Jak postępować w przypadku przewróconych i połamanych drzew?

Przewrócone i połamane drzewa,  to efekt burzy, która przeszła w niedzielę nad Poznaniem. Przedstawiamy zasady postępowania, które pomogą usprawnić działania związane z usuwaniem szkód.

UMP 2015
UMP 2015

1) W przypadku drzewa, które przewróciło się wraz z korzeniem należy sporządzić dokumentację fotograficzną oraz krótką notatkę ze zdarzenia, z informacją o nazwach gatunkowych i obwodach pni, wtedy, kiedy możliwe jest ich zmierzenie. Takie usunięcie nie wymaga uzyskania pozwolenia. Dokumenty można przesłać do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania (ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań) lub przechowywać we własnej dokumentacji.       

2) W przypadku drzewa, które złamało się na wysokości pnia poniżej 130 cm należy sporządzić dokumentację fotograficzną oraz krótką notatkę ze zdarzenia, z informacją o nazwach gatunkowych i obwodach pni, wtedy, kiedy możliwe jest ich zmierzenie.

Usunięcie złamanego pnia i pozostałej części nie wymaga zezwolenia. Dokumenty można przesłać do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania (ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań) lub przechowywać we własnej dokumentacji.

3) W przypadku drzewa, które złamało się powyżej 130 cm wysokości pnia należy sporządzić dokumentację fotograficzną oraz krótką notatkę ze zdarzenia. Usunięcie pnia pozostałego w ziemi wymaga uzyskania zezwolenia. Wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania (ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań).

4) W przypadku drzewa znajdującego się na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, decyzję o usunięciu wydaje Miejski Konserwator Zabytków (pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań).

Nadłamane gałęzie drzew trzeba niezwłocznie usuwać. W nagłych przypadkach, gdy drzewa stanowią zagrożenie dla życia lub mienia, sprawę należy zgłaszać do Straży Pożarnej.

AT