Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 165/2017 14-06-2017 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla demontażu istniejących i budowie nowych sieci elektroenergetycznych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 164/2017 13-06-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 162/2017 08-06-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ulicy
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 163/2017 08-06-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 161/2017 07-06-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna, 3/2017 07-06-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr POZ0245
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 158/2017 06-06-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch obwodów linii kablowych SN 15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 159/2017 06-06-2017 ustalenie lokalizacji inwstycji celu publicznego dla el.en. linii kablowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 160/2017 06-06-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV do silania zakładu produkcyjnego Exide Technologies S.A.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna 2/2017 06-06-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr POZ0191
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna 1/2017 05-06-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy infiltracyjnego ujęcia wody "Dębina"
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 154/2017 05-06-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 155/2017 05-06-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 156/2017 05-06-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gazociągu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 157/2017 05-06-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu n/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 153/2017 02-06-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu n/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 152/2017 01-06-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - dobudowa dodatkowego oddziału przedszkolnego przy istniejącym budynku przedszkola
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 148/2017 31-05-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla oświetlenia ulic
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 149/2017 31-05-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przyłącza gazowego/sieci dystrybucyjnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 150/2017 31-05-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej n/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna, 151/2017 31-05-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 147/2017 30-05-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 146/2017 29-05-2017 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci cieplnej 2xDN 150.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 145/2017 26-05-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla montażu masztu flagowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 143/2017 24-05-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami do budynków oraz budowa siecikanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 144/2017 24-05-2017 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku administracyjnego w zespole placówek opiekuńczo-wychowawczych - Domów Dziecka
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 142/2017 22-05-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - utwardzenie skarpy przy budynku
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 141/2017 19-05-2017 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci cieplnej dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Rembertowska/Pogodna w poznaniu. Odcinek : pkt. K do węzłów cieplnych W1,W2,W3, W4, W5,W6
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 140/2017 18-05-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odcików kan. sanitarnej i wodociągu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 139/2017 16-05-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci rozdzielczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 138/2017 12-05-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV realizowanej dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej kompleksu biurowo-usługowego część 1 i 2
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 12-05-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 12-05-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy trasy tramwajowej Kórnicka-os.Lecha-Rondo Zegrze wraz z budową trasy od Ronda Zegrze do Unii lubelskiej - budowa sieci wodociągowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 11-05-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa pomostu na Stawie Rozlanym w związku z realizacją Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok w ramach zadania Zagospodarowania terenu Szacht
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 136/2017 10-05-2017 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie zagospodarowania terenu obejmującej zmiany wysokościowe ukształtowania terenu, utwardzenie i wymianę nawierzchni wraz z jej konstrukcją, budowę schodów terenowych, rozbiórkę istniejących i budowę nowych murów oporowych, balustrad, nasadzenia zieleni, budowie sieci - linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze zmianą lokalizacji szafki kablowej energetycznej oraz budowie sieci telekomunikacyjnej u zbiegu ulic Ogrodowej i Krysiewicza w Poznaniu.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna, 137/2017 10-05-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-05-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr POZ0191
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-05-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr POZ0245
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 135/2017 09-05-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy terenu spacero-parkowego w ramach zadania pt.:"Park im.Pawła Edumnda Strzeleckiego w Poznaniu"
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 133/2017 08-05-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 134/2017 08-05-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przyłącza do sieci elektroenergetycznej SN-15kV wraz z małogabarytową kontenerową stacją transformatorową SN-15kV/nN-0,4kV dla potrzeb magazynu hurtowego SOT
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 132/2017 05-05-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 05-05-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i parkingiem
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 04-05-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy odcinka linii napowietrznej SN 15 kV i linii kablowej SN 15 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 128/2017 28-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 129/2017 28-04-2017 budowa sieci gazowej n/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 130/2017 28-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 131/2017 28-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla oświetlenia ulic
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - termomodernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 2 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, budowa linii kablowe n.n. 0,4 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 126/2017 27-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci cieplnej od komory (J7/8) (S2) do komory S11 oraz węzłów cieplnych zasilających budynki Uniwersytetu Przyrodniczego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 127/2017 27-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń powojskowych na obiekt muzealny wraz z ich ren owacją i zagospodarowaniem terenu w obrębie zabudowy wokół wejścia do fortu, kaponiery czołowej i fosy fortecznej oraz budowa toalet na terenie Fortu VII
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 27-04-2017 pismo Poznańskich Inwestycji Miejskich o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy ulic
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 27-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - dobudowa dodatkowego oddziału przedszkolnego przy istniejącym budynku przedszkola
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 124/2017 25-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 16kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 125/2017 25-04-2017 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania wiaty na siano na wiatę dla ptaków
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 25-04-2017 przekazanie wg właściwości do Prezydenta Miasta Poznania wniosek z dnia 13.04.2017r. w spr.wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV do zasilania zakładu produkcyjnego Exide Technologies S.A.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 121/2017 24-04-2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci elektrycznej nN-0,4kV oświetlenia drogowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 122/2017 24-04-2017 uzupełnienie ds.UA-III-U08.6733.323.2016
Strona 1 2 95