Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 182/2016 19-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy Żurawińcu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 181/2016 18-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej w zw. z planowaną budową budynku mieszkalno-usługowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 179/2016 17-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zadaszenia oraz modernizacji wraz ze zmianą kolorystyki budynku I Urządu Skarbowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 180/2016 17-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy o aulę i salę gimnastyczną budynku Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 37
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 177/2016 12-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej oraz linii kablowych SN-15kV i nn
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 178/2016 12-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie siec gazowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 12-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycjio celu publicznego dla sieci gazowej n.c.
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 12-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej śr.c.
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 11-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Ułaszyna
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 09-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch odcinków sieci gazowej n/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 175/2016 08-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dlarozbudowy, przebudowy i nadbudowy Zespołu Szkół z klasami integracyjnymi i specjalnymi nr 1 wraz ze zm.zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 176/2016 08-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 08-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ramach zadania "Poznań - kanalizacja sanitarna na terenie Strzeszyna Starego"
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 08-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 05-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zagospodarowania - rewaloryzacji parku I.J.Drwęskich
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 05-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 174/2016 04-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 04-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowejw celu podłączenia 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 04-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnek w ul.Chyżańskiej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 03-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul.Lotniczej i ul.5 Stycznia
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 173/2016 02-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociagowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 172/2016 01-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej śr.c.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 171/2016 29-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gazociżgu ż.c.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 171/2016 29-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gazociągu ś.c.
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 29-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zadaszenia istniejących kortów tenisowych UAM wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna, 170/2016 28-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rewaloryzacja parku wraz z projektowanym ożwietleniem zewnżtrznym, mażż architekturż oraz żcieżkami parkowymi
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 170/2016 28-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rewaloryzacja parku wraz z projektowanym oświetleniem zewnętrznym, małą architekturą oraz ścieżkami parkowymi
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dróg rowerowych w ul.Piłsudskiego w rejonie przystanków autobusowych
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla trzech odcinków śr. ciśnienia
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 27-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi szafkami kablowymi
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 169/2016 26-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojżcymi zżżczami kablowymi
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 169/2016 26-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowymi
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 26-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy o aulę i salę gimnastyczną budynku Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 37
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna, 168/2016 25-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 25-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 167/2016 21-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 165/2016 20-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 166/2016 20-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 19-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy rozdzielni sieciowej 110kV Garaszewo - budynku oraz infrastruktury technicznej na terenie stacji, przyłączy elektroenergetycznych, przyłącza wody do projektowanego budynku, dróg wew. i zjazdu
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 19-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii elektroenergetycznej 110kV Starołęka-Zegrze i rozdzielnie jej na dwie linie Garaszewo-Zegrze 2 i Starołęka-Garaszewo, oraz wprowadzenie przebudowanych napowietrznych linii 110kV do projektowanej rozdzielni Garaszewo
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 163/2016 18-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w ul.Przebiśniegowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 164/2016 18-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 48 wraz z budową boisk zewnętrznych i niezbednej infrastruktury technicznej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 162/2016 15-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 161/2016 14-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej SN-15kV, nn-0,4kV i stacji transformatorowej SN/NN
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 14-07-2016 ustalenie lokalizacji inwesycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 14-07-2016 ustalenie lokalizacji inwstycji celu publicznego dla linii elektroenergetycznej kablowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 157/2016 13-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gazociągu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 158/2016 13-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowymi
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 159/2016 13-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 160/2016 13-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gazociągu n.c.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 156/2016 12-07-2016 ustalenie warunków zabudowy dla budowy wiatrołapu z kurtyną powietrzną we wnęce przed wejsciem do budynku
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 155/2016 11-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla małogabarytowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 11-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej średniego napięcia
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 07-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej śr.c.
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 07-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa o aulę i salę gimnastyczną budynku Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 37
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 153/2016 06-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 154/2016 06-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ścieżki pieszo-rowerowej, pomostu na brzegu zbiornika wodnego, miejsca na ognisko + oznakowanie ścieżki edukacyjnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 06-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gazociągu średniego ciśnienia
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 06-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przystanku tramwajowgo
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 04-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wartowni przy zbiornikach na wzgórzu Morasko
Strona 1 2 87