Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 167/2016 21-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 165/2016 20-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 166/2016 20-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 163/2016 18-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w ul.Przebiśniegowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 164/2016 18-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 48 wraz z budową boisk zewnętrznych i niezbednej infrastruktury technicznej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 162/2016 15-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 161/2016 14-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej SN-15kV, nn-0,4kV i stacji transformatorowej SN/NN
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 157/2016 13-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gazociągu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 158/2016 13-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowymi
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 159/2016 13-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 160/2016 13-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gazociągu n.c.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 156/2016 12-07-2016 ustalenie warunków zabudowy dla budowy wiatrołapu z kurtyną powietrzną we wnęce przed wejsciem do budynku
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 155/2016 11-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla małogabarytowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 153/2016 06-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 154/2016 06-07-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ścieżki pieszo-rowerowej, pomostu na brzegu zbiornika wodnego, miejsca na ognisko + oznakowanie ścieżki edukacyjnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 150/2016 30-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa instalacji elektrycznej oświetlenia - linia kablowa z słupami oświetleniowymi w Parku im. Jana Pawła II
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 151/2016 30-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa rozdzielnicy elektrycznej nn 0,4 kV z linią kablową w Parku im. Jana Pawła II
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 152/2016 30-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegodla odcinka sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 149/2016 29-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe i roztopowe przy ul. św.Wawrzyńca wylot A39
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 148/2016 28-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ciągu pieszo-rowerowego w formie pochylni dla pieszych i rowerzystów oraz schodów
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 146/2016 27-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 1 i 2 na sale lekcyjne i rozbudowa o pochylnię
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 147/2016 27-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy schodów wraz z pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami przy starym korycie Warty wraz ze ścieżką pieszą łączącą schody i pochylnią z brzegiem rzeki
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 145/2016 24-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy nowej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, szafki kablowej SKV6, złącz kablowych ZK oraz sieci elektroenergetycznej kablowej 0,m4kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 24-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej w zw. z planowaną budową budynku mieszkalno-usługowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 144/2016 22-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 22-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej oraz linii kablowych SN-15kV i nn
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 21-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zadaszenia oraz modernizacji wraz ze zmianą kolorystyki budynku I Urządu Skarbowego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 21-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 140/2016 20-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla modernizacji dziedzińca wraz z projektem miejsc postojowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 141/2016 20-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe i roztopowe, zjazdem do obsługi tych urządzeń przy ul.Hetmańskiej wylot A8
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 142/2016 20-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 143/2016 20-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, nn-0,4kV wraz z małogabarytową stacją transformatorową SN/nn
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 139/2016 17-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV wraz z małogabarytową stacją transformatorową SN/nn
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 17-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy Żurawińcu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 138/2016 15-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - wcięcie stacji MST-4 w linię kablową SN 15 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 137/2016 14-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oraz remontu osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 134/2016 09-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zakładu rzemieślniczego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 135/2016 09-06-2016 sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 136/2016 09-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Garaszewo-Nagradowice i Garaszewo-Gądki oraz dwutorowego słupa krańcowo-kablowego dla linii elektroenergetycznej 110 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 133/2016 08-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 132/2016 07-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy podziemnej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Garaszewo-Bema oraz Garaszewo-Zegrze 1
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 130/2016 06-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy nowego skrzydła szpitala wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową budynków istniejących, rozbiórką budynku laboratorium, budową parkingów oraz przebudową infrastruktury technicznej na terenie szpitala
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 131/2016 06-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku laboratorium HCP wraz z rozbudową na potrzeby utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 128/2016 03-06-2016 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku usługowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 129/2016 03-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy łącznika pomiędzy budynkiem dydaktycznym a salą gimnastyczną
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 126/2016 02-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej kuchni szkolnej na pom. placówki wsparcia dziennego Piątkowo z pocylnią zewnętrzną
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 127/2016 02-06-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy systemu ciepłowniczego na os.mieszkaniowym "Arciszewskiego"
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 124/2016 31-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN i nn
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 125/2016 31-05-2016 ustalenie warunków zabudowy dla zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy Żurawińcu pn."Park Rekreacyjno-Sportowy przy Żurawińcu"
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 123/2016 30-05-2016 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa dworca kolejowego Poznań Zachodni
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 27-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla małogabarytowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 122/2016 23-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej nn 0,4kV zasilającej budynki mieszkalne
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 23-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w ul.Przebiśniegowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna, 121/2016 20-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 119/2016 19-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy cmentarza wyznaniowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 120/2016 19-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu puiblicznego dla kablowych podziemnych linii SN-15 kV wraz z lina światłowodową
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 116/2016 18-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 117/2016 18-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 118/2016 18-05-2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 18-05-2016 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pubilcznego - przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej.KONTYNUACJA SPRAWY NR:UA-IV-U12/73314-257/10
Strona 1 2 86