Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 12/2017 13-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci cieplnej 2xDN500
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 11/2017 11-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gazociągu śr.c.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 10/2017 10-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ul. Puckiej na odcinku od ul. Braniewskiej do ul. Tczewskiej wraz z siecią kanalizacji deszczowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 9/2017 10-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV, przebudowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 7/2017 09-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegodla rozbudowy szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 8/2017 09-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla soeci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 5/2017 05-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci elektroenergetycznej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 6/2017 05-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z pompownią ścieków
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 3/2017 04-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa sieci cieplnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 4/2017 04-01-2017 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 1/2017 03-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci elektrycznej nn-0,4 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 2/2017 03-01-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla adaptacji (rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania) budynków na cele kulturalne, Polskiego Teatr5u Tańca - Baletu Poznańskiego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 282/2016 30-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji deszczowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 281/2016 29-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 277/2016 28-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestrycji celu publicznego dla sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 278/2016 28-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przepompowni zabudowanej na sieci cieplnej na terenie elektrociepłowni EC Garbary wraz z linią kablową SN-15kV przeznaczoną do zasilania pomp projektowanej przepompowni oraz przebudowy istniejącego ciepłociągu DN 800
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 279/2016 28-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektrycznej nN-0,4kV oświetlenia drogowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 280/2016 28-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla modernizacji Stacji Uzdatniania Wody "Wiśniowa"
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy budynku Collegium Chemicum Uniwersytetu im.A.Mickiewicza, wykonanie nowego wejścia do budynku, zm.spoosbu użytkowania fragmentu poddasza nieużytkowego na użytkowe (komunikacja ogólna/hol), umieszczenie urządzeń technicznych na dachu na poddaszu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 275/2016 23-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla osiedlowej sieci cieplnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 276/2016 23-12-2016 cel publiczny- przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istn. budynków na potrzeby utworzeniazamiejscowego oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Broni Pancernej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 273/2016 22-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 274/2016 22-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 22-12-2016 wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla przyłącza sieci elektroenergetycznej zespołu domów jednorodzinnych dwulokalowych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 271/2016 21-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 272/2016 21-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 21-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej n/c dn 180/250 PE
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 270/2016 20-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ulic Dobrochny, Świętochny i Władymira wraz z odwodnieniem
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 20-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla renowacji sieci wodociągowej w ul.Głogowskiej na odcinku od ul.Śniadeckich do ul.Potworowskiego wraz z wymianą pięciu odcinków sieci wodociągowej z węzłami zasuw, przy skrzyżowaniu z ul.Śniadeckich,Berwińskiego,Kanałową i Sczanieckiej oraz likwidacją odcinka sieci wodociągowej wraz z węzłem zasuw przy ul.Niegolewskich
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 20-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania kondygnacji technicznej i dachu budynku szpitala CM HCP na lądowisko dla śmigłowców
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 19-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla remontu i przebudowy auli, holu głównego z komunikacją oraz zaplecza szatni i stołówki w budynku oraz budowy szybu windowego dla budynku Collegium Chemicum Uniwersytetu im.A.Mickiewicza
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 19-12-2016 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przyłącziu do sieci elektroenergetycznej obiektu mieszkalnego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 19-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dwóch budynków mieskzalnych - bliźniaków
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 269/2016 16-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu n/c
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 16-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy Poznańskiego Centrum Opieki Senioralnej i Paliatywnej w Poznaniu - bud.E
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 16-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy Poznańskiego Centrum Opieki Senioralnej i Paliatywnej w Poznaniu - bud.D
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 268/2016 15-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 266/2016 14-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 267/2016 14-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy drogi
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 14-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami do budynków
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 13-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy nowego 4-kondygnacyjnego skrzydła Szpitala Miejskiego im.J.Strusia wraz z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi i zagosodarowania terenu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 265/2016 09-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej n/c
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 09-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w celu przyłączenia dz.nr 64
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 08-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN, nn oraz stacji transformatorowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 08-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 264/2016 07-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z słupami oświetleniowymi oraz szafka sterowania oświetleniem
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 06-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz ze słupem linii napowietrznej SN-15kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 06-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla adaptacji (rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania) budynków na cele kulturalne, Polskiego Teatr5u Tańca - Baletu Poznańskiego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 263/2016 05-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu n/c
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 05-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej SN-15lV, stacji transformatorowej SN/nn i sieci kablowej nn-0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 262/2016 02-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej SN-15kV i stacji transformatorowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 02-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci cieplnej 2xDN500
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 02-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci gazowej kolidującej z planowaną zabudową
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 01-12-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy otwartego zbiornika na wodę deszczową oraz budowę stacji transformatorowej na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 261/2016 29-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla stacji redukcyjnej gazu śr.c.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna 4/2016 29-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gazociągu
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 29-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci cieplnej do projektowanych budynków
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 29-11-2016 przebudowa osiedlowej sieci cieplnej kanałwej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 29-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla el.-en. sieci kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowymi
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 259/2016 28-11-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegodla sieci gazowej śr.c.
Strona 1 2 91