraz w ul.Głuszyna i ul.Ożarowska, polegającej na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłoczonej wraz z przepompowinią ścieków
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 33/2017 07-02-2017 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przyłącziu do sieci elektroenergetycznej obiektu mieszkalnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 34/2017 07-02-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dwóch budynków mieskzalnych - bliźniaków
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 35/2017 07-02-2017 wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla przyłącza sieci elektroenergetycznej zespołu domów jednorodzinnych dwulokalowych
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 06-02-2017 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 30/2017 03-02-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN, nn oraz stacji transformatorowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 31/2017 03-02-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w celu przyłączenia dz.nr 64
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 03-02-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV, wcięcie stacji K-35/E w linie kablową SN 15kV relacji GPZ-5-MST-4
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 03-02-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV, wymiana linii kablowej SN 6kV od mufy GPZ-5 do mufy kier.MST-4 wzdłuż ul.Starołęckiej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 03-02-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przyłącza dlektroenergetycznego do budynku mieszkalnego z usługami
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 03-02-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przyłącza do sieci elektroenergetycznej dwóch budynków mieszkalno-usługowych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 28/2017 02-02-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej SN-15kV oraz sieci teletechnicznej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 29/2017 02-02-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej SN-15lV, stacji transformatorowej SN/nn i sieci kablowej nn-0,4kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 02-02-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy osiedlowej sieci cieplnej kanałowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych - efektywna dystrybucja cieplna etap I
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 02-02-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla modernizacji osiedlowej sieci cieplnej kanałowej wraz z przyłączami - etap I
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 26/2017 01-02-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy kolektora ogólnospławnego "A"
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 27/2017 01-02-2017 przebudowa osiedlowej sieci cieplnej kanałwej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 01-02-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektrycznej nn-0,4kV oświetlenia drogowego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 01-02-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami do budynków
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 01-02-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci oraz układu drogowego wraz z usunięciem kolizji w zw. z planowaną zabudową
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 01-02-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków na terenie osiedla
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 30-01-2017 ustalenie warunków zabudowy dla budowy szybu windy osobowej dla budynku szkoły
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 30-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy efektywnej dystrybucji ciepła - etap I - budowa osiedlowej sieci cieplnej w ramach modernizacji sieci cieplnej kanałowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 27-01-2017 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej o średnicy DN 150mm i dł. ok.200,0m.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 24/2017 26-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 25/2017 26-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla el.-en. sieci kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowymi
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 23/2017 25-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 25-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy tradycyjnej sieci cieplnej przebiegającej w pomieszczeniu piwnicznym budynku nr 10 na sieć zewnętrzną z przyłączami z rur preizolowanych
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 24-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej kolidującej z planowaną zabudową
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 22/2017 23-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci gazowej kolidującej z planowaną zabudową
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 23-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych, wielorodzinnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 21/2017 20-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w ul.Bożydara i Bożywoja
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 20-01-2017 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z szafką kablową.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 18/2017 19-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci cieplnej do projektowanych budynków
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 19/2017 19-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy hali sportowej (w skład której wchodzą: sala do piłki plażowej, sala wielofunkcyjna i sala do tenisa), kortów tenisowych otwartych oraz stadionu lekkoatlewtycznego z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, 6-cio torową bieżnią i dodatkowym torem dla rolkarzy wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 20/2017 19-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz ze słupem linii napowietrznej SN-15kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 19-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy lekkoatletycznej hali treningowej wraz z niezbędną infrastrukturą
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 19-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedłużenia drogi serwisowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 16/2017 18-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka linii oświetleniowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 17/2017 18-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla stacji bazowej telefonii komórkowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 15/2017 17-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla renowacji Parku im. A. Wodziczki
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 17-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN 15kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 17-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN 15kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 17-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stanowiska do mycia pojazdów i sprzętu pożarniczego, kontenerowego magazynu materiałów pędnych oraz innych obiektów
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 17-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej 15kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 17-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch linii kablowych 15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 13/2017 16-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gazociągu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 14/2017 16-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla stacji transformatorowej SN/nn, dwóch obwodów linii kablowych SN 15 kV, linii kablowych nn-0,4 kV, złącz kablowych nn-0,4 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 12/2017 13-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci cieplnej 2xDN500
Strona 1 2 92