Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 258/2016 25-11-2016 ustalenie lokalizacji inwstycji celu publicznego - przyłączenie do sieci el.-en. b. mieszkalnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 257/2016 22-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 256/2016 21-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i nadbudowy istniejącej sali sportowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 255/2016 18-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dlabudowy sieci kablowej SN-15kV i stacji transf.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 253/2016 16-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 254/2016 16-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z latarniami
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 252/2016 15-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej śr.c.
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 14-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 14-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy drogi
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 14-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z słupami oświetleniowymi oraz szafka sterowania oświetleniem
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 251/2016 10-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - usunięcie kolizaji z liniami kablowymi SN
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-11-2016 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla soeci wodociągowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy kolektora ogólnospławnego "A"
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna 3/2016 09-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr POZ0235
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 09-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegodla rozbudowy szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 08-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i wyposażenia parkingu Park&Ride
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 250/2016 07-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 07-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV, przebudowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 246/2016 04-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z 60 przyłączami
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 247/2016 04-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV od istn.linii napowietrznej do proj. złącz kablowych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 248/2016 04-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy wraz ze zm.sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na siedzibę Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej PAN
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 249/2016 04-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy trasy tramwajowej Kórnicka-os.Lecha-Rondo Zegrze wraz z budową trasy od Ronda Zegrze do ul.Unii Lubelskiej - odcinek II - os.Lecha do Ronda Zegrze
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 243/2016 03-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych do budynków mieszkalnych, wielorodzinnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 244/2016 03-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 245/2016 03-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla el.-en. sieci kablowej SN 15 kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 03-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci elektroenergetycznej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 242/2016 02-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 02-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa sieci cieplnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 240/2016 31-10-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy boisk sportowych przyszkolnych wraz z infrastrukturą komunikacyjną i miejscami postojowymi
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 241/2016 31-10-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z latarniami
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 239/2016 28-10-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-10-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla renowacji Parku im. A. Wodziczki
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-10-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej SN-15kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-10-2016 ustalenie lokalizacji inwestrycji celu publicznego dla sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 238/2016 27-10-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodoc. i kanalizacyjnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 27-10-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektrycznej nn-0,4kV oświetlenia drogowego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 27-10-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektrycznej nN-0,4kV oświetlenia drogowego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 27-10-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektrycznej nN-0,4kV oświetlenia drogowego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 27-10-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektrycznej nN-0,4kV oświetlenia drogowego - sięgacze
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 27-10-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji deszczowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 27-10-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegodla sieci gazowej śr.c.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 236/2016 26-10-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z 24 przyłączami
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 237/2016 26-10-2016 wygaszenie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kładki dla pieszych nad rowem Wa-7-1 + wydanie nowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kładki dla pieszych nad rowem Wa-7-1
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 26-10-2016 warunki zabudowy - przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istn. budynków na potrzeby utworzeniazamiejscowego oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Broni Pancernej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 235/2016 24-10-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii nn 0,4 kV kablowej od stacji mST-149 na słup krańcowy linii napowietrznej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 24-10-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 233/2016 21-10-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gazociągu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 234/2016 21-10-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami kanalizacyjnymi i ulicznymi studzienkami
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 21-10-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parku dookoła Fortu IX (wraz z wybiegiem dla psów,placem zabaw,torem rowerowym, alejkami i małą architekturą)
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 20-10-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 2 przyłączy gazowych
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 19-10-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - termomodernizacja budynku szkoły
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 232/2016 18-10-2016 ustalenie lokalizacji inwstycji celu publicznego - przyłączenie do sieci el.-en. b. mieszkalnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 231/2016 17-10-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 229/2016 14-10-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zagospodarowania - rewaloryzacji parku I.J.Drwęskich
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 230/2016 14-10-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rewaloryzacji skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 14-10-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i nadbudowy istniejącej sali sportowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 228/2016 13-10-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowejw celu podłączenia 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 227/2016 12-10-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 11-10-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przepompowni zabudowanej na sieci cieplnej na terenie elektrociepłowni EC Garbary wraz z linią kablową SN-15kV przeznaczoną do zasilania pomp projektowanej przepompowni oraz przebudowy istniejącego ciepłociągu DN 800
Strona 1 2 90