Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 202/2017 04-08-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kan. sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 203/2017 04-08-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ulicy Rozwadowskiej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 201/2017 03-08-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci elektroenergetycznej SN, nn, sieci trakcyjnej oraz sieci teletechnicznych związanych z usunięciem kolizji przy budowie układu drogowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 199/2017 31-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wiaty gospodarczo-rowerowej oraz miejsc parkingowych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 200/2017 31-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kan. sanitarnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 27-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącym złączem kablowym
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 26-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę i przebudowę Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 198/2017 25-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy budynku szkoły o salę gimnastyczną z zapleczem
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 196/2017 24-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i nn wraz z usunięciem kolizji oraz przeniesieniem stacji transformatorowej w związku z planowaną zabudową
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 197/2017 24-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 24-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla modernizacji linii kablowej SN 15 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 194/2017 21-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kan. sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 195/2017 21-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci elektrycznej nn-0,4kV oświetlenia drogowego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 21-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa stacji MST-66
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 192/2017 20-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 193/2017 20-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji sanitarnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 20-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 188/2017 19-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 189/2017 19-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodoc. i kan. sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 190/2017 19-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej SN 15 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 191/2017 19-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej SN 15 kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 19-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dka elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV wraz ze złączem kablowym
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego zawieszona 19-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociagowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 186/2017 17-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 187/2017 17-07-2017 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia.
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 17-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci elektrycznej nn-0,4kV oświetlenia
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 17-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy (wymiany) linii kablowej SN 15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 185/2017 14-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy z rozbudową budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 184/2017 13-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci cieplnej z przyłączami
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 13-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej z przyłączami
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 12-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla termomodernizacji budynku Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 183/2017 11-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 11-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej na okres tymczasowy do projektowanego obiektu handlowego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 11-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla usunięcia kolizji elektroenergetycznych odcinków kablowych nn 0,4kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 11-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej na okres tymczasowy do obiektu handlowego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - projekt budowy ulicy Tarnobrzeskiej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci elektroenergetycznej kablowej z latarniami oświetlenia drogowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 179/2017 06-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 180/2017 06-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 181/2017 06-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy odcinka sieci niskiego cisnienia
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 182/2017 06-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa pomostu na Stawie Rozlanym w związku z realizacją Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok w ramach zadania Zagospodarowania terenu Szacht
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 06-07-2017 ustalenie inwestycji celu publicznego dla budowy ul.Elbląskiej na odcinku od ul.Polanowskiej do ul.Puckiej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 178/2017 05-07-2017 ustalenie lokalizacji inwstycji celu publicznego dla inwstycji polegającej na przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej 10 b. jednorodzinnych dwulokalowych
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 04-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kan. sanitarnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 04-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla elektroenergetycznej sieci kablowe jnn-0,4 kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 03-07-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - kładka pieszo-rowerowa na rzeka Wartą i Cybiną
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna, 176/2017 30-06-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 2 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, budowa linii kablowe n.n. 0,4 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 177/2017 30-06-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy trasy tramwajowej Kórnicka-os.Lecha-Rondo Zegrze wraz z budową trasy od Ronda Zegrze do Unii lubelskiej - budowa sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 175/2017 29-06-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej n/c
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 29-06-2017 Sprawa prowadzona pod nr sprawy UA.UIII.U08/73314-345/04 Wygaszenie decyzji
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 29-06-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ulicy Rozwadowskiej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 173/2017 28-06-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i parkingiem
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 174/2017 28-06-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budwoy dwóch odcinków sieci kablowych elektroenergetycznych nn0,4kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-06-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wiaty gospodarczo-rowerowej oraz miejsc parkingowych
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-06-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 170/2017 27-06-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 171/2017 27-06-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy infiltracyjnego ujęcia wody "Dębina"
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 172/2017 27-06-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rewaloryzacja parku wraz z oświetleniem zewnętrznym i małą architekturą
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 169/2017 26-06-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego gazociągu n/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 168/2017 21-06-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ul.Dąbrowskiego stanowiąca integralna część przedsięzwięcia, związanego z przebudową skrzyżowania ul.ic:Żeromskiego,Przybyszewskiego,Dąbrowskiego
Strona 1 2 97