Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 171/2018 03-08-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącą szafką kablową
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 169/2018 02-08-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej SN
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 170/2018 02-08-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej SN
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 168/2018 01-08-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 167/2018 31-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - montaż masztu antenowego na dachu budynku C Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 166/2018 30-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 165/2018 27-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowym
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 164/2018 20-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ul.Pszczyńskiej na odcinku od drogi wew. do zjazdu na działke nr 25/8
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 163/2018 18-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - punkt nadzoru ruchu z zapleczem socjalnym
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 162/2018 17-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy budynku szpitala o budynek poczekalni oraz łączniki 1 i 2 łączące budynku 1 z 2 i 2 z 3 oraz nadbudowa i przebudowa warsztatów ortopedycznych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usług medycznych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 161/2018 16-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej nn 0,4kV zasilającej budynku mieszkalne
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 156/2018 13-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowymi
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 157/2018 13-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci telekomunikacyjnej i teletechnicznej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 158/2018 13-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 159/2018 13-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci elektroenergetycznej n.n. i śr. n.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 160/2018 13-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV relacji GPZ 4 do RS-24
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 13-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 13-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV (od MST w kier. MST-355 na odcinku od mufy przy MST-210 do skrzyżowania Grudzieniec/Nad Wierzbakiem)
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 154/2018 12-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - punkt nadzoru ruchu z zapleczem socjalnym
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 155/2018 12-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu n/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 152/2018 11-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa fundamentów pod systemowe regały zewnętrzne
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 153/2018 11-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kabla energetycznego SN-15kV pomiędzy stacjami transformatorowymi MST-1577 Daszewicka-Głuszyna do MST-822 Piotrowo-Głuszyna-os.mieszkaniowe
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kabla energetycznego SN-15kV pomiędzy stacjami transformatorowymi K-230/E do MST-1585
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kabla energetycznego SN-15kV pomiędzy stacjami transformatorowymi MST-292 Ożarowska do mST-335 Ożarowska
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kabla eneregtycznego SN-15kV pomiędzy stacjami transformatorowymi P-42 do MST-304 Krzesiny Pabianicka Szkoła
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 150/2018 09-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 151/2018 09-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 09-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV, wymiana linii kablowej SN6kV od mufy GPZ-5 do mufy kier.MST-4 wzdłuż ul.Starołęckiej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 149/2018 06-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci cieplnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 06-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Śródmieścia - etap II
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 06-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ulicy Elbląskiej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 06-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odcinka linii kablowej od GPZ-27 w kierunku RS-9
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 148/2018 04-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 04-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku o funkcji usługowej na funkcje usług kultury oraz przebudowa ze zmianą sposobu uzytkowania budynku o funkcji ochrony zdrowia na funkcję usług kultury
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 146/2018 03-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 147/2018 03-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku szpitalnego "Poradnie i Pracownie Położniczo-Ginekologiczne wraz z Apteką Szpitalną"
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 03-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci elektroenergetycznej n.n. i śr. n.
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 03-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 03-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci telekomunikacyjnej i teletechnicznej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 03-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy instalacji dozowania chemii technologicznej na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 03-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 2 linii kablowych wysokiego napięcia 11o kV oraz linii światłowodowych relacji Garaszewo-Zegrze, Benma-Garaszewo
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 145/2018 02-07-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji sanitarnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 02-07-2018 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu pub. dla rozbudowy hatelu i pływalni Chwiałka o restauracje oraz centralną recepcje Kontynuacja spr.UA.III.U11/73314-227/10
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 02-07-2018 ustalenie lokalizacji celu publicznego dla hali sportowej z pom. dydaktycznymi Kontynuacja sprawy UA.III.U11/73314-216/10
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna 3/2018 29-06-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przyłącza dlektroenergetycznego do budynku mieszkalnego z usługami
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 29-06-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej bocznej od ul.Wichrowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 29-06-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącą szafką kablową
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 144/2018 28-06-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej średniego napięcia 15kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-06-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kabla energetycznego SN 15 kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 27-06-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 142/2018 26-06-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 143/2018 26-06-2018 ustalenie lokalizacji inwstycji celu publicznego dla sieci kanalizacji sanitarnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 26-06-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kabla energetycznego SN-15 kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 22-06-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci oświetlenia drogowego w ul.Bronowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 22-06-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz sieci gazowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 22-06-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kablowej SN 15 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 141/2018 21-06-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej n/c
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 21-06-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - montaż masztu antenowego na dachu budynku C Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 139/2018 19-06-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Glinianej - fragment w ul.Głogowskiej
Strona 1 2 105