Usługa sprawdź czy możesz głosować

Czy mogę głosować?

urna wyborcza
urna wyborcza

Wprowadzając swój nr PESEL do elektronicznego formularza możesz sprawdzić czy posiadasz prawo do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu na terenie Miasta Poznania oraz zweryfikować miejsce głosowania.

Zachęcamy kliknij: www.poznan.pl/czymogeglosowac/

Wysyłając SMS ze swoim numerem PESEL pod numer 4320 (opłata za połączenie naliczana jest według cennika operatora nadawcy SMS) możesz uzyskać informację o miejscu głosowania.Więcej tutaj.

W razie wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Poznan* Kontakt pod numerem 61 646 33 44.

Zobacz także: usługa sprawdź gdzie głosujesz.