Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 276/2018 09-11-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 274/2018 08-11-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla el.-en. sieci kablowej SN 15 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 275/2018 08-11-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV z przyłączami w celu przyłączenia budynków jednorodzinnych dwulokalowych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 273/2018 07-11-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącą szafką kablową
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 271/2018 06-11-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przełożenia gazociągu średniego ciśnienia w ul.Zamysłowskiej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 272/2018 06-11-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynków wielorodzinnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 270/2018 02-11-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej śr.n. 15 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 268/2018 31-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kanalizacji sanitarnej wraz z przełożeniem gazociągu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 269/2018 31-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej śr.n. 15 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 267/2018 26-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowni ścieków sanitarnych wraz z rurociągiem tłocoznym, sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowy niezbędnej infrastruktury technicznej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 23-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV od istniejącej linii kablowej do proj.szafki kablowej SK-4 i dalej do proj.złącza kablowego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 23-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ul.Szczepanowskiego i ul.Nad Seganką od skrzyżowania z ul.K.Janickiego do skrzyżowania z ul.S.Szczepanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 23-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kabla energetycznego SN-15 kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 23-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci oświetlenia drogowego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 23-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci oświetlenia drogowego w ulicy Figowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 22-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla utwardzenia ścieżek oraz placu pod siłownie zewnętrzną, budowymurków deokoracyjnych służących za siedziska, montażu siłowni zewnętrznej wraz z elementami street Workuto, montażu ławek i koszy na śmieci, zagospodarowania zieleni wokół inwestycji
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 18-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej śr/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 266/2018 16-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy nowego budynku technicznego na terenie GPZ Cytadela, rozbiórki istniejącego oraz uzupełnienia dróg serwisowych
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 16-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 261/2018 15-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 262/2018 15-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa i przebudowa budynku biurowo-socjalnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 263/2018 15-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 264/2018 15-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ul.Żelaznej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego i kanału technologicznego)
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 265/2018 15-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 Poznań - Krzesiny z rozbiórką części budynku garażowego i basenu pożarowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 259/2018 12-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zasilania elektroenergetycznego zbiorników wody w Morasku
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 260/2018 12-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kabla energetycznego SN-6kV/15kV pomiędzy stacjami transformatorowymi MST-238 a MST-49
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 12-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjno-magazynowej (nr 2) z częścią produkcyjno-szkoleniową
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 12-10-2018 O ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c.
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 11-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz z szafkami kablowymi
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 11-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 257/2018 10-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej do posesji nr 8
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 258/2018 10-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na cele biurowe i usługowe (usługi medyczne) kompleksu budynków
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodoc. i kanalizacyjnej dla budowy zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 254/2018 09-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 255/2018 09-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącą szafką kablową
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 256/2018 09-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 09-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz sieci kanalizacji sanitarnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 09-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej (linii kablowych nn 0,4 kV, linii kablowych SN 15kV wraz z budową stacji kontenerowej MST-1795)
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 249/2018 08-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN-15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 250/2018 08-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi szafkami kablowymi
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 251/2018 08-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu nc
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 252/2018 08-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącą szafką kablową
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 253/2018 08-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, nn-0,4kV, wolnostojąe szafki kablowe, małogabarytowa stacja transformatorowa SN/nn
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 08-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej ś/n 15kV dla zasilania potrzen własnych stacji 110kV Garaszewo
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 247/2018 05-10-2018 O ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 248/2018 05-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej - kabla SN-15kV pomiędzy stacjami MST-919 Głogowska/Hortex a MST-278 Zwarta/Łukaszewicza
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 245/2018 04-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wymiany kabla SN-15kV pomiędzy stacjami MST-1037 Śniadeckich a MST-919 Głogowska Hortex
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 246/2018 04-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wymiany kabla SN-15kV pomiędzy stacjami MST-1571 Umińskiego a MST Fabryczna-Traugutta
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 04-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zagospodarowania ogródków działkowych wraz z budową Domu Działkowca, ogólnodostępnego sanitariatu, alejek, 2 wjazdów, miejscami postojowymi, placu zabaw i infrastrukturą techniczną (sieć elektryczna, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe)
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 244/2018 03-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 03-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kabla energetycznego SN-15kV SN-15kV pomiędzy stacjami transformatorowymi MST-179 Piotrowo do K/E Stacja Wodociągów Piotrowo
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 240/2018 02-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 241/2018 02-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy przedszkola o doatkowe trzy oddziały - przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i parkingiem
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 242/2018 02-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 243/2018 02-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami do posesji przy ul.Leżajskiej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 02-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w Radojewie
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 238/2018 01-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji deszczowej, dla odwodnienia drogi wewnętrznej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 239/2018 01-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania mieszkania służbowego npomieszczenie biurowe, komunikację, kuchnie i toaletę
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 01-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ul.Mrowińskiej na odcinku od ul.Lubosińskiej do ul.Przybrodzkiej wraz z odcinkiem do posesji nr 5 i 7 oraz budowa ul.Przybrodzkiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 236/2018 28-09-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej SN
Strona 1 2 107