Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 34/2018 09-02-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej SN-15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 33/2018 08-02-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz ze słupem linii napowietrznej SN-15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 32/2018 07-02-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy istn. budynku zespołu Szpitala Klinicznego o dźwig szpitalny wraz z przebudową pomieszczeń towarzyszących
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 30/2018 06-02-2018 O ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej realizowanej w ramach inwestycji: przebudowa ul.Unii lubelskiej na odcinku istniejącego układu drogowego w obrębie ulic Falistej i Obodrzyckiej, jako częśćzadania Przebudowa trasy tramwajowej:Kórnicka-os.Lecha-rondo Zegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Zegrze do ul.Unii Lubelskiej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 31/2018 06-02-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 27/2018 02-02-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy pasów prawoskrętów i lewoskrętów w pasie drogowym ul.Serbskiej zw. z obsługą komunikacyjną nieruchomości
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 28/2018 02-02-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ul.Sycowskiej wraz z przyłączeniem do działki nr 21/28 i 21/29
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 29/2018 02-02-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na skablowaniu odcinka linii 110 kV ECII Karolin-Główna, ECII Karolin-Antoninek
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 26/2018 01-02-2018 ustalenie lokalizacji inwestycjicelu publicznego dla budowy domu studenckiego uzupełnionego o funkcje usługowe (przedszkole,handel,siłownia) wraz z wew.komunikacją, parkingami i nfrastrukturą
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 24/2018 31-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa skrzyżowania S1
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 25/2018 31-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociagowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 22/2018 30-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 23/2018 30-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku przepompowni wody czystej na centralną dyspozytornię (funkcja biurowo-socjalna) oraz przebudowa istniejących schodów w terenie
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna 1/2018 29-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy ul.Wandy na odcinku od ul.Bożeny do ul.Warszawskiej polegająca na budowie chodnika i oświetlenia
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 21/2018 26-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN-15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 20/2018 24-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 19/2018 23-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z woilnostojącą szafką kablową
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 18/2018 22-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy, zmiany sposobu użytkowania i rozbudowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej o dodatkowe skrzydło wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 16/2018 19-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy i przebudowy budynku szkoły podstawowej nr 46 wraz z niezbędną infrastrukturą
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 17/2018 19-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowa preizolowanej sieci cieplnej do hali produkcyjno-magazynowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 15/2018 18-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy preizolowaniej sieci cieplnej w związku z planowaną zabudową mieszkaniową
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 14/2018 16-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV od projektowanej szafki kablowej SK-4 do projekt. złącza kablowego na dz.3/8
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 12/2018 15-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, nn-0,4kV, wolnostojące szafki kablowe, małogabarytowa stacja transformatorowa SN/nn
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 13/2018 15-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi szafkami kablowymi
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 12-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV i nn-0,4kV (linia kablowa SN-15kV i nn-0,4kV, kontenerowa stacja transformatorowa SN/nn)
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 12-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV (linia kablowa SN-15kV, kontenerowa stacja transformatorowa SN/nn)
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 11/2018 10-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla el.-en. sieci kablowej nn-0,4 kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV (linie kablowe nn-0,4kV, szafa kablowa, słup nn)
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV (linia kablowa nn-0,4kV, szafy kablowo-pomiarowe)
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV (linia kablowa nn-0,4kV, szafy kablowo-pomiarowej, złącza kablowo-pomiarowe)
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do nowoprojektowanych budynków mieszkalnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 10/2018 04-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przełożenia fragmentu sieci gazowej gA 125
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 5/2018 03-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci budownictwa jednorodzinnego dwulokalowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 6/2018 03-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parku dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów, alejkami i elementami architektury
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna, 7/2018 03-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 8/2018 03-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ul.Kunickiego na odcinku od ul.Kwiatkowskiego do ul.Rejewskiego oraz chodnika w ul.Sucharskiego na odcinku od ul.Pietrusińskiego do ul.Kunickiego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 9/2018 03-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej śr.c.
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 03-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa placu zabaw z częśćią rekreacyjną i zmianą zagospodarowania terenu
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 03-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zabudowy jednorodzinnej - budowa linii kablowej nn 0,4kV z przyłączami
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 1/2018 02-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV wraz z rurą HPDE oraz złączem kablowym ZK SN 15kV mającego na celu przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zakładu produkcyjnego w m.Wysogotowo, ul.Olszynowa 15
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 2/2018 02-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy efektywnej dystrybucji ciepła - etap I, budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieplnej w ramach modernizacji sieci cieplnej kanałowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 3/2018 02-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV realizowanych dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej szpitala
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 4/2018 02-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa przeopustu na cieku Krzyżanka
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 02-01-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c dla jednostki wojskowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 326/2017 29-12-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi publicznej i drogi wewnętrznej w ciągu ul.Szwajcarskiej wraz z przebudową/przebudową parkingów, ciągów komunikacyjnych (drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-rowerowe, chodniki), budową stanowisk parkingowych dla rowerów z zadaszeniem i przebudową , infrastruktury towarzyszącej tj.oświetlenie zewnętrzne, kanalizacja deszczowa, sygnalizacja świetlna, kanał technologiczny
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 29-12-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy istn. budynku zespołu Szpitala Klinicznego o dźwig szpitalny wraz z przebudową pomieszczeń towarzyszących
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 325/2017 28-12-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-12-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy szpitala klinicznego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 324/2017 22-12-2017 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy cmentarza wyznaniowego.
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 22-12-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na skablowaniu odcinka linii 110 kV ECII Karolin-Główna, ECII Karolin-Antoninek
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 320/2017 21-12-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV z przyłączami w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 321/2017 21-12-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej SN-15 kV relacji stacja MST-296- stacja MST-249
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 322/2017 21-12-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej SN-15 kV relacji stacja RS-9 stacja MST-296
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 323/2017 21-12-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej SN-15 kV relacji stacja MST-118 w kierunku GPZ-19
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 21-12-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kabla energetycznego nn, kabla energetycznego SN i kabla oświetlenia ulicznego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna 5/2017 20-12-2017 O ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr POZ 0235
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 318/2017 19-12-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 319/2017 19-12-2017 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej SN-15 kV relacji stacja MST-1266 w kierunku MST-268
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 316/2017 18-12-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci cieplnej
Strona 1 2 101