Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 139/2016 17-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV wraz z małogabarytową stacją transformatorową SN/nn
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 138/2016 15-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - wcięcie stacji MST-4 w linię kablową SN 15 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 137/2016 14-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oraz remontu osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 134/2016 09-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zakładu rzemieślniczego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 135/2016 09-06-2016 sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 136/2016 09-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Garaszewo-Nagradowice i Garaszewo-Gądki oraz dwutorowego słupa krańcowo-kablowego dla linii elektroenergetycznej 110 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 133/2016 08-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 132/2016 07-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy podziemnej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Garaszewo-Bema oraz Garaszewo-Zegrze 1
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 130/2016 06-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy nowego skrzydła szpitala wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową budynków istniejących, rozbiórką budynku laboratorium, budową parkingów oraz przebudową infrastruktury technicznej na terenie szpitala
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 131/2016 06-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku laboratorium HCP wraz z rozbudową na potrzeby utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 128/2016 03-06-2016 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku usługowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 129/2016 03-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy łącznika pomiędzy budynkiem dydaktycznym a salą gimnastyczną
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 126/2016 02-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej kuchni szkolnej na pom. placówki wsparcia dziennego Piątkowo z pocylnią zewnętrzną
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 127/2016 02-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy systemu ciepłowniczego na os.mieszkaniowym "Arciszewskiego"
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 124/2016 31-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN i nn
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 125/2016 31-05-2016 ustalenie warunków zabudowy dla zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy Żurawińcu pn."Park Rekreacyjno-Sportowy przy Żurawińcu"
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 123/2016 30-05-2016 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa dworca kolejowego Poznań Zachodni
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 27-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla małogabarytowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 122/2016 23-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej nn 0,4kV zasilającej budynki mieszkalne
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 23-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w ul.Przebiśniegowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna, 121/2016 20-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 119/2016 19-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy cmentarza wyznaniowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 120/2016 19-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu puiblicznego dla kablowych podziemnych linii SN-15 kV wraz z lina światłowodową
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 116/2016 18-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 117/2016 18-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 118/2016 18-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 18-05-2016 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pubilcznego - przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej.KONTYNUACJA SPRAWY NR:UA-IV-U12/73314-257/10
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 18-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ciągu pieszo-rowerowego w formie pochylni dla pieszych i rowerzystów oraz schodów
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 18-05-2016 ustalenie warunków zabudowy dla budowy wiatrołapu z kurtyną powietrzną we wnęce przed wejsciem do budynku
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 114/2016 17-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla osiedlowej sieci cieplnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 115/2016 17-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla osiedlowej sieci cieplnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 17-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegodla odcinka sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 109/2016 16-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej n/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 110/2016 16-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV od MST-1321 do projekt.szafki kablowej SK-4 i dalej do projekt.złącza ZK1x1P na dz.1/1
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 111/2016 16-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 112/2016 16-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z możliwością retencjonowania wód deszczowych w rejonie ul.Folwarcznej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 113/2016 16-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącą szafką kablową
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 107/2016 13-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kompaktowej stacji transformatorowej ze złączem kablowym i lioniami przyłączowymi SN i nn
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 108/2016 13-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii zasilającej kablowej SN 15kV zasilającej PKP-1 do podstacji trakcyjnej Rudnicze w Poznaniu od GPZ Górczyndo PT Rudnicze
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 106/2016 12-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej SN-15 kV i złącza kablowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 104/2016 10-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 105/2016 10-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 103/2016 09-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodocuiągowej i kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz punktu podnoszenia ścieków
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 102/2016 06-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy hali sportowej w zakresie zmiany pokrycia dachu i budowy ścian szczytowych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 100/2016 05-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci nn-0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 101/2016 05-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przekrycia namiotowego nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 98/2016 29-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy budynku Pompowni Wody Czystej na Centralną Dyspozytornię wraz z częścią biurową na SUW Wiśniowa
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 99/2016 29-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami z rur stalowych preizolowanych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Jagiellońskim 62-113
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 96/2016 28-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch odcinków sieci gazowej nc
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 97/2016 28-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istn. kanalizacji sanitarnej oraz budowa nowego odcinka kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 95/2016 26-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kabla nn 0,4kV zasilanego ze stacji transformatorowej MST-53, zasilanie rezerwowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 92/2016 25-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegodla budowy ulicy Budzisława
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 93/2016 25-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 94/2016 25-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 87/2016 21-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla el.-en. sieci kablowej nn-0,4 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 88/2016 21-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci SN-15kV i nn 0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 89/2016 21-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych do budynków w rejonie ulic: Marcelińska-Rycerska-Husarska-Kanclerska-Cześnikowska
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 90/2016 21-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowymi
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 91/2016 21-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 85/2016 20-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej
Strona 1 2 86