Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 87/2016 21-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla el.-en. sieci kablowej nn-0,4 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 88/2016 21-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci SN-15kV i nn 0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 89/2016 21-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych do budynków w rejonie ulic: Marcelińska-Rycerska-Husarska-Kanclerska-Cześnikowska
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 90/2016 21-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowymi
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 91/2016 21-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 85/2016 20-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 86/2016 20-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 80/2016 14-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego (apteka) na pomieszczenia biurowe Urzędu Kontroli Skarbowej - Archiwum
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 81/2016 14-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 82/2016 14-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 83/2016 14-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy preizolowanej sieci cieplnej zasilającej obiekty przy ul.Dalemińskiej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 84/2016 14-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn (15/0,4 kv/kV), linii kablowych SN-15kV, linii kablowych nn 0,4kV, szafek kablowych nn-0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 78/2016 13-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami z rur stalowych preizolowanych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 79/2016 13-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 77/2016 12-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy urządzeń podczyszczającychwody opadowe i roztopowe na istniejącej kanalizacji deszczowej ul.Szelągowska wylot A2
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna, 73/2016 11-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji deszczowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 74/2016 11-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowych SN-15kV, linii kablowych nn-0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 75/2016 11-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 76/2016 11-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Wlkp. Centrum Zdrowia Dziecka - Szpital Pediatryczny
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 70/2016 08-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 71/2016 08-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami dla budowy osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 72/2016 08-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej dla osiedla domów jednorodzinnych, przekazano sprawę na UIV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 68/2016 05-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla trafostacji i linii kablowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 69/2016 05-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa , termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 66/2016 04-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 67/2016 04-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 65/2016 01-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 62/2016 31-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 63/2016 31-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy dwóch rurociągów odpowietrzających lewary
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 64/2016 31-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 60/2016 30-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 61/2016 30-03-2016 ustalenie lokalizacji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 29-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegodla budowy ulicy Budzisława
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 25-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej nn 0,4kV zasilającej budynki mieszkalne
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 25-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 24-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kompaktowej stacji transformatorowej ze złączem kablowym i lioniami przyłączowymi SN i nn
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 24-03-2016 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa dworca kolejowego Poznań Zachodni
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 24-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 59/2016 23-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy systemu ciepłowniczego na os.mieszkaniowym "Arciszewskiego"
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 56/2016 22-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: "Poznań-kanalizacja sanitarna na terenie Umultowa i Moraska"
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 57/2016 22-03-2016 warunki zabudowy dla obiektu kontenerowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 58/2016 22-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Maszewskiej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 22-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z możliwością retencjonowania wód deszczowych w rejonie ul.Folwarcznej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 22-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej SN-15 kV i złącza kablowego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 21-03-2016 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej z garażem,BŁĘDNIE ZAREJESTROWANO JAKO CEL PUBLICZNY sprawa prowadzona dalej pod nr UA-I-U02.6730.344.2016
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 21-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej na os.Pawła Strzeleckiego oraz w ul.Głuszyna i ul.Ożarowska, polegającej na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłoczonej wraz z przepompowinią ścieków
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 21-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącą szafką kablową
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 21-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci nn-0,4kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 21-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV od MST-1321 do projekt.szafki kablowej SK-4 i dalej do projekt.złącza ZK1x1P na dz.1/1
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 55/2016 18-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 54/2016 17-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy Szkoły Podstawowej nr 15 wraz ze zmianą sp.użytkowania na przedszkole
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 53/2016 16-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 16-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch odcinków sieci gazowej nc
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 16-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przekrycia namiotowego nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 16-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji deszczowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 52/2016 15-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy - modernizacji stawu retencyjnego nr 3 na rowie Wa-A
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 51/2016 14-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy nowego skrzydła szpitala wraz z przebudową i rozbudową budynków istniejących, budowa parkingu oraz przebudową infrastruktury technicznej na terenie Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 14-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii zasilającej kablowej SN 15kV zasilającej PKP-1 do podstacji trakcyjnej Rudnicze w Poznaniu od GPZ Górczyndo PT Rudnicze
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 50/2016 11-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci cieplnej , zastępującej sieć cieplną kanałową
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego (apteka) na pomieszczenia biurowe Urzędu Kontroli Skarbowej - Archiwum
Strona 1 2 85