Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 115/2018 11-05-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz z wolnostojącą szafką kablową
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 116/2018 11-05-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, nn-0,4kV wraz z małogabarytową stacją transformatorową SN/nn
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 111/2018 10-05-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV, nn-0,4 kV, wolnostojącej szafki kablowej, małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 112/2018 10-05-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej domu jednorodzinnego trzylokalowego - budowa linii kablowej nn 0,4kV ze złączami
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 113/2018 10-05-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 114/2018 10-05-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul.Treblińskiej i Klimontowskiej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 110/2018 09-05-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej s/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 106/2018 08-05-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej ś/n 15kV od K-197 do GPZ Garbary
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 107/2018 08-05-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 108/2018 08-05-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 109/2018 08-05-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinków sieci energetycznych sN i kanalizacji deszczowej związanych z usunięciem kolizji przy budowie układu drogowego w rejonie ulic Naramowickiej/Serbskiej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 105/2018 07-05-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV (linia kablowa nn-0,4kV, szafy kablowo-pomiarowe)
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 101/2018 04-05-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy boiska wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 102/2018 04-05-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 103/2018 04-05-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 104/2018 04-05-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa boiska treningowego wraz z nowymi trybunami, infrastruktura towarzyszącą i niwelacją terenu Kontynuacja sprawy prowadzonej pod nr UA-III-U11.6730.1153.2017
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 100/2018 02-05-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy rozdzielczej sieci cieplnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 98/2018 27-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 99/2018 27-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci cieplnej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 6 i 8 na os.Lotnictwa Polskiego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 95/2018 25-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dlabudowy linii kablowej SN-15kV, małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowych nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nn-0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 96/2018 25-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przepompowni ścieków sanitarnych wraz z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej oraz podłączenia budynku mieszkalnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 97/2018 25-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ul.Rzepeckiej na odcinku od ul.Strzeszyńskiej do projektowanego zjazdu na dz.9 wraz z tym zjazdem
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 93/2018 24-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej (przebudowa linii kablowej SN 15kV)
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 94/2018 24-04-2018 O ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ul. Helskiej i Rodzewskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 92/2018 23-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 89/2018 19-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącego przepustu DN600 oraz przebudowy koryta rowu Wa-7
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 90/2018 19-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci elektroenergetycznej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 91/2018 19-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ramach inwestycji - Remont przepustu drogowego w ciągu ulicy Ropczyckiej nad rowem Świątnica
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 87/2018 16-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla usunięcia kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomości z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna, 88/2018 16-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kan. sanitarnej wraz z przyłączami , rurociągu tłocznego oraz sieci wodociągowej z przyłączami
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 13-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla montażu platformy pionowej dla niepełnosprawnych wraz z wykonaniem dojazdu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 86/2018 12-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 12-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku skzolnym na świetlicę szkolną
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 83/2018 11-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przyłączeniu do sieci el.-en. zespołu b. wielorodzinnych z garażem podziemnym
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 84/2018 11-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w ul.Kotowo oraz drogach bocznych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 85/2018 11-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przyłączeniu do sieci el.-en. 8 b. jednorodzinnych w zbudowie bliźniaczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 82/2018 10-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy infiltracyjnego ujęcia wody Dębina
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia SN-15 kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku szkolnego, sali sportowej połączonej łącznikiem z budynkiem szkolnym, boiska sportowego, placu zabaw, obiektów małej architektury, pylonu informacyjnego, zjazdu z ul.Bukowskiej, infrastruktury towarzyszącej oraz przyłącza gazowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 80/2018 09-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy budynku Koszarowca na obiekt naukowo-badawczy Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz na Wielkopolską Bibliotekę Prawniczą
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 81/2018 09-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi szafkami kablowymi
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 09-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy krytej pływalni z torem wrotkarskim odkrytym pod nazwą Centrum Sportów Wrotkarskich Arena Poznań
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 09-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sali gimnastycznej oraz łącznika z budynkiem Liceum wraz z przebudową ściany szczytowej przy łączniku
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 09-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej domu jednorodzinnego trzylokalowego - budowa linii kablowej nn 0,4kV ze złączami
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 79/2018 06-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ulicy Rubinowej wraz z kanalizacją deszczową
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 76/2018 05-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do działek nr 44/7,22/8
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 77/2018 05-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 78/2018 05-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przepompownia ścieków i sieć elektroelektryczna
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 74/2018 04-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w ul.Słodyńskiej i bocznej od ul.Słodyńskiej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 75/2018 04-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci cieplnej wzdłuż ul.Druskienickiej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 04-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy boiska wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 04-04-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 30-03-2018 ustalenie lokalizacji inwestycjicelu publicznego dla linii kablowych SN-15 kV, stacji transformatorowej SN/nn 15/0 kV, linii kablowych nn-0,4 kV, złącz kablowych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 72/2018 29-03-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kanału odprowadzającego wody technologiczne oraz wody opadowe z terenu Zbiorników Wody Czystej Morasko na odcinku od istn. komory K-1 do Różanego Potoku
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 73/2018 29-03-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowego przyłącza energetycznego do Dworca Kolejowego Poznań Zachodni
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 29-03-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinków sieci wodociągowej i gazowej związanych z usunięciem kolizji przy budowie układu drogowego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 29-03-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ul.Pszczyńskiej na odcinku od drogi wew. do zjazdu na działke nr 25/8
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 29-03-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinków sieci energetycznych sN i kanalizacji deszczowej związanych z usunięciem kolizji przy budowie układu drogowego w rejonie ulic Naramowickiej/Serbskiej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 29-03-2018 O ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV od istniejącej linii napowietrznej do projektowanej szafki kablowej SK-4 i dalej do projektowanego złącza kablowego.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 71/2018 28-03-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wykonania oświetlenia boiska piłkarskiego
Strona 1 2 103