Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 25/2019 08-02-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV oraz wtórnika światłowodowego (kanalizacja kablowa)
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 26/2019 08-02-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu bublicznego dla budowy obiektu kontenerowego dla celów archiwizowania dokumentów
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 27/2019 08-02-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul.Kącik
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 28/2019 08-02-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 24/2019 07-02-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 23/2019 05-02-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 22/2019 04-02-2019 O wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla elektroenergetycznej sieci kablowej.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 21/2019 01-02-2019 O ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 18/2019 31-01-2019 O ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 19/2019 31-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV oraz wtórnika światłowodowego (kanalizacja kablowa)
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 20/2019 31-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej śr.c.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 16/2019 30-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej nN 0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 17/2019 30-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania oraz przebudowy dawnego mieszkania służbowego na salę lekcyjną
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 30-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w ul.bocznej od ul.Pokrzywno
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 30-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku biurowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu , sieciami: wodną i kanalizacyjną oraz przyłączami na terenie nieruchomości na potrzeby Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 30-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci cieplnej DN 125, DN 100, DN 65
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 30-01-2019 zmiana decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa przedszkola
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 29-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy muru oporowego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy magistrali cieplnej na odcinku przebiegającym przez nieruchomość
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 13/2019 24-01-2019 O ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci elektroenergetycznej wraz z budową stacji kontenerowej MST-1795
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 14/2019 24-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynków jednorodzinnych , budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 15/2019 24-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 12/2019 23-01-2019 O ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 11/2019 22-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynków jednorodzinnych w zabudowie grupowej, budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 22-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci energetycznej SN-15kV i złącza kablowego ZKSN dla zadania - budowa ZKSN i wcięcie w linie kablową pomiędzy stacjami transformatorowymi MST-237 do mST-90
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 10/2019 21-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy kanałowej sieci cieplnej na preizolowaną
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 9/2019 21-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego poprzez budowę nowego budynku szpitalnego Pracownie diagnostyczne rezonansu magnetycznego oraz poradnie przyszpitalne z możliwością podjazdu dla Ambulansów typu N oraz S i innego transportu związanego z działalnością Szpitala
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 21-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy sieci cieplnej DN500 oraz DN50
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 6/2019 18-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej ś/n 15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 7/2019 18-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy silosu na piasek w zajezdni Forteczna
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 8/2019 18-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV oraz wtórnika światłowodowego (kanalizacja kablowa)
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 18-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji 110/125 kV Szczepankowo w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej na terenie zachodniej Polski
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 18-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z niezbędną infrastrukturą
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 18-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 18-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 4/2019 17-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kabla energetycznego SN-15kV pomiędzy stacjami transformatorowymi MST-292 Ożarowska do MST-335 Ożarowska
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 5/2019 17-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 14-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stropodachu z włazami rewizyjnymi dla istn. komory JI/17 sieci cieplnej i jej przebudowy
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 14-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, nn-0,4 kV, wolnostojące złącze kablowe, małogabarytowa stacja transformatorowa SN/nn
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 11-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej na cele budownictwa mieszkaniowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 3/2019 08-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV zasilającej stację transformatorową ST Poznań Dębina
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 1/2019 07-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 2/2019 07-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 07-01-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 309/2018 31-12-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kabla energetycznego SN-15kV pomiędzy K-230/E do MST-1585 Jutrosińska
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-12-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbiórka pomieszczeń kas oraz budowa budynku usługowego wraz z niezbędnymi instalacjami oraz wykonanie nawierzchni pod małą architekturę na terenie Parku Kasprowicza
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 308/2018 21-12-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV od istniejącej linii kablowej do proj.szafki kablowej SK-4 i dalej do proj.złącza kablowego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 21-12-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV oraz stacji transformatorowej SN/nn
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 21-12-2018 O ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania w ul. L. Zamenhofa i Piłsudskiego.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 307/2018 20-12-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejących budynków, budowy wewnętrznej instalacji gazu, zm. sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza budynku A, Ip. budynku C, budynek D, Ip. i poddasze bud. E, rozbiórka budynku gospodarczego, budowa nowego budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem i rewaloryzacją terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie ogrodu joirdanowskiego Dziedziniec pod słońcem
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 19-12-2018 O ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej redniego ciśnienia.
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 19-12-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy parkingu związanego z działalnością i funkcjonowaniem obiektów Aquanet S.A.
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 18-12-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy układu komunikacyjnego na terenie kampusu Kolegium Cieszkowskich
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 304/2018 17-12-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy trzech odcinków linii kablowej SN-15kV w chodniku - pasa drogowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 305/2018 17-12-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kabla energetycznego SN-15 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 306/2018 17-12-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy chodników, budowy pieszo-jezdni wraz z oświetleniem łącznika pomiędzy ul. Lewkoniową i ul. Astrową
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 17-12-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu bublicznego dla budowy obiektu kontenerowego dla celów archiwizowania dokumentów
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 17-12-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci elektroenergetycznych SN i nn wraz z usunięciem kolizji oraz przeniesieniem stacji transformatorowej w związku z planowaną zbudową
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 17-12-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nn i sieci kablowej nn-0,4kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 14-12-2018 Poszerzenie cz.ulicy Poranek Kontynuacja spr.UA.III.U08/73314-230/05
Strona 1 2 109