Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 119/2017 21-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 120/2017 21-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 116/2017 20-04-2017 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie strefy wejścia-łącznika między budynkami Szpitala Dziecięcego św. Józefa i portrierni, wykonanie podjazdu dla osób niepoełnostrawnych i zmiana zagaospodarowania części terenu, w zakresie wykonania dróg wewnetrznych, chodników i miejsc parkingowych z odwodnieniem terenu i ogrodzenia.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 117/2017 20-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci elektrycznej nN-0,4kV oświetlenia drogowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 118/2017 20-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci elektrycznej nN-0,4kV oświetlenia drogowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 114/2017 19-04-2017 Uslalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie Placu Nowakowskiego.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 115/2017 19-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia boiska wielofunkcyjnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 113/2017 14-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy nowego 4-kondygnacyjnego skrzydła Szpitala Miejskiego im.Józefa Strusia wraz z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi i zagospodarowaniem terenu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 112/2017 13-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci cieplnej preizolowanej od komory J1/8) (X) do komory 6/16 oraz przyłączy do węzłów cieplnych zasilających budynki - etap I
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 111/2017 12-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 109/2017 11-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji deszczowej w ul.Rzeszowskiej na odc.od ul.Koszalińskiej do Strumienia Strzeszyńskiego, jako przełożenie istn. przyłącza z terenu prywatnego w pas drogowy
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 110/2017 11-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 104/2017 07-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zabudowy jednorodzinnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 105/2017 07-04-2017 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 106/2017 07-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci elektrycznej nN-0,4kV oświetlenia drogowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 107/2017 07-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci elektrycznej nN-0,4kV oświetlenia drogowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 108/2017 07-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 102/2017 06-04-2017 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 103/2017 06-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV, wymiana linii kablowej SN 6kV od mufy GPZ-5 do mufy kier.MST-4 wzdłuż ul.Starołęckiej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 100/2017 05-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami do budynków
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 101/2017 05-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 99/2017 05-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej n/n
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 96/2017 04-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV, wcięcie stacji K-35/E w linie kablową SN 15kV relacji GPZ-5-MST-4
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 97/2017 04-04-2017 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączmi do posesji.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 98/2017 04-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci oraz układu drogowego wraz z usunięciem kolizji w zw. z planowaną zabudową
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 94/2017 03-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 95/2017 03-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci nn 0,4kV związanej z likwidacją stacji transformatorowej MST-598 oraz wprow. istn.kabli do projektowanej szafy kablowej wraz z nową linią kablową od MST-3242
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 89/2017 31-03-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przyłącza do sieci elektroenergetycznej dwóch budynków mieszkalno-usługowych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 90/2017 31-03-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 91/2017 31-03-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 92/2017 31-03-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 93/2017 31-03-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV/kV, dwóch obwodów linii kablowych SN-15kV, linii kablowych nn-0,4kV, złącz kablowych nn-0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 86/2017 30-03-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla modernizacji osiedlowej sieci cieplnej kanałowej wraz z przyłączami - etap I
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 87/2017 30-03-2017 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 88/2017 30-03-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 83/2017 29-03-2017 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 84/2017 29-03-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy osiedlowej sieci cieplnej kanałowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych - efektywna dystrybucja cieplna etap I
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna, 85/2017 29-03-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 79/2017 28-03-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 80/2017 28-03-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy efektywnej dystrybucji ciepła - etap I - budowa osiedlowej sieci cieplnej w ramach modernizacji sieci cieplnej kanałowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 81/2017 28-03-2017 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji przyjmowania, przesyłu i dozowania odpadów do istniejących Zamkniętych Komór Fermentacyjnych, w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: Wzrost produkcji energii zielonej na terenie LOŚ.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 82/2017 28-03-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków na terenie osiedla
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-03-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla montażu masztu flagowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 78/2017 27-03-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 27-03-2017 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci cieplnej dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Rembertowska/Pogodna w poznaniu. Odcinek : pkt. K do węzłów cieplnych W1,W2,W3, W4, W5,W6
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 77/2017 23-03-2017 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej o średnicy DN 150mm i dł. ok.200,0m.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 76/2017 22-03-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przyłącza dlektroenergetycznego do budynku mieszkalnego z usługami
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 74/2017 21-03-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parkingu na potrzeby służb APP i FIS na terenie wieży kontroli ruchu lotniczego w Poznaniu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 75/2017 21-03-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 21-03-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy infiltracyjnego ujęcia wody "Dębina"
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 21-03-2017 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku administracyjnego w zespole placówek opiekuńczo-wychowawczych - Domów Dziecka
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 72/2017 20-03-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy drogi
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 73/2017 20-03-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch linii kablowych 15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 69/2017 17-03-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch linii kablowych 15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 70/2017 17-03-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektrycznej nn-0,4kV oświetlenia drogowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 71/2017 17-03-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy złącza kablowego SN-15kV wraz z trzema obwodami linii kablowych SN-15kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 17-03-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej n/n
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 17-03-2017 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie zagospodarowania terenu obejmującej zmiany wysokościowe ukształtowania terenu, utwardzenie i wymianę nawierzchni wraz z jej konstrukcją, budowę schodów terenowych, rozbiórkę istniejących i budowę nowych murów oporowych, balustrad, nasadzenia zieleni, budowie sieci - linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze zmianą lokalizacji szafki kablowej energetycznej oraz budowie sieci telekomunikacyjnej u zbiegu ulic Ogrodowej i Krysiewicza w Poznaniu.
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 17-03-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej 66026 PPO-Poznan-Literackie
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 67/2017 16-03-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej 15kV
Strona 1 2 94