Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 211/2016 23-09-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej n.c.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 209/2016 22-09-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 210/2016 22-09-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gazociągu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 208/2016 21-09-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dróg rowerowych w ul.Piłsudskiego w rejonie przystanków autobusowych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 207/2016 20-09-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa Szpitala Klinicznego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 206/2016 19-09-2016 ustalenie lokalizacji inwestycjio celu publicznego dla sieci gazowej n.c.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 203/2016 16-09-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zadaszenia istniejących kortów tenisowych UAM wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 204/2016 16-09-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii elektroenergetycznej 110kV Starołęka-Zegrze i rozdzielnie jej na dwie linie Garaszewo-Zegrze 2 i Starołęka-Garaszewo, oraz wprowadzenie przebudowanych napowietrznych linii 110kV do projektowanej rozdzielni Garaszewo
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 205/2016 16-09-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy rozdzielni sieciowej 110kV Garaszewo - budynku oraz infrastruktury technicznej na terenie stacji, przyłączy elektroenergetycznych, przyłącza wody do projektowanego budynku, dróg wew. i zjazdu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 201/2016 15-09-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 202/2016 15-09-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 14-09-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy boisk sportowych przyszkolnych wraz z infrastrukturą komunikacyjną i miejscami postojowymi
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 200/2016 09-09-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 198/2016 08-09-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej średniego napięcia
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 199/2016 08-09-2016 ustalenie lokalizacji inwstycji celu publicznego dla linii elektroenergetycznej kablowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 08-09-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji redukcyjnej gazu ś/c
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 08-09-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji redukcyjnej gazu ś/c
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 08-09-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy wraz ze zm.sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na siedzibę Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej PAN
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 196/2016 07-09-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 197/2016 07-09-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gazociągu średniego ciśnienia
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 07-09-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV od istn.linii napowietrznej do proj. złącz kablowych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 194/2016 06-09-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe i roztopowe, placem manewrowym do obsługi tych urządzeń przy ul.Karpiej wylot A14
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 195/2016 06-09-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 06-09-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z 60 przyłączami
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 06-09-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z 24 przyłączami
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 193/2016 05-09-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przystanku tramwajowgo
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 02-09-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy trasy tramwajowej Kórnicka-os.Lecha-Rondo Zegrze wraz z budową trasy od Ronda Zegrze do ul.Unii Lubelskiej - odcinek II - os.Lecha do Ronda Zegrze
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 190/2016 31-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 191/2016 31-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 192/2016 31-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dwóch budynków opiekuńczo-wychowawczych - Domów Dziecka
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 188/2016 30-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu n/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna, 189/2016 30-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 30-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ul.Rubież i Bolka
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 30-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii nn 0,4 kV kablowej od stacji mST-149 na słup krańcowy linii napowietrznej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 187/2016 29-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej do budynku biurowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 184/2016 26-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę linii napowietrznej nn-0,4 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 185/2016 26-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi szafkami kablowymi
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 186/2016 26-08-2016 ustalenie lokalizacji inwesycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 26-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami kanalizacyjnymi i ulicznymi studzienkami
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 26-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami kanalizacyjnymi i ulicznymi studzienkami ściekowymi
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 183/2016 25-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 25-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ulic Dobrochny, Świętochny i Władymira wraz z odwodnieniem
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 23-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przyłącza do sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 182/2016 19-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy Żurawińcu
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 19-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla elektroenergetycznej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 19-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla stacji gazowej redukcyjnej średniego ciśnienia wraz z odcinkami gazociągów niskiego i średniego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 181/2016 18-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej w zw. z planowaną budową budynku mieszkalno-usługowego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 18-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji gazowej redukcyjnej ś/c wraz z odcinkami gazociągów niskiego i średniego ciśnienia oraz infrastrukturą towarzyszącą
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 18-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa Szpitala Klinicznego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 179/2016 17-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zadaszenia oraz modernizacji wraz ze zmianą kolorystyki budynku I Urządu Skarbowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 180/2016 17-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy o aulę i salę gimnastyczną budynku Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 37
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 17-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kładki dla pieszych nad rowem Wa-7-1, w rejonie ul.Umultowskiej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 16-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rewaloryzacji skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 177/2016 12-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej oraz linii kablowych SN-15kV i nn
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna, 178/2016 12-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie siec gazowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 12-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycjio celu publicznego dla sieci gazowej n.c.
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 12-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej śr.c.
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 11-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Ułaszyna
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 09-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch odcinków sieci gazowej n/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 175/2016 08-08-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dlarozbudowy, przebudowy i nadbudowy Zespołu Szkół z klasami integracyjnymi i specjalnymi nr 1 wraz ze zm.zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną
Strona 1 2 88