Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 121/2016 20-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 119/2016 19-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy cmentarza wyznaniowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 120/2016 19-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu puiblicznego dla kablowych podziemnych linii SN-15 kV wraz z lina światłowodową
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 116/2016 18-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 117/2016 18-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 118/2016 18-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 114/2016 17-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla osiedlowej sieci cieplnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 115/2016 17-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla osiedlowej sieci cieplnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 109/2016 16-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej n/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 110/2016 16-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV od MST-1321 do projekt.szafki kablowej SK-4 i dalej do projekt.złącza ZK1x1P na dz.1/1
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 111/2016 16-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 112/2016 16-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z możliwością retencjonowania wód deszczowych w rejonie ul.Folwarcznej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 113/2016 16-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącą szafką kablową
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 107/2016 13-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kompaktowej stacji transformatorowej ze złączem kablowym i lioniami przyłączowymi SN i nn
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 108/2016 13-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii zasilającej kablowej SN 15kV zasilającej PKP-1 do podstacji trakcyjnej Rudnicze w Poznaniu od GPZ Górczyndo PT Rudnicze
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 106/2016 12-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej SN-15 kV i złącza kablowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 104/2016 10-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 105/2016 10-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 103/2016 09-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodocuiągowej i kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz punktu podnoszenia ścieków
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 102/2016 06-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy hali sportowej w zakresie zmiany pokrycia dachu i budowy ścian szczytowych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 100/2016 05-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci nn-0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 101/2016 05-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przekrycia namiotowego nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 98/2016 29-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy budynku Pompowni Wody Czystej na Centralną Dyspozytornię wraz z częścią biurową na SUW Wiśniowa
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 99/2016 29-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami z rur stalowych preizolowanych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Jagiellońskim 62-113
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 96/2016 28-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch odcinków sieci gazowej nc
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 97/2016 28-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istn. kanalizacji sanitarnej oraz budowa nowego odcinka kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 95/2016 26-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kabla nn 0,4kV zasilanego ze stacji transformatorowej MST-53, zasilanie rezerwowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 92/2016 25-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegodla budowy ulicy Budzisława
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 93/2016 25-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 94/2016 25-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 87/2016 21-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla el.-en. sieci kablowej nn-0,4 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 88/2016 21-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci SN-15kV i nn 0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 89/2016 21-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych do budynków w rejonie ulic: Marcelińska-Rycerska-Husarska-Kanclerska-Cześnikowska
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 90/2016 21-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowymi
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 91/2016 21-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 85/2016 20-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 86/2016 20-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 80/2016 14-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego (apteka) na pomieszczenia biurowe Urzędu Kontroli Skarbowej - Archiwum
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 81/2016 14-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 82/2016 14-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 83/2016 14-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy preizolowanej sieci cieplnej zasilającej obiekty przy ul.Dalemińskiej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 84/2016 14-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn (15/0,4 kv/kV), linii kablowych SN-15kV, linii kablowych nn 0,4kV, szafek kablowych nn-0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 78/2016 13-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami z rur stalowych preizolowanych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 79/2016 13-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 77/2016 12-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy urządzeń podczyszczającychwody opadowe i roztopowe na istniejącej kanalizacji deszczowej ul.Szelągowska wylot A2
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 73/2016 11-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji deszczowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 74/2016 11-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowych SN-15kV, linii kablowych nn-0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 75/2016 11-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 76/2016 11-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Wlkp. Centrum Zdrowia Dziecka - Szpital Pediatryczny
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 70/2016 08-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 71/2016 08-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami dla budowy osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 72/2016 08-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej dla osiedla domów jednorodzinnych, przekazano sprawę na UIV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 68/2016 05-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla trafostacji i linii kablowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 69/2016 05-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa , termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 66/2016 04-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 67/2016 04-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 65/2016 01-04-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 62/2016 31-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 63/2016 31-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy dwóch rurociągów odpowietrzających lewary
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 64/2016 31-03-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej
Strona 1 2 85